ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.

U Metkoviću uskoro novi način prikupljanja otpada

Objavljeno 31. listopada 2017. u kategorijama: Metković, News, Obavijesti.

recikliranje

Čistoća Metković d.o.o., uskoro će, s novim računima, građanima poslati obrasce o novom načinu prikupljanja otpada koji će na snagu nastupiti kroz 2018. godinu.

U njima je navedeno kako je stupanjem na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017) temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom ispunjen uvjet da Grad Metković može donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Slijedom svega, u 2018. mijenjat će se sustav prikupljanja i odvoza otpada iz domaćinstava na način da će korisnici osim zelenih (posuda za ostali komunalni otpad) zadužiti smeđu posudu (za biorazgradivi otpad) i plavu kantu (za papir) te biti dužni na taj način razvrstati svoj otpad.

Ostali reciklabilni korisni otpad korisnici će moći predati na reciklažnom dvorištu ili odložiti na najbližem Zelenom otoku u odgovarajuću posudu. Korisnici će također biti dužni dostaviti nama kao davatelju usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge o čemu ćemo Vas, kao i o drugim detaljima upoznati nakon donošenja Odluke.

Za višestambene jedinice će se, u svrhu pojašnjenja svih otvorenih pitanja, organizirati zajedno s predstavnicima Grada Metkovića sastanak sa svim upraviteljima zgrada, predstavnicima stanara, voditeljima ulaza i svim zainteresiranima.

Na poleđini obrasca se nalazi anketni upitnik koji će naši sugrađani moći vratiti na našu adresu poštom, e-mailom, faksom ili putem aplikacije Viber.

Putem ovog listića moći će se izjasniti i očitovati ako su spremni i odlučni sami kompostirati svoj biorazgradivi otpad. U tom slučaju dodijelili bismo Vam kućni komposter besplatno, umjesto da zadužite smeđu kantu za odvoz biorazgradivog otpada.

O daljnjim aktivnostima ćemo vas pravovremeno obavijestiti.

Direktor Čistoće Metković d.o.o.
Željko Mordžin dipl.oec.

Obrasce za stanare zgrada možete pogledati ovdje, a za domaćinstva ovdje.

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari