Ostanimo u kontaktu
GALA HOME 1200px

EKO RUJAN

Na pilot području jezera Kuti počelo uklanjanje invazivne vrste

Objavljeno prije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije započela je uklanjanje invazivne strane vrste raznolisni krocanj (Myriophyllum heterophyllum) na području jezera Kuti i kanala koji vode u jezero koristeći specijalizirano plovilo finske tvrtke za uklanjanje bilja iz vodenih ekosustava.

Uklanjanje se odvija uz stručnu podrušku Uprave za zaštitu pirirode i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u razdoblju od 06. do 10. rujna 2021. godine.
Uz prisustvo župana Nikole Dobroslavića, savjetnice Župana Žakline Marević, ravnateljice Javne ustanove Marijane Miljas Đuračić i načelnice Općine Zažablje Maje Vrnoge te vanjskih stručnjaka, tvrtke Clewat, područje posebnog ornitološkog rezervata Kuti i okolnih kanala, poslužilo je kao testni poligon u definiranju odgovarajućih mjera, temeljem kojih će se obavljati uklanjanje navedene vrste raznolisni krocanj prototipom broda tvrtke Clewat, kojeg Republika Hrvatska nema na tržištu.

Specijalizirani brod s teglenicom za rad s invazivnim vodenim biljem tvrtke Clewat koristi inovativnu tehnologiju čupanja invazivne biljke iz sedimenta na principu usisa te biljnu masu skuplja u spremnik na brodu. Stroj je testiran u više od 10 zemalja, unutar Europske unije, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji, s impresivnim rezultatima. Operativnost stroja je vrlo dobra u izazovnim uskim ili plitkim vodama.

Tijekom istraživana koje je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije provela 2018. godine, u dolini rijeke Neretve utvrđeno prisustvo strane invazivne vodene biljne vrste, stručnog naziva raznolisni krocanj. Terenska istraživanja provedena su tijekom kolovoza 2018. godine, te je raznolisni krocanj utvrđen na različitim lokacijama na području cijele doline rijeke Neretve: jezero Modro oko, jezero Desne, rijeka Mislina, Crna rijeka, jaruga Vrila, jaruga Modro oko, Matica, Prokopica itd., gdje predstavlja veliki problem.

Kroz kontinuirani nadzor područja jezera Kuti, ustanovljeno je da raznolisni korcanj brzim rasprostranjivanjem iznimno ugrožava vodene ekosustave i pripadajuću bioraznolikost. Također predstavlja prijetnju bioraznolikosti zbog neobuzdanog rasta i formiranja gustog pokrova na vodenom dnu/površini/stupcu, čime guši postojeću autohtonu vegetaciju (primjerice nestaju lopoči). Gusti pokrovi dovode do smanjenja protoka vode, dostupnosti kisika, prodora sunčeve svjetlosti. Zarastanjem vodotoka onemogućena je plovidba brodica lokalnog stanovništva čime se narušava kvaliteta života lokalnog stanovništva. Također, raznolisni krocanj izaziva i mnoge probleme u vodnom gospodarstvu (primjerice u crpljenju vode iz izvora). Slijedom navedenog, područje jezera Kuti odabrano je kao pilot područje testiranja učinkovitosti plovila za uklanjanje vodenog bilja.

Raznolisni krocanj (Myriophyllum heterophyllum) je slatkovodna višegodišnja vrsta porijeklom iz SAD. Karakterizira je brzi rast i razmnožavanje (atraktivna akvarijska vrsta). Invazivna je vrsta te se nalazi na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj Uniji (tzv. „Unijin popis”). Zbog brzog rasprostranjivanja iznimno ugrožavaju prirodne ekosustave. Razmnožava se vegetativno te je biljku potrebno u potpunosti ukloniti, bez fragmentiranja pri uklanjanju, kako bi se spriječilo daljnje širenje. Trenutno je problem što se zbog nedovoljnog poznavanja vrste prilikom čišćenja vodotoka, biljke prokose i ostave u vodotoku kao i ostala vodena vegetacija u svrhu olakšavanja plovidbe što je olakšalo i ubrzalo njeno širenje.
Ukoliko se uklanjanje pokaže učinkovitim, cilj je u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskim vodama nabaviti najefikasniji stroj koji bi u dolini rijeke Neretve dugoročno riješio problem negativnog utjecaja invazivnih vodenih biljaka na slatkovodne ekosustave i gospodarstvo.
Očuvanje i zaštita zaštićenih prirodnih vrijednosti od nacionalne, ali i međunarodne važnosti, često iziskuje brojne aktivnosti poput borbe s invazivnim stranim vodenim biljnim vrstama. U području posebnog ornitološkog rezervata Kuti i ekološke mreže Natura 2000 Delta Neretve raznolisni krocanj je jedna od njih, a ima je gotovo u području vodenih ekosustava cijele doline rijeke Neretve.

Područje delte Neretve predstavlja iznimno značajno i važno područje u vidu bioraznolikosti, georaznolikosti i krajbrazne raznolikosti. Jezero Kuti proglašeno je posebnim ornitološkim rezervatom 2020. godine sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te je područje ekološke mreže kao Područje očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000031 Delta Neretve te Područje očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000031 Delta Neretve sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19).

Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, obvezna je provoditi odredbe EU o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih vrsta, odnosno mora poduzimati mjere koje uključuju zabranu uvoza, držanja, prodaje, uzgoja i razmnožavanja.

Informiranjem o invazivnim vrstama, Javna ustanova nastoji educirati lokalno stanovništvo kao i posjetitelje o posljedicama koje iste izazivaju u lancu bioraznolikosti ali i šire te da je njihovo sudjelovanje, kao aktivnih promatrača u prirodi, prilikom uočavanja istih jako bitno dojavom putem mobilne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Dojavom nalaza stranih vrsta svi skupa doprinosimo ranom otkrivanju i očuvanju prirode.

U sklopu svoje redovne djelatnosti, koja uključuje zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, te osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, Javna ustanova aktivno radi na očuvanju bioraznolikosti i zaštiti autohtonih vrsta u staništima u području doline rijeke Neretve te u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 Dubrovačko-neretvanske županije, kojima upravlja, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Izjave donosimo u video prilogu.

DUNEA

Predstavljena radna verzija dokumenta Prijedlog politika za sektor kreativnih i kulturnih industrija

Objavljeno prije

Regionalna agencija DUNEA, u sklopu EU projekta „Promocija kreativnog turizma kroz uspostavu iskustvenih i održivih ruta – CREATURES“, 21. rujna organizirala je online predstavljanje nacrta preporuka za unapređenje politika za poticanje suradnje kreativnih i kulturnih industrija u kreiranju održivih turističkih proizvoda inspiriranih kulturnom baštinom.

Nacrt dokumenta izrađen je u suradnji sa Sveučilištem u Ateni te Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) s namjerom utvrđivanja zajedničkih politika za cijeli prostor ADRION regije, koju, osim Hrvatske, čine i Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Albanija i Grčka.

Autorica dokumenta koji na razini Europske unije prvi put povezuje kreativne i kulturne industrije sa zaštitom prirodne i kulturne baštine i održivim turizmom je dr. sc. Ana Žuvela, stručnjakinja za kulturnu politiku, nove modele i procese upravljanja koji obuhvaćaju i područje kulturnih i kreativnih industrija. Uz preporuke politika, Regionalna agencija DUNEA je u suradnji s timom iz IRMO-a, izradila i pravne preporuke te niz inovativnih pokazatelja kojima se može pratiti razvoj sektora.

Prijedlozi politika su predstavljeni projektnim partnerima iz Autonomne regije Friuli Venezia Giulia (IT), Instituta za urbano planiranje Republike Slovenije (SI), Znanstvenog parka Patras (GR), Ekonomskog fakulteta u Ateni (GR), Regionalnog direktorata za kulturu Vlöre (AL), Ekonomskog fakulteta u Sarajevu (BA) kako bi i sami, svojim komentarima i prijedlozima, imali mogućnost sudjelovati u izradi dokumenta. Prezentaciju i predstavljanje procesa izrade Preporuka politika koji vodi Regionalna agencija DUNEA, održala je koordinatorica projekta Olja Ljubišić. Naglasila je važnost participativnog pristupa u izradi strateških dokumenata, te najavila predstavljanje prijedloga politika u studenome 2021. u Dubrovniku.

Prijedlozi politika će se primijeniti na lokalnoj razini izradom akcijskog plana koji će između ostalog, uključit osmišljavanje dvije nove kreativne rute.

Proračun Regionalne agencije DUNEA za provedbu je 1,6 milijuna kuna dok je ukupan proračun projekta 13,9 milijuna kuna. Projekt je ugovoren kroz Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje INTERREG ADRION i sufinanciran je 85 posto sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. CREATURES se provodi od ožujka 2020. do kolovoza 2022. godine.

Novosti projekta mogu se pratiti na Facebook stranici projekta.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Akcija S21 Banner 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije