Odlagalište otpada Dubravica 2013/17

| Puna veličina je 1024 × 683 piksela

Odlagalište otpada Dubravica 2013/17