GHETALDUS Split 980x200px

Javna rasprava


Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ
PRIJEDLOG PLANA I STRATEŠKA STUDIJA

Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije...

Održana javna rasprava o Županijskoj razvojnoj strategiji DNŽ
JAVNA RASPRAVA

Održana javna rasprava o Županijskoj razvojnoj strategiji DNŽ

Jučer je, u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, održana javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije i o nacrtu Županijske razvojne...