LEDENA BAJKA NA NERETVI 980X200

sufinanciraje


Javni poziv za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu za 2018.
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Javni poziv za sufinanciranje godišnjeg programa udruga u sportu za 2018.

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata...