LEDENA BAJKA NA NERETVI 980X200

mostovi


Naručen pregled mostova – 30 posto ih je u lošem stanju
HRVATSKE CESTE

Naručen pregled mostova – 30 posto ih je u lošem stanju

Nakon katastrofe na vijaduktu u talijanskoj Genovi i Hrvatske ceste raspisale su natječaj za provedbu glavnog pregleda mostova na državnim cestama. Redovan pregled mostova i vijadukata prema podacima iz HC-a govori...