ispitivanje kakvoće


Prošle sve županijske plaže u prvom ispitivanju kakvoće mora
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Prošle sve županijske plaže u prvom ispitivanju kakvoće mora

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 116 plaža u periodu od...