Ostanimo u kontaktu
Dalmata Jura shop LPG Narona
GAZ Benz 1200x400px
NUIĆ – Gabela Polje, 1200×XXX

JAČANJE KONKURENTNOSTI TURIZMA

Bespovratna sredstva za turizam od 0,5 – 3,5 milijuna eura

Objavljeno prije

turizam

JAČANJE KONKURENTNOSTI TURIZMA

 • OTVOREN NATJEČAJ 23.12.2013.-21.2.2014.G.
 • BESPOVRATNA SREDSTVA OD 500.000 – 3.500.000 EUR
 • FINANCIRA SE OD 50 – 60% INVESTICIJSKE VRIJEDNOSTI

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dio sredstava odnosit će se na sljedeće troškove:

TASLAK 740xXXX
 • izgradnja zgrada koje čine novu građevinu i/ili proširenje postojeće građevine (hotel, dodatni objekti i atrakcije, nepokretno kulturno dobro).
 • troškovi izdavanja građevinske dozvole, komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka
 • potpuno novi strojevi i razna oprema. Ova kategorija također uključuje robu potrebnu za administrativnu aktivnost poduzeća kao i vozila (osim u slučaju da je korisnik također registriran kao operater u prijevoznom sektoruprijeko neophodna za proizvodni ciklus ili transport proizvoda ili osoba, dok god je njihov broj proporcionalan budućoj predloženoj proizvodnji korisnika, a njihova je uporaba isključivo namijenjena za postrojenje korisnika.
 • pokretna imovina poput namještaja, vanjskog namještaja, uređaja (TV, računala, kuhinjskih aparata/aparata za kuhanje, perilica suđa za kućanstvo ili industriju, perilica rublja, aparata za čišćenje itd.), uređaja namijenjenih sportskim, rekreacijskim ili spa objektima.
 • računalni programi izrađeni prema potrebama proizvodnje i upravljanja tvrtkom kao i patenti, licence, znanje i nepatentirano znanje vezano uz nove tehnologije i proizvodne procese, u dijelu u kojem se koriste u svezi aktivnosti na koje se odnosi ulaganje i građevine u kojoj se obavlja ulaganje. Izdaci vezani uz osnovni softver, neophodan za rad stroja ili postrojenja, smatraju se jednakima izdatku za stroj kojim upravlja navedeni softver.
 • vrijednost građevine po sistemu „ključ u ruke“
 • Studije i provedba stručnih poslova koje za korisnika izvode vanjski konzultanti, vezano uz ulaganje poput: upravljanja izgradnjom, ispitivanja i provedbe propisa, izrade studije izvedivosti, ekonomske i financijske studije, studije procjene utjecaja na okoliš, izrade izvedbene dokumentacije, usluga treće strane u cilju dobivanja potvrde o kvaliteti i zaštiti okoliša sukladno međunarodno priznatim standardima i metodologijama, revizija troškova projekta, priprema tehničkih specifikacija, priprema i provedba postupka javne nabave.

 

PRIHVATLJIVE AKCIJE

Prihvatljivi projekti su investicije koje imaju za cilj poduprijeti intervencije koje uključuju jednu ili više od sljedećih aktivnosti:

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px
 • ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih ili modernizaciju, podizanje kategorije i proširenje postojećih hotela s 3 ili više zvjezdica, kao i s njima povezanih pomoćnih objekata koji se odnose na: poslovni turizam (kongresna infrastruktura), odmorišni i zdravstveni turizam (wellness, spa i medicinski turizam), sportski i rekreativni turizam (teniski tereni, manje sportske dvorane, s malo sjedala ili bez njih, za košarku, odbojku, rukomet i sl., dvorane za squash ili racquetball, bazeni itd.) koji će pridonijeti povećanoj stopi popunjenosti i konkurentnosti hotela; ili
 • ulaganja u materijalnu i/ili nematerijalnu imovinu povezanu s izgradnjom novih ili modernizaciju, podizanje kategorije i proširenje postojećih hotela što će rezultirati dobivanjem 3 ili više zvjezdica; kao i s njima povezanih pomoćnih objekata koji se odnose na: poslovni turizam (kongresna infrastruktura), odmorišni i zdravstveni turizam (wellness, spa i medicinski turizam), sportski i rekreativni turizam (teniski tereni, manje sportske dvorane, s malo sjedala ili bez njih, za košarku, odbojku, rukomet i sl., dvorane za squash ili racquetball, bazeni itd.) koji će pridonijeti povećanoj stopi popunjenosti i konkurentnosti hotela.

Pored navedenih aktivnosti, projekti mogu uključivati investicije koje imaju za cilj poduprijeti interventne radnje koje uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu, s ciljem postizanja većeg stupnja zaštite okoliša u smislu poduzimanja radnji namijenjenih saniranju ili sprječavanju oštećenja fizičkog okruženja ili prirodnih resursa putem vlastitih aktivnosti korisnika, smanjivanju rizika takvog oštećenja ili za postizanje učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa, uključujući mjere štednje energije i korištenje obnovljivih izvora energije;
 • vršenje usluga vezanih uz projekt od strane vanjskih konzultanata, koje nije vezano uz stalne ili periodične aktivnosti i koje se ne odnosi na uobičajene operativne troškove poduzeća, kao što su rutinske usluge poreznog savjetovanja, redovne pravne usluge ili oglašavanje, već koje su izravno vezane uz projekt ulaganja, proizvod ili tehnologiju razvijenu na temelju ovog Poziva;
 • prvo sudjelovanje na međunarodnim sajmovima u cilju promicanja novih ili poboljšanih proizvoda ili usluga proizvedenih kao rezultat ulaganja uz pomoć potpore.
 • posebno usavršavanje osoblja prijavitelja povezanog s projektnim aktivnostima, kao što su obuka za korištenje novorazvijene ili integrirane tehnologije ili rada s novom opremom;
 • opće usavršavanje osoblja prijavitelja vezana uz ciljeve projekta i doprinosa njegovoj održivosti.

Napomena: “Hotelima” se smatraju hotel baštine, hotel i aparthotel

GALA HOME 740px

Prenosi: Adria bonus

ČISTOĆA METKOVIĆ

Potpisan ugovor za izgradnje kompostane Metković

Objavljeno prije

Ugovor za projekt izgradnje kompostane Metković potpisali su danas direktor Čistoće Metković Tomislav Jakić te predstavnici tvrtki izvođača radova, Texo gradnja d.o.o. i Trag d.o.o., Pero Račić i Valento Šutalo, a uz nazočnost gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana.

Ukupna vrijednost investicije je 24 milijuna kuna, pri čemu je Čistoća Metković dobila 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz europskih fondova. Vrijednost radova je 16 milijuna kn, a planirani rok završetka je 18 mjeseci.

Lokacija kompostane bit će u Vrbovcima, na čestici površine 1.8 ha, a njezinom izgradnjom osigurat će se infrastruktura potrebna za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, što će doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Grada Metkovića.

TASLAK 740xXXX

Na postrojenju za obradu biootpada obrađivat će se biootpad sakupljen na području gradova Metkovića i Opuzena te susjednih općina Kula Norinska i Zažablje. Dodatno će se na kompostanu dovoziti i biootpad od proizvodnje voća i povrća koji će se preuzimati od poslovnih subjekata, a rješavat će se i dugogodišnji problem otpadne mandarine koja se trenutno odlaže na neprimjerene načine.

– Izgradnjom kompostane Grad Metković će zaokružiti sustav održivoga gospodarenja otpadom, u koji smo u protekle četiri godine uložili znatna sredstva te napore. Važno je napomenuti kako smo u sustav održivoga gospodarenja otpadom uložili 43,7 milijuna kn, a od čega nam je 26,2 milijuna sufinancirano iz različitih fondova. Kroz projekt ‘Učimo gospodariti otpadom’ proveli smo edukaciju građana, nabavili smo 8680 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koje su u fazi isporuke krajnjim korisnicima, nabavili smo dva nova vozila specijalizirana za odvojeno prikupljanje otpadom, a u tijeku je i izgradnja sortirnice te nadvišenja odlagališta otpada na Dubravici, – istaknuo je gradonačelnik Dalibor Milan.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Sirnica Uskrs 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije