ZAVRŠNA RIJEČ

Ukinuta kazna od minute dodatka na slijedećem Maratonu lađa

Kako je Pravilnikom utvrđeno da ne postoji mogućnost kažnjavanja ekipa na slijedećem Maratonu lađa, Nadzorni odbor je ukinuo sankciju od jedne minute dodatka koja se trebala primijeniti na 17. Maratonu lađa.

Objavljeno 29. kolovoza 2013. u kategorijama: Metković, News, Sport.

Odluka Žalbenog vijeća Udruge lađara Neretve koja se odnosila na sankciju od jedne minute dodatka kažnjenim ekipama na slijedećem maratonu podigla je veliku polemiku, kako u javnosti tako i među lađarima. Tako se sinoć, ne čekajući da prođe Noć prvaka kako je bilo zakazano, hitno sastao Nadzorni odbor kako bi ustvrdio činjenično stanje.

Nakon detaljnog razmatranja Nadzorni odbor Udruge lađara Neretve jednoglasno je donio odluku koja ukratko glasi: Žalbeno vijeće nije nadležno da donosi sankcije koje bi se trebale primijeniti na slijedećem, 17. Maratonu lađa, tako se sankcija od jedne minute dodatka kažnjenim ekipama s ovogodišnjeg Maratona, a koja se trebala primijeniti na slijedećem, ukida.

U nastavku priopćenja Udruge lađara Neretve stoji kako Nadzorni odbor nije tijelo koje je razmatralo podnesene prijave, stoga ne može utjecati na odluke i sankcije Žalbenog vijeća koje su se odnosile na ovogodišnji, 16. Maraton lađa.

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari