dr. Meliha Omerčahić


Razgovarali smo sa oftalmologicom optike Van Gogh dr. Melihom  Omerčahić
PRVO TOPLA RIJEČ, ONDA LIJEK

Razgovarali smo sa oftalmologicom optike Van Gogh dr. Melihom Omerčahić

Listajući svoje stare zabilješke pronašao sam jednu zanimljivu izreku prvo topla riječ, onda lijek (Hipokrat), to me je odmah posjetilo na moj specijalistički pregled vida kod dr. Omerčahić od prije par godina....