Ostanimo u kontaktu
DIŠPET

NAJPRESTIŽNIJE NAGRADE U ŠKOLSTVU

Ivana Bašić dobitnica je ‘Nagrade Ivan Filipović’ za 2020. godinu

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“

Objavljeno prije

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednicama održanim 30. travnja 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/04) i 16. listopada 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/18) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, Ratko Višak, prof., prof. dr. sc. Jasna Krstović, Valerija Turk Presečki, dipl. povjesničarka, Josip Ivoš, mag. philol. germ. et mag. hist., doc. dr. sc. Daliborka Luketić, Majda Tometić, prof., Jasenka Đenović, prof., na sjednici održanoj 5. studenoga 2021. godine donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.)

ODLUKU O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2020. GODINU

I. Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

u području srednjeg školstva:

Zlatan Soldo, dipl. ing. geodezije, nastavnik strukovnih predmeta, Geodetska škola Zagreb

u području znanstvenog i stručnog rada:

dr. Josip Bratulić, akademik, redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

II. Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:

Andreja Sedlar, odgojiteljica, Dječji vrtić Varaždin, Varaždin

u području osnovnog školstva:

Ivana Bašić, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Opuzen

Maja Mačinko, prof. fizike i politehnike, savjetnica, Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb

Gordana Podobnik, učiteljica razredne nastave, Osnovna škola dr. Branimira Markovića Ravna Gora

Andreja Kovač, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Garešnica

Branka Pastuović, učiteljica predmetne nastave, Osnovna škola Brodarica, Šibenik

Ines Krušelj Vidas, stručna suradnica savjetnica, OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica

Sandra Vuk, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Sveta Nedjelja

Ivana Dubovečak, prof. hrvatskoga jezika, savjetnica, OŠ Eugena Kvaternika Velika Gorica

u području srednjeg školstva:

Marijana Švenda Lekić, prof. sociologije i politike i gospodarstva, nastavnica savjetnica, V. gimnazija Zagreb

Antun Milinković, prof. biologije i kemije, Gimnazija Karlovac

Alen Đurasek, nastavnik mentor, Srednja škola Marka Marulića Slatina

Nensi Araminčić, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Medicinska škola u Rijeci

u području visokog školstva:

prof. dr. sc. Jasna Horvat, redovita profesorica u trajnom zvanju, Ekonomski fakultet u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, Ekonomski fakultet u Osijeku

u području znanstvenog i stručnog rada:

doc. dr. sc. Davor Brđanović, prof. savjetnik, Glazbena škola u Varaždinu

III. Sukladno regulativi ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada za 2020. godinu.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković

INFORMACIJE ZA JAVNOST VEZANO ZA INFLUENCU PTICA

Ministarstvo poljoprivrede nalaže obavezno držanje sve peradi i ptica u zatvorenim nastambama

Objavljeno prije

Foto: Antonijo Oršulić

U nedjelju, 5. prosinca 2021. godine, u Republici Hrvatskoj stupile su na snagu stroge preventivne mjere zbog pojave visoko patogene influence ptica (VPIP) koje su određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN 132/2021). Mole se posjednici peradi i ptica u zatočeništvu da se pridržavaju svih odredbi Naredbe kako bi se spriječilo daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi kao i širenje ove bolesti i time smanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.

U cijeloj Republici Hrvatskoj osim provedbe higijenskih i biosigurnosnih mjera, obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi. Peradi i pticama u zatočeništvu hrana i voda za piće može se davati isključivo u zatvorenom prostoru tako da je kontinuirano zaštićena od divljih ptica te se ne smiju koristiti vanjski spremnici za vodu.

Naredbom su također određene i mjere koje se provode u zonama ograničenja na području Sisačko-moslavačke županije koje su objavljene na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede: www.veterinarstvo.hr. U zonama ograničenja zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda  te drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica. Premještanje je moguće samo uz prethodno odobrenje od strane veterinarskog inspektora.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Također molimo punu suradnju s veterinarima koji provode popis gospodarstava na kojima se drži perad i posjete uključujući kliničke preglede peradi i ptica u zatočeništvu kako bi se isključilo prisustvo virusa VPIP na drugim gospodarstvima i pravovremeno reagiralo u slučaju pojave influence ptica.

U svrhu ranog otkrivanja visoko patogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Virus influence ptica, podtip H5N1, za sada je potvrđen samo na jednom gospodarstvu u domaće peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji, dok je u divljih ptica potvrđen (u crvenokljunih labuda i patke kreketaljke) na lokacijama u Sisačko-moslavačkoj, Međimurskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, zbog čega je Naredbom određena i provedba biosigurnosnih mjera u lovu na pernatu divljač do strane lovaca.

Bolest je potvrđena i u drugim europskim zemljama u i populaciji divljih ptica i u domaće peradi te je s obzirom na migracije divljih ptica velika vjerojatnost njenog daljnjeg širenja zbog čega su i u Republici Hrvatskoj uvedene ovakve mjere.

Uprava za veterinarstvo osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu prijaviti svako povećano uginuće ili znakova bolesti u divljih ptica.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Akcija S21 Banner 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije