Ostanimo u kontaktu

NOVI ISKORAK U SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM

Potpisan Ugovor za izgradnju kompostane Metković, vrijedan preko 24 milijuna kuna

Objavljeno prije

Danas je u prostorijama Grada Metkovića potpisan Ugovor o izgradnji kompostane Metković, kojeg su potpisali direktor gradske tvrtke Čistoća Metković d.o.o. Tomislav Jakić i ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić, uz nazočnost gradonačelnika Dalibora Milana i njegovih zamjenika Roberta Doke i Damira Rajića te župana Nikole Dobroslavića i zamjenice Žakline Marević.

Tom prilikom gradonačelnik Dalibor Milan je rekao:

– Nakon što smo dobili europska sredstva za izgradnju sortirnice, nabavu vozila te nabavu posuda za odvojeno prikupljanje otpada, danas su ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić i direktor Čistoće Metković d.o.o. g. Tomislav Jakić potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju kompostane.

Riječ je o investiciji vrijednoj ukupno 24 milijuna kuna, a Čistoći Metković je, kao prihvatljivom prijavitelju, odobreno 12.131.003,82 HRK, pri čemu je stopa sufinanciranja 50 %. Ostatak iznosa za izgradnju osigurat će se prijavom projekta na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te manjim dijelom iz proračuna Grada Metkovića te Čistoće Metković, – rekao je Milan.

Direktor gradske tvrtke Čistoća Metković d.o.o. Tomislav Jakić investiciju je obrazložio:

– Čistoća Metković d.o.o. je  u ožujku 2021. pokrenula pripremu projektne prijave za financiranje izgradnje kompostane Metković, a prijava je podnesena sa danom 11.12.2020. godine.

Prethodno smo pripremili tehničke projekte, ishodili dozvole, uredili imovinsko pravne odnose, te smo bili spremni na prijavu.

Sa ovim projektom prijavili smo se na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., pod nazivom projekta Izgradnja kompostane Metković (referentni broj: KK.06.3.1.15.0015).

Kroz posljednja 4 mjeseca finaliziran je proces pregleda projektne prijave, te je odobreno sufinanciranje, a za što je donesena Odluka o financiranju projektnog prijedloga 22. ožujka 2021. godine.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 24.425.048,92 kn, odnosno ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose maksimalno 24.262.007,64 HRK sa sljedeći stavkama proračuna:

  • Pripremne aktivnosti – 189.000,00 kn
  • Izvođenje radova i opremanje – 22.089.384,30 kn
  • Nadzor – 575,37 kn
  • Upravljanje projektom – 1.152.642,33 kn
  • Promidžba i vidljivost 110.446,92 kn

Temeljem provjere prijave odobreno je trgovačkom društvu ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o., kao prihvatljivom prijavitelju 12.131.003,82 HRK, a stopa sufinanciran ja projekta je 50,00 %.

Ostatak iznosa investicije namjeravamo osigurati prijavom projekta na Javni poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, vrlo brzo po potpisivanju ugovora o sufinanciranju, a iz čega bi financirali dodatnih 50% preostalog dijela investicije.

Navedenim bi financiranje ovog projekta doveli do zavidnih 75% sufinanciranja ukupno prihvatljivog iznosa, odnosno do 18.196.505,73 HRK.

Preostali iznos od 6.065.501,91 HRK bi sufinancirao Grad Metković ( u većinskom dijelu iz proračunskih sredstava) i sama Čistoća Metković d.o.o.( u manjem dijelu iz vlastitih sredstava)

Projektom se planira izgradnja kompostane sa svom potrebnom infrastrukturom za potrebe

kompostiranja odvojeno prikupljenog biootpada na području Metkovića i šire. Trenutno se biootpad sakupljen na širem području grada Metkovića odlaže na odlagalište otpada „Dubravica“ zajedno sa miješanim komunalnim otpadom.  Izgradnjom kompostane, te uvođenjem sustava odvojenog sakupljanja biootpada, ta bi se praksa napustila, te bi se direktno pozitivno utjecalo na ciljeve zaštite okoliša.

Predviđena lokacija kompostane za grad Metković smještena je na jugozapadnom dijelu Grada

Metkovića, na čestica ukupne površine 18.763 m2 ( predio Vrbovci ) .

Kao najprihvatljiviji način obrade odabran je nereaktorski windrow sustav kompostiranja. Kod ovih sustava organski otpad se slaže u hrpe trapeznog ili polukružnog poprečnog presjeka, te se suši prevrtanjem i prozračivanjem materijala.

Na postrojenju za obradu biootpada obrađivat će se biootpad sakupljen u okviru javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja gradova Metković i Opuzen, te općina Zažablje i Kula Norinska od strane pružatelja javne usluge: poduzeća Čistoća Metković d.o.o. i Čistoća Opuzen d.o.o.

Dodatno će se na kompostanu dovoziti i biootpad od proizvodnje voća i povrća koji će se preuzimati od poslovnih subjekata, a koji su u tu svrhu dostavili i pisma namjere.

Puštanjem kompostane u rad riješiti ćemo i dugogodišnji problem otpadne mandarine koja se trenutno odlaže na neprimjerene načine.

Izgradnjom kompostane kapaciteti za recikliranje otpada na našem području će se povećati za 5.720 tona/godišnje, u odnosu na postojeće stanje.

Ukupna količina odvojeno prikupljenog biootpada koji je pogodan za kompostiranje u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole iznosit će 3.669 tona.

Nastavno na izgradnju kompostane, Grad Metković radi na realizaciji izgradnje sortirnice gdje nam je ciljana vrijednost odvojeno skupljenog otpada 1.889 t/godišnje.

Kombinacija objekata kompostane i sortirnice, nabavka novih vozila, te podjela nabavljenih spremnika za odvajanje, omogućiti će nam visoke postotke odvojeno skupljenog otpada vrlo brzo po puštanje u pogon, – pojasnio je Jakić.

APSOLUTNA POBJEDA U PRVOM KRUGU

Dalibor Milan zahvalio građanima na potpori: blizu 10 vijećnika i pobjeda od 60% glasova birača – prvi su neslužbeni rezultati

Objavljeno prije

Dalibor Milan  večeras je zakoračio u novi mandat na čelu grada Metkovića, sa zamjenikom Robertom Dokom.

Po prvim neslužbenim rezultatima Milan je osvojio 60 posto glasova za mjesto gradonačelnika te blizu 10 vijećničkih mjesta, što je dosad najbolji rezultat HDZ-a u gradu Metkoviću.

Čestitamo Daliboru Milanu i Robertu Doki i donosimo pobjedničku izjavu…

Po prvim neslužbenim rezultatima za župana DNŽ Nikola Dobroslavić (40%) i Božo Petrov (21%) idu u drugi krug.

Gradsko vijeće Grada Metkovića podijeljeno je na listu HDZ-a sa 52%, Mosta 30% i listu Maše Plećaš Gabrić sa 8%.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Akcija Sl7 Banner 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije