PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ

U subotu radionica o sovama

Objavljeno 20. listopada 2017. u kategorijama: News, Priroda i društvo.
Foto: Graham McGeorge

Foto: Graham McGeorge

Dani nam polagano postaju sve kraći i noć duže traje. Ako vam se i ne sviđa tama, neke je ptice vole baš kao i šumove koji se čuju noću. Prirodoslovni muzej poziva vas na radionicu 21. listopada (subota) u 10 sati da riješimo zagonetku noćnih letača. Ponesite bojice i ljepilo.

U svijetu poznajemo oko 205 vrsta. Najbrojnije vrste sova u Hrvatskoj su: ćuk, sivi ćuk, kukuvija, ušara, mala ušara, sova močvarica, šumska sova, jastrebača, ćuk batoglavac, velika sova. Šumska sova i sova ušara najbrojnije su i najrasprostranjenije.
Sve su sove zakonom zaštićene, međutim nije rijetko da ih ljudi i dalje ubijaju ili proganjanju. Većina je sova jako osjetljiva na uznemiravanje, ali i na toksine u hrani. Primjerice, otrov koji se koristi za glodavce ima jak učinak na sovu, pa čak i ako se radi o samo malim koncentracijama.
Na listi ugroženih ptica tako je danas i šest vrsta sova.
Mnogi misle da sova tijekom dana jako slabo vidi ili da je čak potpuno slijepa. No treba znati da to nije istina. Naime, sovin vid i tijekom dana je dobar, gotovo toliko dobar kao i kod ljudi! Većina sova odmara se tijekom dana i vrlo često tada žmiri te otuda uvriježeno mišljenje o dnevnoj sljepoći sova. Osim toga, iako sove rado love u mraku, njima je potrebna tek mala količina svjetlosti pomoću koje izoštravaju vid i tako love. One ne mogu pomicati oči unutar očnih duplji, ali zato mogu okrenuti glavu i do 270 stupnjeva! Ovo znači da sova može gledati ravno iza sebe.

Prirodoslovni muzej Metković

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari