Javna rasprava


U četvrtak javna rasprava o županijskom prostornom planu i strateškoj studiji utjecaja na okoliš
GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE

U četvrtak javna rasprava o županijskom prostornom planu i strateškoj studiji utjecaja na okoliš

Dubrovačko-neretvanska županija provodi postupak Ponovne javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna županijskog prostornog plana i strateške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Javno izlaganje o...

Predstavljen Nacrt Strategije razvoja urbanog područja i Procjena utjecaja na okoliš
RAZVOJ METKOVIĆA DO 2020.

Predstavljen Nacrt Strategije razvoja urbanog područja i Procjena utjecaja na okoliš

U Galeriji Gradskog kulturnog središta Metković danas je održano javno predstavljanje Nacrta Strategije razvoja urbanog područja grada Metkovića za razdoblje 2016. – 2020. i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš SRUP-a Grada...

Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ
PRIJEDLOG PLANA I STRATEŠKA STUDIJA

Poziv na javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije...

Održana javna rasprava o Županijskoj razvojnoj strategiji DNŽ
JAVNA RASPRAVA

Održana javna rasprava o Županijskoj razvojnoj strategiji DNŽ

Jučer je, u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine, održana javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije i o nacrtu Županijske razvojne...