Vrtićani


Vrtićani učili o sigurnosti u prometu i poštivanju prometnih pravila
SA ZEBROM SIGURNO U ŠKOLU

Vrtićani učili o sigurnosti u prometu i poštivanju prometnih pravila

Policijski službenici Policijske postaje Metković i to PS za prevenciju – Ivana Bajo i PS za prometnu preventivu i sigurnost u cestovnom prometu – Mihovil Bokan su u petak,  18. ožujka...