LEDENA BAJKA NA NERETVI 980X200

Zdravstvo i socijalna skrb


Županija u područje zdravstva i socijalne skrbi uložila preko 48 milijuna kuna
ULAGANJA U ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB U 2015.

Županija u područje zdravstva i socijalne skrbi uložila preko 48 milijuna kuna

Dubrovačko-neretvanska županija je u 2015. godini za područje zdravstva i socijalne skrbi uložila 48.418.487,00 kuna. Zdravstvenim ustanovama doznačen je iznos od 15.009.869,00 kuna, od toga za nabavu automobila osigurana su sredstva...