LEDENA BAJKA NA NERETVI 980X200

Štandovi


Obnova 7 kilometara Jadranske magistrale od Rogotina do Opuzena
NOVI UVJETI ZA PRODAJNE ŠTANDOVE

Obnova 7 kilometara Jadranske magistrale od Rogotina do Opuzena

U cilju poboljšanja sigurnog odvijanja prometa dionicama državnih cesta na području Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatske ceste d.o.o. izradile su projektnu dokumentaciju Glavni-izvedbeni projekt Obnova dionice državne ceste D8 na dionici most Rogotin...

Problematika štandova uz državnu cestu u Neretvi
ODRŽAN RADNI SASTANAK

Problematika štandova uz državnu cestu u Neretvi

Vršitelj dužnosti pročelnika za ruralni razvoj i poljoprivredu Ivica Prović i gardonačelnik Ploča Krešimir Vejić sudjelovali su  na radnom sastanku o problematici štandova uz državnu cestu D8. Naime, problem prodaje poljoprivrednih...