Ostanimo u kontaktu
LPG Narona MAXMART Opuzen
GAZ Benz 1200x400px
JURA SHOP – AKCIJA Vikend Sl1
JURA SHOP – AKCIJA Vikend Sl2

SPAS ZA MILIJUN PTICA MOČVARICA GODIŠNJE

Korištenje ili nošenje olovne sačme u močvarnim područjima postaje strogo kažnjivo

Objavljeno prije

15. veljače 2023. – Od danas je korištenje pa čak i samo nošenje streljiva s olovnom sačmom u močvarnim (vlažnim) staništima i 100 metara oko njih protuzakonito u svih 27 zemalja EU-a kao i na Islandu, u Norveškoj i Lihtenštajnu.

U Hrvatskoj je korištenje olovne sačme zabranjeno već deset godina, ali zabrana se nije poštivala i nisu bile propisane kazne. Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) stupa na snagu danas, nakon isteka dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja danog državama članicama EU-a kako bi se pripremile za promjenu.

Što će se točno kažnjavati?

TASLAK 740xXXX

Uredbom REACH zabranjeno je poduzimanje bilo koje od sljedećih radnji:
1. ispaljivanje sačme koja sadržava olovo u koncentraciji jednakoj ili većoj od 1 % masenog udjela;
2. nošenje takve sačme tijekom pucanja u močvarnom području ili u okviru pohoda u močvarno područje s namjerom pucanja.

Korištenje i posjedovanje olovne sačme u močvarnim staništima strogo će se kažnjavati. Kazne u Hrvatskoj propisuje Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalije. Novčanom kaznom od 6.636,14 do 13.272,28 eura (od 50.000,00 do 100.000,00 kuna) kaznit će se lovoovlaštenik. Novčanom kaznom od 1.327,22 do 1.990,84 eura (od 10.000,00 do 15.000,00 kuna) kaznit će se i odgovorna osoba kod lovoovlaštenika (najčešće je to predsjednik lovačkog društva) i sam počinitelj (lovac koji krši zabranu). Nadzor će obavljati sanitarna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske.

ULTIMATE SPORTS GYM Grupni trening – 740

Za potrebe zabrane koristit će se definicija močvarnih područja koja se upotrebljava u Konvenciji o močvarnim područjima od međunarodne važnosti (Ramsarska konvencija) jer je ta definicija sveobuhvatna i obuhvaća sve vrste močvarnih područja: morsko-obalne močvare (npr. obalne lagune, stjenovite obale, koraljni grebeni), ušća rijeka (npr. područja riječnih delta, plimne močvare), vlažna staništa uz jezera, rijeke i potoke, močvare (npr. vlažne livade, tršćaci, poplavne šume i cretovi) te antropogenske močvare (npr. rezervoari, akumulacijska jezera, ribnjaci, solane, kanali rijeka ili potopljeni rudnici).

Zašto uopće zabrana i kazne?

Sveznalica 7400xXpx

Uporaba olova u lovstvu sveobuhvatni je znanstveni problem koji negativno utječe i na prirodu i na ljudsko zdravlje. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) prepoznaje olovo kao jednu od najopasnijih tvari u općoj uporabi, zajedno s opasnim pesticidima, azbestom, smogom ili živom.

Procjenjuje se da se močvare u Europi godišnje zagađuju s 4.000 do 5.000 tona olovne sačme. Olovna sačma posebno je problematična za ptice močvarice koje gutaju zrna sačme (olovne kuglice), brkajući ih s kamenčićima. S obzirom na to da ptice nemaju zube za žvakanje hrane, one gutaju kamenčiće koji im služe za usitnjavanje tvrde hrane u mišićnom želucu izgrađenom od debelih, mišićavih stijenki, specijaliziranom organu razvijenom kod ptica koje se hrane zrnjem. Ptice vrlo često gutaju istrošenu sačmu iz tla ili mulja. Progutana olovna sačma otapa se u mišićnom želucu i uzrokuje trovanje. Neke od češćih vrsta koje su ugrožene zbog olovne sačme su glavata patka, patka njorka, patka lastarka i plamenac.

Britanska istraživanja otkrila su da u Europi 32 % patki lastarki (svaka treća), 24 % glavatih patki (svaka četvrta) i 12 % divljih patki (gotovo svaka šesta) ima olovnu sačmu u mišićnom želucu (Pain D., Mateo R., Green R., 2019). Trovanje olovom kod glavatih patki dokazali su i hrvatski istraživači. „Način prehrane objašnjava viši sadržaj olova (0,687±1, 182 mg/kg) utvrđenih u uzorcima jetre glavate patke, uzrokovanih konzumacijom olovne sačme s dna ribnjaka te kasniju resorpciju u želucu. Ovu činjenicu podupiru prethodna istraživanja koja ukazuju kako glavate patke imaju veliku sklonost konzumiranju olovne sačme.“ (Florijančić et. al., 2010).

Olovo iz sačme također predstavlja veliku opasnost za konzumente odstrijeljene divljači. Olovo negativno utječe na gotovo svaki organski sustav. Ono je tihi ubojica. Simptomi trovanja su nezamjetni, a već male količine imaju negativan učinak na zdravlje. Kod odraslih olovo uzrokuje smanjenje kognitivnih sposobnosti, manjak koncentracije, gubitak pamćenja, glavobolje, umor, bol u mišićima, oštećenja bubrega, utrnulost ili bol u udovima. Olovo je posebno opasno za djecu i trudnice kod kojih trovanje olovom može uzrokovati nepovratna oštećenja živčanog sustava. Konzumacija mesa divljači odstrijeljene olovnom sačmom nije sigurna jer čak i meso očišćeno od olovnih kuglica sadrži čestice olova. Istraživanje je pokazalo da se u jednom odstrijeljenom fazanu prosječno nalazi 40 malih čestica olova, svaka manja od 2 mm (Green R., Taggart M., Pain D., Smithson K., 2022). Štoviše, istraživanje provedeno u Sjevernoj Dakoti (SAD) govori da konzumenti mesa divljači imaju 50% više olova u krvi nego ljudi koji ne jedu divljač (Iqbal S. et al., 2009).

Prestanak korištenja olovne sačme će prema procjeni spasiti život čak milijun ptica močvarica koje svake godine umiru od trovanja olovom. Okončat će se kontinuirano trovanje močvarnih staništa i divljih životinja koje o njima ovise. Zabranom će se smanjiti i sekundarna trovanja grabljivica i strvinara, vrsta ptica koje se redovito truju jedenjem plijena kontaminiranog olovnom sačmom.

Treba osigurati provedbu

BirdLife partnerstvo već više od 20 godina zagovara zabranu korištenja olovne sačme. Barbara Herrero, viša stručnjakinja za zagovaranje europskih politika zaštite prirode u BirdLifeu Europe vidi ovu zabranu kao veliki pomak:
“Ova je ogromna stvar. Unatoč zabrani olova iz boja, baterija, olovki i gotovo svega ostalog prije nekoliko desetljeća, još uvijek je bilo dopušteno trovati naš zajednički okoliš, čak i kada postoje alternative. Ovom zabranom EU je riješila značajan dio problema. Sada pozivamo zemlje EU-a da osiguraju provedbu zabrane.”

“Olovna sačma u lovu na močvarice u Hrvatskoj je zabranjena već 10 godina. Dosad kazne nisu bile propisane pa se nitko nije pridržavao zabrane. Trgovine nisu nudile alternativu olovnoj sačmi jer nije bilo ni potražnje za njom. Od danas se situacija potpuno mijenja. Nepridržavanje zabrane predstavlja krivolov, ali i kršenje sanitarnih odredbi. Kazne su ogromne. Potrebno je osigurati realnu i uspješnu provedbu zabrane kako bismo konačno mogli zaustaviti trovanje ptica močvarica olovom. Mi ćemo biti dosljedni u zagovaranju provedbe zabrane u Hrvatskoj”, ističe Boleslaw Slocinski iz Udruge Biom.

ZAŠTITA NA INTERNETU

Policija educirala gotovo 2,5 tisuće građana o pojavnim oblicima kibernetičkog kriminaliteta i načinima zaštite

Kroz 81 predavanje obuhvaćene su sve kategorije građana od učenika do umirovljenika

Objavljeno prije

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska je tijekom veljače provela niz aktivnosti koje su imale za cilj edukaciju i podizanje svijesti građana i zaposlenika o pojavnim oblicima kibernetičkog kriminaliteta, opasnostima koje prijete preko interneta i načinima zaštite.

Broj kaznenih djela računalnih prijevara je u porastu, kako u svijetu, tako i na razini Hrvatske i upravo je stoga Ministarstvo unutarnjih poslova pokrenulo kampanju „Web heroj“ koja se provodi na razini cijele Hrvatske i koja ima za cilj prevenirati računalne prijevare građana, a najbolji način za to je edukacija putem koje se građane upoznaje s najčešćim oblicima takvih prijevara kako bi se mogli zaštiti da i sami postanu žrtve.

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske koji se u okviru svog djelokruga rada bave prevencijom u posljednjih mjesec dana proveli su čak 81 predavanje kojim je bilo obuhvaćeno gotovo 2,5 tisuće osoba i to učenici završnih razreda osnovnih škola, učenici srednjih škola, umirovljenici, građani i zaposlenici.

TASLAK 740xXXX

Osim toga, policijski službenici koji rade na poslovima kibernetičkog kriminaliteta putem televizije, radija i portala kroz intervjue i izjave pružili su građanima podatke o najčešćim oblicima prijevara na internetu, kako ih prepoznati i uspješno se zaštititi te kako unaprijediti svoju osobnu i korporativnu računalnu sigurnost kako i sami ne bi postali žrtve.

Neki od osnovnih savjeta građanima su:

ULTIMATE SPORTS GYM Grupni trening – 740
  • nikada ne biste trebali objavljivati ili dijeliti s drugima podatke vaše bankovne kartice, OIB, adresu stanovanja, eksplicitne fotografije i sl. jer takvi podaci se mogu iskoristiti za ostvarivanje financijske koristi
  • nikada ne uplaćujte novac i kriptovalute osobama s kojima ste komunicirali jedino preko interneta ili telefona
  • svaku ponudu koja se čini predobra da bi bila istinita dvostruko provjerite i čitajte recenzije drugih korisnika, provjerite i osobe koje vas kontaktiraju, postoji li još negdje zapis o njima i onome o čemu razgovaraju
  • čuvajte se oglasa i internetskih stranica koje nude nevjerojatne ponude ili čudotvorne proizvode – ako se nešto čini predobro da bi bilo istinito, nije istinito! 
  • ako vam netko uplaćuje novac, dovoljno je da mu samo date svoj broj računa (IBAN), nikakve druge podatke ne trebate dostavljati
  • svaku sumnju prijavite policiji

Kako bi se i vi mogli informirati i educirati o kibernetičkim prijevarama posjetite stranicu: „Ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Kolači
Svadbeni salon Dalmata 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije