DUNEA

Predstavljena ”Strategije za očuvanje stećaka”

Županu Nikoli Dobroslaviću i županijskim pročelnicima predstavljen je projekt valorizacija kulturne baštine stećaka na zapadnom Balkanu

Objavljeno 4. ožujka 2014. u kategorijama: Dubrovačko-neretvanska županija, News.

ocuvanje-stecci

Županu Nikoli Dobroslaviću i županijskim pročelnicima  predstavljen je 2,5 milijuna kuna vrijedan projekt HER.CUL – valorizacija kulturne baštine stećaka na zapadnom Balkanu čiji je nositelj Regionalna razvojna agencija DUNEA.

Jedna od osnovnih aktivnosti projekta je izrada ”Strategije za očuvanje stećaka”. Radi se o dokumentu čiji je glavni cilj na kvalitetan način objediniti dosadašnja konkretna znanja o stećcima i njihovom stanju.

Izrađivač Strategije je tvrtka Neir, a predstavio ju je Ivan Alduk. Na temelju prikupljenih podataka (prostorno-planske dokumentacije, planovi razvoja, ljudski i ekonomski potencijali) izrađena je SWOT analiza te su zadani konkretni načini i ciljevi daljnjeg upravljanja lokalitetima sa stećcima, te akcijski plan za provedbu aktivnosti.

Tijekom izrade ovog dokumenta došlo se do broja od gotovo 110 lokaliteta na području Dubrovačko-neretvanske županije. S obzirom na veliki broj kako lokaliteta tako i stećaka samih (oko 1300), izrađivači ”Strategije” i DUNEA odlučili su se odabrati perspektivne lokacije iz svake od općina u županiji (gdje ima stećaka) u smislu njihovog daljnjeg istraživanja i prezentacije. Odabir je napravljen prema sačuvanosti lokaliteta te mogućnosti stvaranja novog kulturnog i turističkog sadržaja.

Opći cilj ”Strategije” je pridonijeti široj spoznaji o ovom specifičnom dijelu kulturne baštine, koordinirati aktivnosti vezane za stećke te ponuditi načine za njihovo očuvanje i razvijanje povoljnih društvenih i ekonomskih uvjeta.

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari