Odlagalište otpada Dubravica 2017. godine

| Puna veličina je 1024 × 681 piksela

Odlagalište otpada Dubravica 2017. godine