Odlagalište otpada Dubravica 2013. godine

| Puna veličina je 1024 × 649 piksela

Odlagalište otpada Dubravica 2013. godine