HBOR


Kreditiranje projekata od strane HBOR-a, a koji se financiraju iz EU fondova
DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Kreditiranje projekata od strane HBOR-a, a koji se financiraju iz EU fondova

Pitanje je dali je moguća kumulacija potpora, odnosno dvostruko financiranje projekata koji se financiraju iz različitih programa EU fondova, a kreditiraju djelom kreditima HBOR-a koji imaju elemente potpore? Evo u nastavaku...