Ostanimo u kontaktu
Hotel PRESIDENT 1200×200

SVEČANA PROSLAVA U NEDJELJU

U srijedu se navršava 30 godina od ustrojavanja 116. brigade HV-a

Objavljeno prije

U srijedu, 17.11.2021. godine navršava se 30 godina od ustrojavanja 116. brigade HV-a, a svečano obilježavanje obljetnice održati će se u nedjelju 21.11.2021 godine.

Obilježavanje 30 godina od ustrojavanja 116. brigade HV-a

Kratki ratni put 116.br. Hrvatske vojske Metković

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Ratni put 116. brigade HV započinje donošenjem zapovijedi o njenom ustrojavanju 17. studenog 2011. godine nakon čega većina manjih, već ustrojenih postrojbi, ulazi u njen sastav. U njen sastav ulazi i samostalna „A“ satnija ZNG Metković, prva djelatna postrojba ustrojena na Jugu Hrvatske 01.06 1991. godine. U Metkoviću se ustrojava zapovjedništvo i 1. bojna te pristožerne postrojbe koje se popunjavaju s područja cijelog Neretvanskog kraja. U Opuzenu se ustrojava 2. bojna, u Pločama 3. bojna, a Novim Selima 4. bojna. U Blacama je 06.lipnja 1992. ustrojena Stolačka bojna.

Prvo borbeno iskustvo postrojbe iz Doline Neretve stiječu u operaciji  „Zelena tabla- Male bare“, kada je napadnut Garnizon bivše JNA Ploče, kada su zarobljene velike količine ubojnih sredstava i naoružanja. To naoružanje je iskorišteno za popunu 116. brigade HV-a, 4. brigade ZNG-a i ostalih postrojbi HV-a poglavito u Dalmaciji.

Presudnu ulogu brigada je imala zajedno s drugim postrojbama u zaustavljanju prodora neprijatelja na crti uvala Bistrina – Hutovo i dalje.

Brigada sudjeluje u legendarnoj bitci za Stolove  10. travnja 1992. godine gdje je neprijatelju slomljena kralježnica , nakon čega slijede napadne operacije naših snaga.

U okviru napadne operacije „Čagalj“ koja je započela 6/7.lipnja 1992 a koja će u konačnici biti dio šire operacije „Lipanjske zore“ sudjeluje i 116.brigada. U napadnoj operaciji uz desnu obalu rijeke Bregave iz 116. brigade Stolačka bojna sudjeluje u zadaći oslobađanja šireg područje lijeve obale rijeke Neretve uključujući i Grad Stolac koji je oslobođen 13. lipnja 1992. godine.  Na lijevoj strani od rijeke Bregave do Popova polja zadaća u napadnoj operaciji 116. brigade čije je zapovjedništvo preuzelo zapovjedanje TG-2 (taktičkom grupom 2) uz ostale postrojbe bila je pomjeriti dotadašnju liniju obrane na dominantne visove čime se olakšava obrana dostignute linije našim snagama. Dodijeljene zadaće u napadnoj operaciji TG-2 a time i116. brigada uspješno izvršava i izbija na današnju međuentitetsku crtu razgraničenja Nažalost sve postrojbe koje su sudjelovale u napadnim djelovanjima imale su poginule i ranjene branitelje, ali gubici neprijatelja u ljudstvu i tehnici bili su znatno veći.

Uslijedile su operacije oslobađanja Dubrovačkog primorja, Dubrovačkog zaleđa i Konavala u kojima su sudjelovale gardijske i pričuvne postrojbe iz cijele Hrvatske, a među njima i 116. brigada  HV-a.

Nakon oslobodilačke vojno – redarstvene operacije „Oluja“, na Južnom bojištu neprijatelj očajnički pokušava posljednji put izvesti kombinirani topničko pješački napad na Dubrovnik i širu okolicu. Ovaj napad usklađen je pokušajem vojske tzv. Republike srpske da povrati izgubljena područja u Livanjskom polju. Napad je izveden na temelju pogrešnih informacija o  snazi naše obrane, ne znajući da su naše snage bile u stanju izvesti napadnu operaciju širih razmjera kako bi naseljima juga Hrvatske osigurale mir.

Glavni smjer napada neprijatelja bio je usmjeren na područje obrane 116. domobranske pukovnije HV nastale preustrojem 116. brigade HV.  Na napad su žestoko odgovorile 116. domobranska pukovnija i ostale postrojbe Južnog bojišta   te unatoč gubitcima onemogućile namjere neprijatelja, nanijevši mu značajne gubitke prije svega u ljudstvu a istovremeno je bila spremna preći u napadna djelovanja po već unapred pripremljenim planovima. U ovoj bitki čast ili nesreću da iznese najveći teret  imala je 3. Pločanska bojna,  gdje su njezina četiri heroja položila svoje mlade živote na oltar domovine.

Nakon Daytonskog sporazuma 116. domobranska pukovnija HV kao i sve pričuvne  postrojbe Hrvatske vojske provode  demobilizaciju i prelaze na mirnodopski ustroj.  Povodom 20. obljetnice osnutka 116. brigade HV ista je  odlikovana odličje Reda Nikole Šubića Zrinskog.

Kroz brigadu je prošlo 6 409 branitelja, od čega ih  je 52 poginulo, a više stotina je ranjeno, ozlijeđeno ili oboljelo.

Poginuli branitelji Donjeg Poneretavlja

Poginuli pripadnici 116. brigade i domobranske pukovnije HV-a

Dane Rendulić

INFORMACIJE ZA JAVNOST VEZANO ZA INFLUENCU PTICA

Ministarstvo poljoprivrede nalaže obavezno držanje sve peradi i ptica u zatvorenim nastambama

Objavljeno prije

Foto: Antonijo Oršulić

U nedjelju, 5. prosinca 2021. godine, u Republici Hrvatskoj stupile su na snagu stroge preventivne mjere zbog pojave visoko patogene influence ptica (VPIP) koje su određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN 132/2021). Mole se posjednici peradi i ptica u zatočeništvu da se pridržavaju svih odredbi Naredbe kako bi se spriječilo daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi kao i širenje ove bolesti i time smanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.

U cijeloj Republici Hrvatskoj osim provedbe higijenskih i biosigurnosnih mjera, obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi. Peradi i pticama u zatočeništvu hrana i voda za piće može se davati isključivo u zatvorenom prostoru tako da je kontinuirano zaštićena od divljih ptica te se ne smiju koristiti vanjski spremnici za vodu.

Naredbom su također određene i mjere koje se provode u zonama ograničenja na području Sisačko-moslavačke županije koje su objavljene na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede: www.veterinarstvo.hr. U zonama ograničenja zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda  te drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica. Premještanje je moguće samo uz prethodno odobrenje od strane veterinarskog inspektora.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Također molimo punu suradnju s veterinarima koji provode popis gospodarstava na kojima se drži perad i posjete uključujući kliničke preglede peradi i ptica u zatočeništvu kako bi se isključilo prisustvo virusa VPIP na drugim gospodarstvima i pravovremeno reagiralo u slučaju pojave influence ptica.

U svrhu ranog otkrivanja visoko patogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Virus influence ptica, podtip H5N1, za sada je potvrđen samo na jednom gospodarstvu u domaće peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji, dok je u divljih ptica potvrđen (u crvenokljunih labuda i patke kreketaljke) na lokacijama u Sisačko-moslavačkoj, Međimurskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, zbog čega je Naredbom određena i provedba biosigurnosnih mjera u lovu na pernatu divljač do strane lovaca.

Bolest je potvrđena i u drugim europskim zemljama u i populaciji divljih ptica i u domaće peradi te je s obzirom na migracije divljih ptica velika vjerojatnost njenog daljnjeg širenja zbog čega su i u Republici Hrvatskoj uvedene ovakve mjere.

Uprava za veterinarstvo osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu prijaviti svako povećano uginuće ili znakova bolesti u divljih ptica.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Akcija S21 Banner 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije