Ostanimo u kontaktu

USVOJENE SVE TOČKE DNEVNOG REDA

Rebalansom Proračuna prihodi i rashodi smanjeni za 6 milijuna kuna

Objavljeno prije

Gradsko vijeće Grada Metkovića

Foto: Metkovic,hr

Pod predsjedavanjem Hrvoje Bebića danas je održana IV. Sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića, na čijemu je Dnevnom redu bilo 12 točaka oko kojih su se ponekad vodile burne rasprave. Pri usvajanju Zapisnika s prošle Sjednice Mostovi su zastupnici bili suzdržani, dok su prijedlozi iz 12 točaka, unatoč raspravama, uglavnom usvajani jednoglasno.

Prva točka odnosila se na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2017. godinu. Nakon izmjena i dopuna u građenju javnih površina ukupno se će za to osigurati 1.535.658,50 kuna, dok će se na građenje nerazvrstanih cesta izdvojiti 4.474.307,50 kuna. Za građenje javne rasvjete osigurat će se 405.000 kuna i za građenje groblja 30.000 kuna, što ukupno daje iznos od 6.444.966 kuna.

U drugoj točki iznesen je Prijedlog lzmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića u 2017. godini. Za održavanje javnih površina Grad će izdvojiti 770.865 kuna, što će se financirati iz komunalne naknade. Za održavanje cesta namijenjeno je 351.181 kuna, također iz komunalne naknade, a iz istoga izvora osigurat će se 1.308.467,46 kuna za javnu rasvjetu. Prema tome, ukupno će se za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada (odvodnja atmosferskih voda, čistoća javnih površina i njihovo uređenje, održavanje cesta, groblja i javne rasvjete te vatrogastvo) osigurati 4.781.529 kuna.

Treća točka, Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2017. godinu, za što Grad u Proračunu osigurava 950.200 kuna.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2017. godinu bio je tema četvrte točke Dnevnoga reda. Za Ustanovu za kulturu i sport namijenjeno je 1.445.760 kn, za Gradsku knjižnicu Metković 712.889,05 kn, za Prirodoslovni muzej Metković 351.519,85 kn te za 10 udruga, koje su se javile na natječaje, 124.000 kn.

Peta točka odnosila se na Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2017. godinu. Ukupno je za to predviđeno 1.330.400 kn, od toga 1.115.000 kn za aktivnosti koje se financiraju putem Športske zajednice, 209.000 za aktivnosti koje se financiraju putem Ustanove za kulturu i sport te 6.000 kn za Ustanovu Športski objekti u likvidaciji.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2017. godinu u šestoj točki odnosio se na Plan raspodjele sredstava dječjim vrtićima. DV Metković dobiva 3.487.486,68 kn, dječji vrtići DV Mali Isus i Leut po 100.000 kn, dok će se s 20.700 kn sufinancirati DV Pčelica.

Sedma je točka bila Prijedlog lzmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2017. godinu. Ukratko, umjesto 41.080.812,40 kn planiranih prihoda rebalansom se predviđa 35.107.362,72 kn. Za preko 6 mil. kuna smanjeni su i rashodi pa će oni iznositi 35.007.362,72 kn.

U sljedećoj točki prihvaćen je Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja pravomoćno izbrisanih subjekata. To se odnosi na potraživanja temeljem poreza na tvrtku, poreza na potrošnju, komunalne naknade, zateznih kamata i raznih kazna. Ukupan iznos je 154.266,06 kn.

Nadalje, usvojen je i Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja temeljem nastupa apsolutne zastare. Riječ je o potraživanjima temeljenima na porezu na tvrtku, porezu za korištenje javne površine i porezu na potrošnju, ukupno 285.004,20 kn.

Gradsko vijeće je u X. točki donijelo Rješenje o imenovanju Upravnoga vijeća Ustanove za kulturu i sport Metković. Novi članovi su: Ivana Čarapina, Danijela Dragobratović i Nino Erceg.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Metkovića za 2017. godinu. Za to je planirano 13.996,80 kn. Utvrđeno je i to da svakome članu Gradskoga vijeća za razdoblje 2013. – 2017. pripada 291 kn, a za razdoblje 2017. – 2021. pripada 510 kn. Članovi podzastupljenoga spola dobit će 320,30 kn, odnosno 561 kn. Tako će Most NL za ta dva saziva GV-a dobiti ukupno 6.429,90 kn, Koalicija HDZ-a i HSLS-a 4.523,30 kn, HSS 2.533,60 kn, a koalicija SDP-a i HSU-a 510 kn.

Posljednja, XII. točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o pravu građenja radi izgradnje zamjenske trafostanice između Grada Metkovića i HEP-ODS d.o.o. Zagreb, što je prihvaćeno.

Piše: Metkovic.hr

VIDEO KONFERENCIJA

Župan Dobroslavić na sastanku s gospodarstvenicima Dubrovačko-neretvanske županije

Objavljeno prije

Župan Nikola Dobroslavić održao je  sastanak putem video konferencije s predstavnicima gospodarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanak je podijeljen u tri grupe prema sektorskim granama gospodarstva na način da su prvu grupu činili predstavnici hotelijera s područja Županije  i to:  Željko Miletić, Vlado Lučić, Đuro Capor,  Ivana Hatvalić, Tomislav Dumančić te Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. U drugoj grupi putem video konferencije kao predstavnici ugostiteljskih objekata i turističkih agencija sudjelovali su Nikolina Farcic, Ante Vlašić, Luko Musladin, Boro Aleksić i Stanko Ljubić, te u trećoj grupi predstavnici proizvodnog i poljoprivrednog sektora, Jerko Andrijić, Davor Martinović, Marina Kapor, Robert Doko i Hrvoje Livaja iz luke Ploče. Također konferencijama su nazočili predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić i Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more.

Kako je župan uvodno naveo, nesporno je da pandemija uzrokovana virusom Covid-19 donosi znatne štete cjelokupnom gospodarstvu, a čija će razina ovisiti o trajanju ovakvog stanja. Također, župan je istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske u ovom razdoblju donijela dva paketa mjera pomoći gospodarstvu te da će Županija u potpunosti u okviru svoje nadležnosti sudjelovati u provedbi istih, te također predlagati mjere pomoći iz svoje izravne nadležnosti.

Uz opće mišljenje svih sudionika dosadašnje Vladine mjere ocijenjene su izuzetno kvalitetnim, osobito u vidu brze reakcije i izravnog učinka poglavito u pogledu zadržavanja zaposlenih djelatnika u krizom najpogođenijim sektorima.

Kako su predstavnici hotelski kuća naveli, u ovom razdoblju zadržani su svi djelatnici čemu su doprinijele i mjere Vlade. Prave razmjere krize te njeno trajanje u ovom trenutku teško je predvidjeti. Kako su naveli iz svih hotelskih kuća, razmatra se više scenarija prateći dinamiku krize, a što će biti od utjecaja na daljnje aktivnosti hotelskih kuća. Trenutno stanje je takvo da prihodi tvrtki nisu smanjeni nego oni praktično ne postoje niti u jednom dijelu. Također, svi su hoteli uglavnom bili spremni za ovosezonsko otvaranje te će i ostati na razini spremnosti kako bi isti krenuli s poslovanjem u slučaju povoljnog razvoja ili okončanja pandemije. Ocjenjeno je da je hotelski sektor među najpogođenijim ovom krizom uvažavajući činjenicu da  su hotelski kapaciteti potpuno onemogućeni u radu dok je sam njihov hladni pogon iznimno zahtjevan i obiman u financijskom smislu te se generiraju dnevni gubitci. Naveli su i potrebu potpunog ili djelomičnog otpisa dijela troškova koji se odnose na pojedina davanja osobito u smislu naknada, spomeničkih renti, naknada za koncesije, komunalnih doprinosa itd.

Predstavnici ugostiteljskog i agencijskog sektora istaknuli su također da prihodi ne postoje dok su obveze konstantne. Također, zahvaljujući mjerama zadržani su zaposlenici, međutim kao i kod hotela zaposlenje sezonskih radnika u ovoj situaciji nije moguće, što predstavlja značajan problem za djelatnike koji su očekivali posao već u ovim mjesecima. Osnovni problem ugostiteljima predstavljaju stalni troškovi po pitanju najmova, renti i dr. Kako su naveli predstavnici turističkih agenicija, situacija u našoj zemlji po pitanju prihoda od turizma ista je kao u ostatku Europe. Već sad vidljive su odgode svih aranžmana do lipnja što ostavlja također nadu za eventualnu centralnu sezonu odnosno post sezonu u slučaju povoljne epidemiološke situacije. Također je navedeno da su prema procjenama daleke destinacije uglavnom izgubljene za ovu godinu.

Predstavnici proizvodnih i poljoprivrednih djelatnosti trenutno su manje izloženi utjecajima ove krize od ugostitelja i hotelijera, međutim zbog međuovisnosti svih sektora pravi gubitci tek slijede. Naime, poljoprivredna proizvodnja, vina i drugih proizvoda u slučaja neplasmana u tijeku turističke sezone stvorit će značajne rezerve te će doći u pitanje prihvat novih sirovina na obradu, u svrhu čega predlažu razmatranje visine stope poreza na dodanu vrijednost kako bi domaća proizvodnja bila konkuretna u domaćoj potrošnji.

U ovoj izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji pozitivan je primjer da su poljoprivredne površine obrađene u skladu s dinamikom te i dalje mogu nesmetano biti u obradi. Također, proizvodni pogoni brodogradilišta Radež u ovom trenutku nesmetano rade s 310 zaposelnih te 50 kooperanata, a poslovanje zasad zadržavaju i Poljopromet i Luka Ploče s tim da za budućnost postoje mnoge nepoznanice. Istaknut je kao primjer problem konačne isporuke proizvoda zbog situacije u europskim odredištima ovih proizvoda, Grčke, Italije, Francuske i drugih. Situacija za poslovanje trajektne luke Ploče također se u ovom trenutku može ocjeniti zadovoljavajućom. Mjere Vlade također su bile pravovremene u ovom sektoru.

Predsjednica Županijske komore Dubrovnik, pojasnila je i niz novih mjera osobito u smislu održavanja zaposlenosti te naglasila kako se sukladno Vladinim mjerama uz sufinanciranje moguće vratiti na posao i zaposlene kojima je zbog krize prestao radni odnos tijekom ožujka ove godine. Ti djelatnici imat će ista prava kao i djelatnici kod kojih nije došlo do raskida radnog odnosa. Također je naglasila da će se sve zaključeno predlagati  i provoditi i putem platformi Hrvatske gospodarske komore.

Zaključak sudionika je da su mjere Vlade uvom trenutku doista doprinijele očuvanju prvenstveno radnih mjesta i gospodarskih subjekata, te će biti potrebno nastaviti s istim u narednom razdoblju kako bi se očuvala financijska stabilnost ovih sektora.

Kako je župan naglasio, Županija je u okviru mogućnosti reagirala odmah nakon proglašenja pandemije, osobito u smislu izravnih uplata zdravstvenom sektoru, odgode plaćanja dospjelih naknada i drugih. Također, nastavno na izlaganje nazočnih, Župan je naveo da teret ove zdravstveno gospodarske krize trebaju podnijeti svi dijelovi društva, te da se očekuje solidarnost i pomoć uz Županije i državnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave, banaka, trgovačkih lanaca. Kao zaključci ovog sastanka definirat će se sljedeće incijative: posebnih mjesta domaćih proizvoda na tržištu i na policama trgovina posebno vinima, otpisu naknada za korištenje pomorskog dobra za određena razdoblja, prilagodba korištenja europskih fondova naročito kroz povećanje predujma, smanjenje ili oslobađanje zakupnina prostora i komunalnih davanja, oslobođenja plaćanja ZAMP-a, TV pretplate, naknada javnim poduzećima, spomeničkih renti te fleksibilnosti u kreditiranju od strane banaka.

Također, prema razvoju zdravstvene situacije te primjeni mjera i dalje će se održavati sastanci s predstavnicima gospodarskog sektora kako bi se pravovremeno reagiralo, predlagalo određene mjere te donosile odluke u svrhu prevladavanja ovog teškog gospodarskog razdoblja koje ćemo zasigurno zajedničkim snagama uspješno prebroditi.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Reklama10 300×250

Najčitanije