Ostanimo u kontaktu
Dalmata - Jura Shop Vas časti niskim cijenama! LPG Narona
GAZ Benz 1200x400px

INFORMIRANJE I EDUKACIJA

Otvoren trodnevni 16. Skup stručne službe javnih ustanova za zaštitu prirode Republike Hrvatske

Objavljeno prije

U Slanom je otvoren skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu trodnevnog skupa planiran je i terenski dio koji uključuje obilazak dijela zaštićenih područja i područja ekološke mreže Dubrovačko-neretvanske županije.

Cilj Skupa je informiranje, razmjena iskustava i edukacija djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačene zaštite, očuvanja i promicanja te održivog korištenja zaštićenih područja a prisustvuje mu više od 130 predstavnika institucija u Republici Hrvatskoj, od djelatnika javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode do županijskih i gradskih javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode te predstavnika gradskih i županijskih upravnih odjela nadležnih za poslove zaštite prirode.

Skup je otvorio Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji je istaknuo da sve ima svoju simboliku pa je shodno tome Dubrovačko-neretvanska županija i Slano odabrano kao mjesto lokacije skupa budući je na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj u siječnju 2022. godine proglašen prvi posebni herpetološki rezervat u Republici Hrvatskoj, Lokve u Majkovima smješten u Općini Dubrovačko primorje. Skup je na neki način zahvala lokalnoj zajednici za značajan doprinos u očuvanju i zaštiti riječne kornjače (Mauremys rivulata) kao vrste i njenog staništa te  potvrda uspješno realiziranih aktivnosti i sustavnog stručnog rada Javne ustanove.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Sve prisutne ispred Župana Dubrovačko-neretvanske županije Nikole Dobroslavića pozdravio je Miho Baće, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije kao i ravnateljica Javne ustanove Marijana Miljas Đuračić koja je istaknula da se Javna ustanova rado odazvala na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja biti domaćinom i organizatorom Skupa budući je bilo na neki način potrebno obilježiti proglašenja četiri posebna rezervata na području Dubrovačko-neretvanske županije koja su se događala od 2020. do 2022. godine. Javna ustanova svojim aktivnostima, znanstveno stručnim istraživanjima i projektima koje provodi prvenstveno doprinosi zaštiti i očuvanju svih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Županije koje su joj dane na upravljanje međutim nastoji doprinijeti ostvarenju obaveza Republike Hrvatske kao  članice Europske unije sukladno direktivama kojima se uređuje područje zaštite prirode. Upravo proglašenjem rezervata ostvareni su dugoročni strateški ciljevi Javne ustanove i nadležnog Ministarstva te se doprinijelo ispunjenju ciljeva i zadaća Republike Hrvatske kao članice Europske unije. Javna ustanova upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode, 71 područjem ekološke mreže, jednim Ramsar područjem i preko 600 dosad otkrivenih speloloških objekata na području Županije te kroz sve svoje aktivnosti i projekte, osim zaštite i očuvanja izvornosti prirode, nastoji doprinijeti održivom razvoju gospodarskih djelatnosti.

Skupu su također prisustvovale pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske slupštine Žaklina Marević i ravnateljica Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije Melanija Milić uz načelnika Sektora za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Josipa Hrena i načelnika Općine Dubrovačko primorje Nikolu Knežića.

Kroz tri dana trajanja Skupa, prisutni će sudjelovati u predavanjima o ulozi sektora zaštite prirode u Republici Hrvatskoj kao i panel diskusiji te predavanjima o aktualnim projektima i provedenim aktivnostima u zaštićenim područjima koje uključuju prezentacije predstavnika različitih javnih ustanova o njihovim projektima i aktivnostima, edukativnim i interpretativnim sadržajima koje razvijaju te rezultatima provedenih aktivnosti.

Djelatnici Javne ustanove, kroz trodonevni skup, prezentirat će zaštićene prirodne vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije, zaštita i očuvanje riječne kornjače (Mauremys rivulata), Omblu kao izvor života te invazivnu stranu vrstu plavi rak (Callinectes sapidus) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji čime će obuhvatiti aktivnosti koje se provode u djelatnosti Javne ustanove koje uključuju zaštitu, očuvanje, korištenje te učinkovito upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima naše Županije. Svjesna očuvanja izvornosti prirodnih dobara, Javna ustanova, kroz svoje djelovanje i aktivnosti, provodi strateške projekte usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena, zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti te bioraznolikosti Županije. Projektnim aktivnostima nastoji se naglasiti očuvanje izvornosti prirode, neometanih prirodnih procesa te doprinos zaštiti, očuvanju, unapređenju zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 te pripadajuće biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

Svaki Skup prilika je da se kroz prezentaciju i terenski obilazak bolje upoznaju zaštićena područja i vrijednosti kojima upravlja domaćin i suorganizator. Ovoga puta planiran je obilazak prvog posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima kao i posebnog rezervata u moru Malostonski zaljev s pripadajućim područjima ekološke mreže Natura 2000 Solana Ston i Jugoistočni dio poluotoka Pelješca.

Kroz formalni, ali i neformalni dio Skupa, prikupit će se puno vrijednih informacija, razmijeniti iskustva u provedbi aktivnosti i rješavanju problema te uspostaviti novi kontakt kao i potencijalne buduće suradnje u aktivnostima s glavnim naglaskom upravo na zaštiti i očuvanju zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske.

ULOGA RADNOG TERAPEUTA

Zdravstvena struka namijenjena djeci i odraslima ‘aktivnost → igra → vještina’

Objavljeno prije

Radna terapija je zdravstvena struka namijenjena djeci i odraslima čije su sposobnosti aktivnosti dnevnog života ugrožene ili umanjene zbog bolesti ili stanja u kojem se osoba nalazi.

Radna terapija pomaže djeci da postanu što samostalniji u životu, što uključuje razvijanje vještina potrebne za obavljanje aktivnosti, kao što su briga o sebi, igra, školske obaveze…

CILJ radne terapije je postići najveću moguću razinu samostalnog funkcioniranja osobe koji dovodi do osjećaja osobnog zadovoljstva i umanjenja oštećenja koji spriječava isti.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Potičemo razvoj fine i grube motorike, grafomotorike, vizualne percepcije, kognitivnog razvoja, igre, socijalne i emocionalne vještine, vještine svakodnevnog života.

AKTIVNOST → IGRA → VJEŠTINA

Kroz aktivnosti smislene za pojedinca razvijamo, učimo i unapređuje vještine koje su mu potrebne da bi odrađivali samostalno aktivnosti koje su mu potrebne.

U radu sa djecom kroz IGRU postižemo najbolje uspjehe, jer ipak igra je glavni alat kod djece. Preko igre terapeut najčešće dolazi do željenog cilja. Ponekad se roditelji pitaju što to mi radimo kad se samo „ igramo“? Radimo najbolje i najviše za dijete u okruženju koje je njemu najprirodnije. Učenje se događa kada je dijete zadovoljno i sretno, kada su njegovi kognitivni procesi obojani hormonima sreće, tada će najbrže doći do učenja. To je misao vodilja našeg igranja i tek kad to postignemo i stvorimo odnos povjerenja možemo tu istu igru proširivati, zahtijevati od djeteta, nadograđivati, zaključivati i ići naprijed te na taj način proširivati učenje.

Tako, kod neke djece potrebno je uvježbavati aktivnosti samozbrinjavanja, pri čemu radni terapeut pomaže djeci i uči ih kako se obući, zavezati tenisice, prati zube, počešljati se, hraniti se i ostale aktivnosti koje dijete treba, jer zaista nekoj djeci to predstavlja veliki problem.

Kod aktivnosti produktivnosti terapeut pomaže djeci u predškolskim ili školskim obavezama, pomaže u pripremi za školu na području pažnje, koncentracije, radi na grafomotorici, hvatu. Pronalazi što bolji put da olakša djetetu školovanje, pa tako savjetuje i učitelje, tete i roditelje kako poboljšati rad sa djecom.

U aktivnostima slobodnog vremena terapeut sa djecom radi aktivnosti koje ono želi, a ne može ih u potpunosti ili nikako obavljati. Radni terapeut će naći načina kako da dijete bude zadovoljno i da uspješno odradi aktivnost koju želi.

Vaše dijete ili bližnji teže obavljaju aktivnosti dnevnog života, prisutna su određena odstupanja u razvoju s obzirom na kronološku dob, emocionalno su osjetljivija ili im jednostavno treba podrška i prijatelj, obratite se našem radnom terapeutu.

U želji da budemo što uspješniji u svom radu i da dijete i obitelj budu zadovoljni, konstantno se educiramo. Neke od završenih edukacija radnog terapeuta su: Neurofeedback terapija, learn to play, procjena djetetove igre chippa, terapeutska moć igre, izrada socijalnih priča, senzorna integracija-modul 1.

SANJA JURINOVIĆ bacc. therap. occup.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Jastučići s čokoladom 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije