Ostanimo u kontaktu

PROJEKT VRIJEDAN GOTOVO 3 MILIJUNA KUNA

Gradonačelnik Dalibor Milan predstavio idejni projekt sveobuhvatne odvodnje oborinskih voda na predjelu Slatine – Jelaševac

Objavljeno prije

_DSC4116

U srijedu je u uredu gradonačelnika Dalibora Milana predstavljen projekt vrijedan gotovo 3 milijuna kuna čijom realizacijom će se riješiti cjelokupan problem odvodnje oborinskih voda na području Slatina – Jelaševac, površine oko 16 hektara.

Projekt je predstavio projektant Ivan Goluža s inženjerkama građevinarstva Ivanom Prce i Ivanom Brajković te inženjerom građevine Davorom Sulićem iz projektantskog ureda Arhitektura i graditeljstvo Goluža d.o.o.

_DSC4121Građevinska dozvola trebala bi se dobiti krajem ove ili početkom sljedeće godine, a radovi bi trebali biti završeni do kraja 2019. godine, a paralelno se kreće u izradu idejnog projekta za područje Zagrebačke ulice i Ulica Eugena Kvaternika i Matije Gupca za što se već apliciralo za sredstva za izradu projektne dokumentacije u vrijednosti od oko 300 tisuća kuna.

Projektom aglomeracije na ovom području rješavaju se problemi kanalizacije u duljini od 42 km i rekonstrujcije vodovodne mreže od 17 km, a li ne ne oborinska odvodnja. Gradonačelnik Dalibor Milan kaže da je pravo rješenje problema upravo novi projekt odvodnje oborinskih voda.

– Mogu se pohvaliti da smo mi prva gradska vlast koja zaista na jedan ozbiljan i profesionalan način rješava probleme s odvodnjom na svim ovim mjestima. Svjedoci smo da kada padnu i manje kiše na tim područjima imamo velike poplave. Ljudi me svakodnevno zovu i, evo, kao što sam i obećao, taj problem krećemo rješavati. Već smo malim dijelom nešto rješavali na području Zagrebačke ulice, ali to je samo privremena mjera. Ovo je pravo rješenje problema – istaknuo je Milan.

Koje točno područje obuhvaća ovo idejno rješenje pogledajte na priloženim mapama, a u nastavku donosimo više detalja o samom projektu.

Dodatne informacije:

[su_note note_color=”#ececec”]– problematika područja: plavljenje okućnica, polja, prometnica što zanči da voda s viših predjela dolazi u niži dio. Riječ je o ulicama Ilije Bošnjaka i Slatine, gdje je devastiranjem otvorenih kanala (gradnja kuća i prilaza). U dijelu ulica Ilije Bošnjaka i Don Mihovila Pavlinovića postoji kolektor DN 50 cm koji ne omogućuje prihvat oborinskih voda te se u početku primarnog kolektora B1 prekida.[/su_note]

[su_note note_color=”#ececec”]- rješenje: sustav oborinske odvodnje – dio zatvorenim cjevovodima u ulicama Ilije Bošnjaka i Slatine (ukupno 1061,0 m duljine cjevovoda – primarni kolektor B1 346,0 m), te dio otvorenim kanalom s betoniranim koritom (duljine 317,0 m) koji se spaja na postojeći otvoreni kanal uz natapni kanal do crpne stanice Veraja (‘Na repu’). Ukupna zahvatom obuhvaćena površina je oko 16 hektara, te se na kraju otvorenog kanala, tj. na mjestu spoja na postojeći kanal očekuje protok od 430 litara u sekundi.[/su_note]

[su_note note_color=”#ececec”]- trasa kolektora položena u trup postojećih prometnica, dijelom u obradivo zemljište, u koliziji je s vodovodnim instalacijama (nije u koliziji s el. kablovima). Potrebno je izvršiti rekonstrukciju vodovodne mreže paralelno s odvodnjom te oborinsku odvodnju raditi paralelno s kanalizacijskom infrastrukturom u kojoj će biti obuhvaćena i rekonstrukcija vodovodne mreže.[/su_note]

[su_note note_color=”#ececec”]- paralelno s izgradnjom glavnog kolektora, osigurat će se priključna mjesta za spajanje objekata uz trasu na primarna, tj. sabirna okna. Tijekom izgradnje okana ugradit će se labirint brtve DN 200 mm duljine 2,0 – 6,0 m, zatvoriti se PVC čepovima do puštanja kolektora u pogon.[/su_note]

[su_note note_color=”#ececec”]- na kolektorima su predviđena revizijska okna: na početku, na mjestima promjene uzdužnog pada, skretanju kanala, priključaka kanala, te na pravcu, ako je duljina kanala veća od 50,0 m – predviđena betonska okna dimenzija u ovisnosti o profilu cijevi, s lijevano željeznim šahtom s perforacijama za prihvat vode. Uzdužni pad kolektora je 0,17 – 0,28 %, promjenjivog nazivnog profila ovisno o opterećenju, količini vode, brzini vode u cijevima i uzdužnom padu PP/PE rebraste cijevi.[/su_note]

Piše/Foto: Dalibor Čutura/Metković NEWS

VIDEO KONFERENCIJA

Župan Dobroslavić na sastanku s gospodarstvenicima Dubrovačko-neretvanske županije

Objavljeno prije

Župan Nikola Dobroslavić održao je  sastanak putem video konferencije s predstavnicima gospodarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanak je podijeljen u tri grupe prema sektorskim granama gospodarstva na način da su prvu grupu činili predstavnici hotelijera s područja Županije  i to:  Željko Miletić, Vlado Lučić, Đuro Capor,  Ivana Hatvalić, Tomislav Dumančić te Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. U drugoj grupi putem video konferencije kao predstavnici ugostiteljskih objekata i turističkih agencija sudjelovali su Nikolina Farcic, Ante Vlašić, Luko Musladin, Boro Aleksić i Stanko Ljubić, te u trećoj grupi predstavnici proizvodnog i poljoprivrednog sektora, Jerko Andrijić, Davor Martinović, Marina Kapor, Robert Doko i Hrvoje Livaja iz luke Ploče. Također konferencijama su nazočili predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić i Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more.

Kako je župan uvodno naveo, nesporno je da pandemija uzrokovana virusom Covid-19 donosi znatne štete cjelokupnom gospodarstvu, a čija će razina ovisiti o trajanju ovakvog stanja. Također, župan je istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske u ovom razdoblju donijela dva paketa mjera pomoći gospodarstvu te da će Županija u potpunosti u okviru svoje nadležnosti sudjelovati u provedbi istih, te također predlagati mjere pomoći iz svoje izravne nadležnosti.

Uz opće mišljenje svih sudionika dosadašnje Vladine mjere ocijenjene su izuzetno kvalitetnim, osobito u vidu brze reakcije i izravnog učinka poglavito u pogledu zadržavanja zaposlenih djelatnika u krizom najpogođenijim sektorima.

Kako su predstavnici hotelski kuća naveli, u ovom razdoblju zadržani su svi djelatnici čemu su doprinijele i mjere Vlade. Prave razmjere krize te njeno trajanje u ovom trenutku teško je predvidjeti. Kako su naveli iz svih hotelskih kuća, razmatra se više scenarija prateći dinamiku krize, a što će biti od utjecaja na daljnje aktivnosti hotelskih kuća. Trenutno stanje je takvo da prihodi tvrtki nisu smanjeni nego oni praktično ne postoje niti u jednom dijelu. Također, svi su hoteli uglavnom bili spremni za ovosezonsko otvaranje te će i ostati na razini spremnosti kako bi isti krenuli s poslovanjem u slučaju povoljnog razvoja ili okončanja pandemije. Ocjenjeno je da je hotelski sektor među najpogođenijim ovom krizom uvažavajući činjenicu da  su hotelski kapaciteti potpuno onemogućeni u radu dok je sam njihov hladni pogon iznimno zahtjevan i obiman u financijskom smislu te se generiraju dnevni gubitci. Naveli su i potrebu potpunog ili djelomičnog otpisa dijela troškova koji se odnose na pojedina davanja osobito u smislu naknada, spomeničkih renti, naknada za koncesije, komunalnih doprinosa itd.

Predstavnici ugostiteljskog i agencijskog sektora istaknuli su također da prihodi ne postoje dok su obveze konstantne. Također, zahvaljujući mjerama zadržani su zaposlenici, međutim kao i kod hotela zaposlenje sezonskih radnika u ovoj situaciji nije moguće, što predstavlja značajan problem za djelatnike koji su očekivali posao već u ovim mjesecima. Osnovni problem ugostiteljima predstavljaju stalni troškovi po pitanju najmova, renti i dr. Kako su naveli predstavnici turističkih agenicija, situacija u našoj zemlji po pitanju prihoda od turizma ista je kao u ostatku Europe. Već sad vidljive su odgode svih aranžmana do lipnja što ostavlja također nadu za eventualnu centralnu sezonu odnosno post sezonu u slučaju povoljne epidemiološke situacije. Također je navedeno da su prema procjenama daleke destinacije uglavnom izgubljene za ovu godinu.

Predstavnici proizvodnih i poljoprivrednih djelatnosti trenutno su manje izloženi utjecajima ove krize od ugostitelja i hotelijera, međutim zbog međuovisnosti svih sektora pravi gubitci tek slijede. Naime, poljoprivredna proizvodnja, vina i drugih proizvoda u slučaja neplasmana u tijeku turističke sezone stvorit će značajne rezerve te će doći u pitanje prihvat novih sirovina na obradu, u svrhu čega predlažu razmatranje visine stope poreza na dodanu vrijednost kako bi domaća proizvodnja bila konkuretna u domaćoj potrošnji.

U ovoj izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji pozitivan je primjer da su poljoprivredne površine obrađene u skladu s dinamikom te i dalje mogu nesmetano biti u obradi. Također, proizvodni pogoni brodogradilišta Radež u ovom trenutku nesmetano rade s 310 zaposelnih te 50 kooperanata, a poslovanje zasad zadržavaju i Poljopromet i Luka Ploče s tim da za budućnost postoje mnoge nepoznanice. Istaknut je kao primjer problem konačne isporuke proizvoda zbog situacije u europskim odredištima ovih proizvoda, Grčke, Italije, Francuske i drugih. Situacija za poslovanje trajektne luke Ploče također se u ovom trenutku može ocjeniti zadovoljavajućom. Mjere Vlade također su bile pravovremene u ovom sektoru.

Predsjednica Županijske komore Dubrovnik, pojasnila je i niz novih mjera osobito u smislu održavanja zaposlenosti te naglasila kako se sukladno Vladinim mjerama uz sufinanciranje moguće vratiti na posao i zaposlene kojima je zbog krize prestao radni odnos tijekom ožujka ove godine. Ti djelatnici imat će ista prava kao i djelatnici kod kojih nije došlo do raskida radnog odnosa. Također je naglasila da će se sve zaključeno predlagati  i provoditi i putem platformi Hrvatske gospodarske komore.

Zaključak sudionika je da su mjere Vlade uvom trenutku doista doprinijele očuvanju prvenstveno radnih mjesta i gospodarskih subjekata, te će biti potrebno nastaviti s istim u narednom razdoblju kako bi se očuvala financijska stabilnost ovih sektora.

Kako je župan naglasio, Županija je u okviru mogućnosti reagirala odmah nakon proglašenja pandemije, osobito u smislu izravnih uplata zdravstvenom sektoru, odgode plaćanja dospjelih naknada i drugih. Također, nastavno na izlaganje nazočnih, Župan je naveo da teret ove zdravstveno gospodarske krize trebaju podnijeti svi dijelovi društva, te da se očekuje solidarnost i pomoć uz Županije i državnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave, banaka, trgovačkih lanaca. Kao zaključci ovog sastanka definirat će se sljedeće incijative: posebnih mjesta domaćih proizvoda na tržištu i na policama trgovina posebno vinima, otpisu naknada za korištenje pomorskog dobra za određena razdoblja, prilagodba korištenja europskih fondova naročito kroz povećanje predujma, smanjenje ili oslobađanje zakupnina prostora i komunalnih davanja, oslobođenja plaćanja ZAMP-a, TV pretplate, naknada javnim poduzećima, spomeničkih renti te fleksibilnosti u kreditiranju od strane banaka.

Također, prema razvoju zdravstvene situacije te primjeni mjera i dalje će se održavati sastanci s predstavnicima gospodarskog sektora kako bi se pravovremeno reagiralo, predlagalo određene mjere te donosile odluke u svrhu prevladavanja ovog teškog gospodarskog razdoblja koje ćemo zasigurno zajedničkim snagama uspješno prebroditi.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Akcija Sl9 Banner 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije