Ostanimo u kontaktu
SPOT Shopping Mall 1200px

VODNA INFRASTRUKTURA GRADA METKOVIĆA

Gradska tvrtka Metković d.o.o. reagirla na članak o investiciji kanalizacijske mreže

Objavljeno prije

vodovod--odgovor

Prenosimo reakciju gradske tvrtke Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda na članak objavljen u petak, 8. srpnja 2016. na portalu Metkovic NEWs, pod naslovom Procjena vrijednosti novog kanalizacijskog sustava grada Metkovića 300 milijuna kuna.

– U čitavom dijelu vašeg teksta „Tragom dugo najavljivanog, novog i jeftinijeg rješenja izgradnje sustava za odvodnju otpadnih voda, odnosno kanalizacijskog sustava grada Metkovića, donosimo razmišljanja struke“ koji se odnosi na cijenu investicije za EU Projekt Metković, izjavljuje se sljedeće:

EU Projekt Metković odnosno Projekt poboljšanja vodne infrastrukture grada Metkovića priprema se za apliciranje za sufinanciranje sredstvima EU Kohezijskog fonda, a svu u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi i aplikacijskog paketa je u visokoj fazi gotovosti. Prema raspoloživim informacija iz navedenih dokumenata, točno je da je ukupna vrijednost projekta procijenjena na cca. 275 milijuna kn. Struktura troškova prema procijenjenoj vrijednosti je:

  • Rekonstrukcija, tj. razdjeljivanje postojećeg mješovitog kanalizacijskog sustava unutar grada – cca. 52,5 milijuna kn
  • Izgradnja proširenja sustava na dijelove grada koji nemaju kanalizacijsku mrežu – cca. 110,2 milijuna kn
  • Rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže u cilju postizanja smanjenja gubitaka i povećanja sigurnosti opskrbe stanovništva vodom – cca. 12,4 milijuna kn
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s postrojenjem za solarno sušenje mulja – cca. 58,7 milijuna kn
  • Nadzor nad izvođenjem radova (5% od vrijednosti radova) – cca. 11,1 milijuna kn
  • Usluge podrške Metković d.o.o. pri upravljanju projektom i projektnoj administraciji prema institucionalnom ustroju za korištenje fondova EU – cca. 5,4 milijuna kn
  • Usluge osiguranja promidžbe i vidljivosti projekta prema zahtjevima EU – cca. 0,7 milijuna kn
  • Nepredviđeni troškovi (10% od ukupne investicije) – cca. 24 milijuna kn

Također ovdje je potrebno spomenuti da je investicija spomenuta u Vašem tekstu ubrajala slijedeće:

  • Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda bez solarnog sušenja
  • Mješoviti kanalizacijski kolektori za otpadne vode duljine 3,3 km bez novih priključaka

Za sve je ovo navedeno u Vašem tekstu bila procjena na 150.000.000,00 kn a Društvo Metković d.o.o., odnosno Grad Metković pa tako i njegove građane bi to koštalo 40.000.000,00 kn sa niti jednim novim priključkom.

Studijom izvodljivosti su valorizirana razna rješenja izvedbe kanalizacijske mreže Metkovića, uspoređujući iste prema kriteriju cjeloživotnog troška koji podrazumijeva investicijske troškove te troškove pogona i održavanja sustava. Temeljem takve analize predloženo je da se postojeći sustav prenamjeni u sustav oborinske odvodnje, dok bi se sanitarne otpadne vode prikupljale zasebnim (tzv. razdjelnim) sustavom odvodnje. Na taj način će se stati na kraj praksi ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u rijeku Neretvu, bez negativnih posljedica na odvodnju oborinske vode grada.

Nesporna je činjenica kako je jedinična cijena izgradnje sustava odvodnje u gradu Metkoviću viša u odnosu na veći dio RH, a što je uvjetovano karakteristikama terena (blizina Neretve) i visokim razinama podzemnih voda koje otežavaju i poskupljuju izvođenje zemljanih radova. Navedeno se ogledu u visokoj procijenjenoj vrijednosti radova za izvedbu sustava odvodnje otpadnih voda. Također, navedene procijenjene vrijednosti uključuju i radove na izradi tzv. priprema za kućne priključke što podrazumijeva infrastrukturu do parcele korisnika. Izgradnja infrastrukture unutra privatnih parcela nije prihvatljiv trošak za EU financiranje. Na ovaj način će se cijena kućnih priključaka značajno smanjiti i biti dostupna svim građanima što smatramo izuzetno važnim obzirom na zakonsku obvezu priključenja za korisnike kojima je infrastruktura dostupna.

Financiranje EU projekata vodne infrastrukture se vrši iz 4 izvora: (1) bespovratna sredstva EU, (2) državni proračun RH, (3) sredstva Hrvatskih voda i (4) sredstva isporučitelja vodne usluge i/ili sredstva jedinica lokalne samouprave.

U slučaju projekta Metković, prema izrađenoj analizi troškova i koristi očekuje se udio bespovratnih sredstava EU nešto iznad 70%, dok se preostali iznos dijeli na navedene izvore, a lokalna komponenta će se financirati sredstvima isporučitelja vodne usluge Metković d.o.o. Očekivani iznos financiranja je oko 15,4 milijuna kn ili svega oko 6% od ukupne vrijednosti projekta što se ocjenjuje najpovoljnijim mogućim slučajem za građane Metkovića. (a ne kako ste Vi u Vašem tekstu naveli oko 60 milijuna kuna, naime Grad Metković preko Naknade za razvoj za navedenu investiciju odvaja od 2010.g. i kompletna komponenta METKOVIĆ d.o.o. bi trebala biti osigurana kroz ta sredstva Naknade za razvoj – 3,84 kn/m³).

Cijene vodnih usluga moraju nakon provedbe biti formirane na način da se iz tih prihoda u potpunosti financira poslovanje Metković d.o.o. Važno je napomenuti kako je tehničkim rješenjima koja se primjenjuju planirano ostvariti značajne uštede tako da dugoročno neće biti nužne značajne korekcije cijena vodnih usluga koje bi uzrokovale nepriuštivost istih za građanstvo.

Donosimo u nastavku i tablice koje to dokazuju.

METKOVIĆ d.o.o. -tablica

METKOVIĆ d.o.o. za vodoopskrbu i
odvodnju otpadnih voda

ZAVRŠENO ASFALTIRANJE VIDA

Završetak radova na uređenju prometnica u Vidu gradonačelnik Milan prokomentirao: ‘Obećano – ispunjeno!’

Objavljeno prije

U utorak, 4. lipnja, završeni su radovi na uređenju prometnica u prigradskom naselju Vid, vrijedni gotovo pola milijuna kuna.

Završetak radova gradonačelnik Dalibor Milan je prokomentirao:

– Gotovi su radovi na pojačanom održavanju cesta u naselju Vid. U Ulicama Hrvatskih mučenika, Strana i Gradina izvršili smo pripremne radove, proširili i rekonstruirali asfaltni sloj ceste, sveukupno u dužini od otprilike 700 metara.
Vrijednost radova iznosi oko 450.000,00 kuna s PDV-om i prvo je veće ulaganje u ceste u Vidu nakon niza godina i lažnih obećanja.
Obećano – ispunjeno, – rekao je Milan putem svoje fb stranice.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Akcija Sl8 Banner 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije