Ostanimo u kontaktu

USVOJENE SVE TOČKE DNEVNOG REDA

Rebalansom Proračuna prihodi i rashodi smanjeni za 6 milijuna kuna

Objavljeno prije

Gradsko vijeće Grada Metkovića

Foto: Metkovic,hr

Pod predsjedavanjem Hrvoje Bebića danas je održana IV. Sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića, na čijemu je Dnevnom redu bilo 12 točaka oko kojih su se ponekad vodile burne rasprave. Pri usvajanju Zapisnika s prošle Sjednice Mostovi su zastupnici bili suzdržani, dok su prijedlozi iz 12 točaka, unatoč raspravama, uglavnom usvajani jednoglasno.

Prva točka odnosila se na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2017. godinu. Nakon izmjena i dopuna u građenju javnih površina ukupno se će za to osigurati 1.535.658,50 kuna, dok će se na građenje nerazvrstanih cesta izdvojiti 4.474.307,50 kuna. Za građenje javne rasvjete osigurat će se 405.000 kuna i za građenje groblja 30.000 kuna, što ukupno daje iznos od 6.444.966 kuna.

U drugoj točki iznesen je Prijedlog lzmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića u 2017. godini. Za održavanje javnih površina Grad će izdvojiti 770.865 kuna, što će se financirati iz komunalne naknade. Za održavanje cesta namijenjeno je 351.181 kuna, također iz komunalne naknade, a iz istoga izvora osigurat će se 1.308.467,46 kuna za javnu rasvjetu. Prema tome, ukupno će se za održavanje komunalne infrastrukture na području Grada (odvodnja atmosferskih voda, čistoća javnih površina i njihovo uređenje, održavanje cesta, groblja i javne rasvjete te vatrogastvo) osigurati 4.781.529 kuna.

Treća točka, Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2017. godinu, za što Grad u Proračunu osigurava 950.200 kuna.

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2017. godinu bio je tema četvrte točke Dnevnoga reda. Za Ustanovu za kulturu i sport namijenjeno je 1.445.760 kn, za Gradsku knjižnicu Metković 712.889,05 kn, za Prirodoslovni muzej Metković 351.519,85 kn te za 10 udruga, koje su se javile na natječaje, 124.000 kn.

Peta točka odnosila se na Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2017. godinu. Ukupno je za to predviđeno 1.330.400 kn, od toga 1.115.000 kn za aktivnosti koje se financiraju putem Športske zajednice, 209.000 za aktivnosti koje se financiraju putem Ustanove za kulturu i sport te 6.000 kn za Ustanovu Športski objekti u likvidaciji.

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2017. godinu u šestoj točki odnosio se na Plan raspodjele sredstava dječjim vrtićima. DV Metković dobiva 3.487.486,68 kn, dječji vrtići DV Mali Isus i Leut po 100.000 kn, dok će se s 20.700 kn sufinancirati DV Pčelica.

Sedma je točka bila Prijedlog lzmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2017. godinu. Ukratko, umjesto 41.080.812,40 kn planiranih prihoda rebalansom se predviđa 35.107.362,72 kn. Za preko 6 mil. kuna smanjeni su i rashodi pa će oni iznositi 35.007.362,72 kn.

U sljedećoj točki prihvaćen je Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja pravomoćno izbrisanih subjekata. To se odnosi na potraživanja temeljem poreza na tvrtku, poreza na potrošnju, komunalne naknade, zateznih kamata i raznih kazna. Ukupan iznos je 154.266,06 kn.

Nadalje, usvojen je i Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja temeljem nastupa apsolutne zastare. Riječ je o potraživanjima temeljenima na porezu na tvrtku, porezu za korištenje javne površine i porezu na potrošnju, ukupno 285.004,20 kn.

Gradsko vijeće je u X. točki donijelo Rješenje o imenovanju Upravnoga vijeća Ustanove za kulturu i sport Metković. Novi članovi su: Ivana Čarapina, Danijela Dragobratović i Nino Erceg.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Metkovića za 2017. godinu. Za to je planirano 13.996,80 kn. Utvrđeno je i to da svakome članu Gradskoga vijeća za razdoblje 2013. – 2017. pripada 291 kn, a za razdoblje 2017. – 2021. pripada 510 kn. Članovi podzastupljenoga spola dobit će 320,30 kn, odnosno 561 kn. Tako će Most NL za ta dva saziva GV-a dobiti ukupno 6.429,90 kn, Koalicija HDZ-a i HSLS-a 4.523,30 kn, HSS 2.533,60 kn, a koalicija SDP-a i HSU-a 510 kn.

Posljednja, XII. točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o pravu građenja radi izgradnje zamjenske trafostanice između Grada Metkovića i HEP-ODS d.o.o. Zagreb, što je prihvaćeno.

Piše: Metkovic.hr

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

HAMAG-BICRO kroz BOND lokalnim poduzetnicima olakšava poslovanje

Objavljeno prije

ZAGREB, 17. rujna 2019. – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) predstavila je na završnoj konferenciji rezultate pilot-projekta BOND – Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) koji je pokrenut 2017. godine s ciljem okupljanja različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija na jednom mjestu, kako bi se malim i srednjim poduzetnicima olakšao pristup informacijama. Konačni cilj projekta bio je razviti standardizirane visokokvalitetne usluge poduzetničkih potpornih institucija koje će biti regionalno ravnomjerno rasprostranjene. Kroz projekt BOND nastoje se smanjiti razlike u regijama i svim poduzetnicima u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima olakšati pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Konferenciju je pozdravnim obraćanjem svečano otvorila Ana Mandac, pomoćnica ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta izjavivši: „Na području cijele zemlje trenutno djeluje 177 verificiranih poduzetničkih potpornih institucija koje je Vlada Republike Hrvatske iz državnog proračuna do sada sufinancirala s više od 60 milijuna kuna. Dodatnih gotovo milijun kuna Ministarstvo je kroz projekte i programe Europske unije dodijelilo jedinicama lokalne uprave i samouprave za razvoj istih. Njihova je uloga da mikro, malim i srednjim poduzetnicima pruže svu potrebnu savjetničku pomoć i potporu pri osnivanju novih poduzeća, ali i olakšavanju poslovanja postojećih poduzeća.“.

Potom se prisutnima obratio Mario Turalija, zamjenik predsjednika Uprave HAMAG-BICRO-a: „Kako bismo svim poduzetnicima omogućili jednostavniji i brži pristup informacijama, HAMAG-BICRO je kroz projekt BOND odlučio decentralizirati svoje usluge, odnosno osigurati personalizirani pristup svakom malom poduzetniku dolaskom u njihove lokalne sredine te upoznavanjem s njihovim izazovima i prilikama. Nedavno smo otvorili prve dvije ispostave HAMAG-BICRO-a u Čakovcu i Antunovcu. Na ovaj način, HAMAG-BICRO će moći izbliza osjetiti poduzetnički puls lokalne sredine, njihove svakodnevne nedoumice, ali i prilike.“

Uspostavljene pilot-usluge kroz Mrežu BOND uključuju standardizaciju usluge savjetovanja poduzetnika početnika, decentralizaciju usluga HAMAG-BICRO-a, mrežu mentora za poduzetnike, dijagnostičke alate za procjenu inovativnosti poduzetnika i podrški PPI-ima u savjetovanju na području društvenog poduzetništva. U rad Mreže BOND trenutno je uključeno 58 poduzetničkih potpornih institucija, čijih je 300 zaposlenika sudjelovalo na besplatnim specijalističkim edukacijama.

„Osim uspostavljenih pet pilot-usluga za poduzetnike, značajan rezultat ovog projekta su i specijalističke edukacije koje je BOND tim unutar HAMAG-BICRO-a organizirao tijekom protekla tri mjeseca za predstavnike poduzetničkih potpornih institucija iz cijele Hrvatske. Kroz edukacije su obuhvaćena znanja potrebna svakom poduzetniku – od organizacije rada nabave, proizvodnje, digitalnog marketinga, istraživanja tržišta i analize potrošača pa sve do naprednog financijskog izvještavanja, upravljanja rastućom tvrtkom, strateškog poslovnog planiranja i unaprjeđenja poslovnih procesa.“, nadodao je Ante-Janko Bobetko, član Uprave HAMAG-BICRO-a.

Rezultate projekta, uspostavljenih pet pilot-usluga prezentirala je Tamara Sarvaš, ravnateljica Sektora za za razvoj i podršku korisnicima. Potom se ispred poduzetničkih potpornih institucija prisutnima obratio Ivan Plačko, direktor Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje.

Tijekom projekta BOND sudjelovali smo na nizu specijalističkih edukacija na kojima su naši djelatnici dobili mogućnost stjecanja novih znanja i vještina koje će moći iskoristiti prilikom savjetovanja poduzetnika oko niza ključnih pitanja važnih za pozicioniranje i rast na tržištu. Kroz ovaj projekt poduzetničke potporne institucije dobile su mogućnost da, osim novih znanja i usavršavanja konzultantskih vještina u dijelu posla koji je usmjeren direktno na rad s poduzetnicima, standardiziraju sve svoje usluge, a nekoliko njih i specijaliziraju te na taj način unaprijede i ekonomiziraju operativne procese unutar samog PPI-a“, istaknula je Marijana Puljas iz Dubrovačke razvojne agencije DURA.

U okviru projekta BOND oformljena je i službena internetska stranica projekta https://bond-hrvatska.hr/. Nastavak projekta očekuje se krajem ove godine. Od osnutka Mreže, mnoge poduzetničke potporne institucije izrazile su želju za učlanjenjem. Ukupna vrijednost projekta je 7.012.151,60 kuna i u cijelosti je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Za više informacija, molimo Vas da nam se obratite na mail helena.madunic@hamagbicro.hr

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Reklama7 300×250

Najčitanije