LEDENA BAJKA NA NERETVI 980X200

službeni dokumenti


Službenica Grada Metkovića neovlašteno koristila službene dokumente u privatne svrhe
TEŠKA POVREDA SLUŽBENIČKE DUŽNOSTI?

Službenica Grada Metkovića neovlašteno koristila službene dokumente u privatne svrhe

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Metkovića održanoj 27. ožujka 2018. godine, gradski vijećnik Stipe Gabrić Jambo gradonačelniku Daliboru Milanu postavio je vijećničko pitanje o povredi dužnosti službenice Grada Metkovića, Martine Veraja Mijić, zbog...