more


Prošle sve županijske plaže u petom ispitivanju kakvoće mora
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Prošle sve županijske plaže u petom ispitivanju kakvoće mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je peto redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od...

Prošle sve županijske plaže i u drugom ispitivanju kakvoće mora
MORE, MORE...

Prošle sve županijske plaže i u drugom ispitivanju kakvoće mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od...

Prošle sve županijske plaže u prvom ispitivanju kakvoće mora
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Prošle sve županijske plaže u prvom ispitivanju kakvoće mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od...

More na plažama prošlo i u sedmom ispitivanju kakvoće mora
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

More na plažama prošlo i u sedmom ispitivanju kakvoće mora

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode izvijestio je da su uzorci mora na svih 115 županijskih plaža u sedmom ovosezonskom ispitivanju odgovarali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Od...

Županijske plaže prošle i u petom ispitivanju kakvoće mora
MORE IZVRSNE KAKVOĆE

Županijske plaže prošle i u petom ispitivanju kakvoće mora

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode izvijestio je kako su u petom ispitivanju kakvoće mora uzorci na svih 115  plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Naime,...

5 posto više dolazaka i 3 posto više noćenja nego u kolovozu prošle godine
TURIZAM U ŽUPANIJI I DALJE BILJEŽI PORAST

5 posto više dolazaka i 3 posto više noćenja nego u kolovozu prošle godine

Prema evidenciji turističkih zajednica gradova i općina tijekom kolovoza 2015. godine u turističkim odredištima na području Dubrovačko-neretvanske županije ostvareno je 349.419 dolazaka i 1.880.553 noćenja, što je 5 posto više dolazaka...

Županijske plaže prošle i na šestom ispitivanju kakvoće mora
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Županijske plaže prošle i na šestom ispitivanju kakvoće mora

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode izvijestio je da su u šestom ispitivanju uzorci mora na svim plažama u Županiji odgovarali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Naime, Zavod...

More na svim plažama odgovarajuće za kupanje
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE DNŽ

More na svim plažama odgovarajuće za kupanje

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske izvještava kako su u petom redovnom ispitivanju uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Naime, Zavod...

Svih 113 plaža prošlo i na drugom ispitivanju kakvoće mora
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Svih 113 plaža prošlo i na drugom ispitivanju kakvoće mora

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode izvijestio je da su u drugom redovnom ispitivanju kakvoće uzorci mora na svim županijskim plažama odgovarali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Naime,...

Sve županijske plaže prošle na prvom ispitivanju kakvoće mora
PRVO OVOGODIŠNJE MJERENJE KAKVOĆE MORA

Sve županijske plaže prošle na prvom ispitivanju kakvoće mora

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode izvijestio je kako su u prvom ovosezonskom redovnom ispitivanju uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Naime, ...