Ostanimo u kontaktu
LPG Narona MAXMART Opuzen
JURA SHOP – AKCIJA Vikend Sl1
JURA SHOP – AKCIJA Vikend Sl2
ICE PRO 1200
GAZ Benz 1200x400px
PIVAC 1200×300
PIVAC 2 1200×300

ŽUPANIJSKA KOMORA DUBROVNIK

Sjednica Strukovne grupe hotelijera – financijski rezultati poslovanja 2023. godine

Objavljeno prije

Sjednica Strukovne grupe hotelijera Županijske komore Dubrovnik održana je danas u hotelu Dubrovnik Palace. U prvom dijelu sjednice analizirali su se fizički i financijski rezultati poslovanja za 2023. godinu, temeljem ankete poslovanja hotelijera te podataka iz sustava e-Visitor.

Ukupni financijski pokazatelji poslovanja hotelijera u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2023. godini bolji su nego godinu ranije. Ukupni prihodi su porasli za 19%, mahom proizašli iz povećanja cijena noćenja te povećanog obujma korištenja usluga hrane i pića, a pratio ih je i rast ukupnih rashoda od 16%, što je uglavnom rezultat povećanja troškova uslijed inflacije te povećanja plaća zaposlenicima. Gubitci su se smanjili za 40%, a povećanju investicija od 140% u našoj Županiji uglavnom su pridonijeli hoteli s 4*.

Prosječna godišnja cijena noćenja u anketiranim hotelima na prostoru Županije u 2023. godini bila je 87 EUR, dok je u hotelima na području Grada bila 104 EUR.

ULTIMATE SPORTS GYM Grupni trening – 740

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u hotelima s 5* iznosila je 1.142 EUR, u hotelima s 4* iznosila je 1.182 EUR, dok je u hotelima s 4* bila 998 EUR.

Iako su hoteli s 5* prosječno radili 251 dan realizirali su 158 dana pune zauzetosti u 2023. godini, 10 dana više nego godinu ranije. Hoteli s 4* su bili otvoreni 212 dana, a realizirali su 173 dana pune zauzetosti u 2023., što je za 23 dana više nego u 2022., pa možemo reći da su oni zabilježili najveći porast broja dana pune zauzetosti. Hoteli s 3* realizirali su 130 dana pune zauzetosti, a u 2022. godini 119 dana.

RENT-A-CAR M 740

Prema podatcima sustava e-Visitor prosječan broj dana boravka u 2023. godini u Dubrovačko – neretvanskoj županiji je 4 dana.

U strukturi smještajnih kapaciteta Županije najveći udio u broju kreveta od 37% (48.618 postelja) ima privatni smještaj koji je ostvario 42% noćenja. Hoteli i slični objekti u strukturi smještaja sudjeluju s 16% (21.603 postelje), a realizirali su 45 posto od svih noćenja. Sa 6% udjela u smještajnim kapacitetima kampovi su ostvarili 5% od ukupnog broja noćenja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Prosječna iskorištenost kapaciteta ili broj dana pune zauzetosti najbolji je pokazatelj trajanja turističke sezone. Na razini Županije hoteli i slični objekti realizirali su 150 pune zauzetosti, 16 dana više nego godinu prije, čime su im kapaciteti bili iskorišteni 41%. Privatni smještaj je ostvario 72 dana pune zauzetosti, 2 dana manje nego 2022., što je značilo iskorištenost kapaciteta od 20%. Kampovi su imali 15% prosječnu iskorištenost kapaciteta, sa 56 dana pune zauzetosti, što je 3 dana više nego u 2022.

Na razini grada Dubrovnika hoteli i slični objekti realizirali su 165 pune zauzetosti, 15 dana više nego godinu prije, čime su realizirali iskorištenost kapaciteta od 45%. Privatni smještaj je ostvario 84 dana pune zauzetosti, 1 dan manje nego 2022., čime je realizirao iskorištenost kapaciteta od 23%. Kampovi su imali 16% prosječnu iskorištenost kapaciteta, sa 59 dana pune zauzetosti, što je 8 dana više nego u 2022.

Prema analizi smještajnih kapaciteta kroz šest godina, od 2017. do 2023. godine, u oko upada podatak o dramatično velikom povećanju broja kreveta u nekomercijalnom smještaju. U šest promatranih godina ta vrsta smještaja je na razini Županije porasla za 53% ili 14.653 postelje, a na razini grada za 70% ili 4.219 postelja. Zabrinjavajuća je činjenica da ova vrsta smještaja na razini Županije ima dvostruko veći broj kreveta (42.215) nego hotelski smještaj. Sudionici sjednice Strukovne grupe hotelijera ŽK Dubrovnik su zaključili kako je teško vjerovati da se ovdje radi o rodbini i prijateljima koji ljetuju te da je nužno obavijestiti nadležne institucije kako bi se što prije ustanovilo o čemu se konkretno radi.

Na sjednici su bili predstavljeni i projekti Hrvatske gospodarske komore: Welcome to Croatia; projekt koji se odnosi na lakšu i bržu integraciju strane radne snage te brand Stories – Experience Premium Croatia; projekt koji promovira visoko kvalitetni turistički sadržaj hrvatske.

ŽUPANIJSKA KOMORA DUBROVNIK

HGK – Rezultati poslovanja gospodarstva DNŽ za 2023. godinu

Objavljeno prije

Na 2. proširenoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik raspravljalo se o rezultatima poslovanja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini, te poslovnim izazovima u narednim godinama.  Godišnje financijske izvještaje za 2023. godini ukupno je podnijelo 4.477 županijskih  trgovačkih društava što je njih 120 više nego godinu ranije. Pozitivan poslovni rezultat iskazalo je njih 66%.

Promatrano u globalu gospodarstvo je pozitivno poslovalo. Ostvarilo je 2,1 milijardu € ukupnog prihoda, dok su ukupni rashodi iznosili  1,9 milijardi €, zabilježeno je  233 milijuna € dobiti, te 63 milijuna € gubitka.

U konsolidiranom financijskom rezultatu trgovačka društva županije ostvarila su dobit u iznosu od 170 milijuna €. U odnosu na prethodnu godinu gubitak gospodarstva povećan je za 56%, dok je dobit razdoblja povećana za 29%. U konsolidiranim rezultatima sve djelatnosti, osim djelatnosti obrazovanja, su poslovale pozitivno.

ULTIMATE SPORTS GYM Grupni trening – 740

Uspoređujući ostvarenu uspješnosti gospodarstva u 2023. godini  s onom iz 2019., prije covid krize, ukupni prihodi veći su za 22%, a rashodi za 20%, ostvarena dobit razdoblja veća je za 57%, gubitak razdoblja veći je za 50%. Uspoređujući 2023. godinu s 2019. konsolidirana dobit veća je za 60%, broj zaposlenih manji je za 6%,  nezaposlenost manja za 10%, prosječna mjesečna neto plaća veća je za 28%, dok je broj trgovačkih društava je veći za 3%.

Broj zaposlenih u trgovačkim društvima, u 2023. u odnosu na 2019. godinu, je bio 6% manji, što znači da je u ukupnom gospodarstvu Dubrovačko-neretvanske županije bilo zaposleno 1.400 zaposlenika manje nego u 2019. godini.

RENT-A-CAR M 740

U ukupnom prihodu najveće učešće ima djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 26%, s ostvarenim prihodom od 549 milijuna €, a zatim slijedi trgovina s 342 milijuna € (16%),  građevinarstvo s 314 milijuna € (15%), te prijevoz i skladištenje s 300 milijuna eura (14%).

Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane ostvarila je porast ukupnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu za 21%. Najveći udio u ukupnom prihodu ove djelatnosti odnosi se na hotele i sličan smještaj 57% (312 milijuna €), a slijede ih  restorani i ostali objekti  za pripremu i usluživanje hrane s učešćem od 31% (170 milijuna €), te priprema i usluživanje pića 6% (33,6 milijuna €).

Dobit razdoblja iznosila je 233 milijun €, a najveću dobit ostvarila je djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane 76 milijuna €, što čini 32% od ukupne dobiti gospodarstva DNŽ. S 28 milijuna € dobiti prijevoz i skladištenje  zauzima 12% u ukupnoj županijskoj dobiti, a trgovina 11% sa iznosom od 26 milijuna €.

Trgovačka društva su u 2023. godini su zapošljavala 21.762 djelatnika, što je na razini prethodne godine. I dalje djelatnost pružanja smještaja  te  pripreme i usluživanja hrane zapošljava najveći udio svih zaposlenih u DNŽ 30% ili 6.519 djelatnika. Na kraju godine broj zaposlenih, u Dubrovačko neretvanskoj županiji, prema Zavodu za mirovinsko osiguranje, iznosio je 46.670, što je u odnosu na kraj 2022. godine, povećanje za 1.882 zaposlena (4%). Udio sezonske zaposlene radne snage je veći za 4% u odnosu na 2022., a u odnosu na 2019. godinu je veći za 2%.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u županijskim trgovačkim društvima u 2023. godini iznosila je 964 € što je rast od 17% u usporedbi s 2022. Najveća prosječna mjesečna neto plaća isplaćena je u djelatnosti prijevoz i skladištenje 1.157 €, a najniža u financijskoj djelatnosti i djelatnosti osiguranja 648 €. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme  i usluživanje hrane prosječna mjesečna neto plaća u 2023. iznosila je 1097 €, što je rast od 21% u usporedbi s 2022.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Bakin Kruh
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije