HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na program javnog rada mogu se javiti svi nezaposleni u evidenciji HZZ-a

Objavljeno 23. studenoga 2017. u kategorijama: News, Tražite posao.
Foto: hzz.hr

Foto: hzz.hr

Iz metkovske Ispostave Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dobili smo dopunu vijesti koju smo nedavno objavili. Riječ je o Programu javnog rada – aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava.

Programom su obuhvaćeni poslovi prevencije od požara i sanacije posljedica bujičnih poplava te zaštita okoliša:

  • radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala
  • održavanje poljskih puteva obuhvaća pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava
  • radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja
  • te druge društveno korisne poslove poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenje snijega i slično.

Važno je istaknuti da Program obuhvaća sve nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji Zavoda za zapošljavanje s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati. To znači da se mogu prijaviti svi građani s prebivalištem u Metkoviću, koji su u evidenciji metkovske Ispostave HZZ-a.

preneseno s metkovic.hr

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari