Ostanimo u kontaktu

OBAVIJEST VOĆARIMA

Spriječite širenje sredozemne voćne muhe

Objavljeno prije

breskva, voće

Budući da je počela berba ranih sorti marelica i breksvi, podsjećamo proizvođače na obvezu zbrinjavanja plodova sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata  NN 34/2015.

Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe jesu: marelica, breskva, nektarina,šljiva, japanska šljiva, kruška, jabuka, nešpula, kaki, mandarina, klementina,naranča.

Područje od posebnog gospodarskog značaja u smislu ove Naredbe jest područje doline rijeke Neretve.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima, posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

– provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje trulih, oštećenih i drugih zaostalih plodova sa biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na način kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe (skupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana

– omogućiti fitosanitarnim inspektorima pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu kontrole provođenja higijenskih mjera,

– omogućiti stručnjacima Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo pristup biljkama domaćinima

– tijekom cijele godine provoditi i druge propisane mjere suzbijanja

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Fitosanitarna inspekcija.

Piše: Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr. /

Hrvatska poljoprivredno – šumarska savjetodavna služba

Knjiga fra Vjeke Vrčića ‘Neretvanske župe’
Restoran Pizzeria Milano

Najčitanije