GRAD METKOVIĆ

Poziv za prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Metkovića pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja.

Objavljeno 21. lipnja 2013. u kategorijama: Metković, News.

Odbor za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Metkovića pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju prigodom blagdana Sv. Ilije – Dana Grada Metkovića 20. srpnja 2013. godine.

Javna priznanja se mogu dodijeliti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, koje su svojim radom ili djelovanjem i demokratskim usmjerenjem pridonijele promicanju i ugledu Metkovića.

Kandidate za dodjelu javnih priznanja Grada Metkovića mogu predlagati fizičke i pravne osobe i tijela Grada.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja uz opsežno obrazloženje, životopis i odgovarajuću dokumentaciju dostavljaju se na slijedeću adresu: Grad Metković, Gradsko vijeće, Odbor za javna priznanja, Stjepana Radića 1, Metković.

Rok za predlaganje kandidata je do 2. srpnja 2013. godine.

metkovic3

Javna priznanja Grada Metkovića su:

I. Proglašenje počasnim građaninom Grada Metkovića 
Počasnim građaninom Grada Metkovića može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značenju i ugledu Metkovića, ostvarivanju i razvijanju međusobnih odnosa Metkovića i drugih gradova, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

II. Nagrade Grada Metkovića
Nagrade Grada Metkovića dodjeljuju se za iznimna postignuća značajna za Grad Metković, za njegov sveukupni napredak i primicanje njegova ugleda u zemlji i svijetu i to: pojedincima, trgovačkim društvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

Nagrade Grada Metkovića dodjeljuju se u slijedećim područjima:

  1. Nagrada za životno djelo – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 8.000,00 kuna;
  2. Nagrada «NARONA» u području kulture, znanosti, umjetnosti, obrazovanja i zaštite spomeničke baštine – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 4.000,00 kuna, a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;
  3. Nagrada «Sv. ILIJA» u području komunalnih djelatnosti, graditeljstva, urbanizma, zdravstva, ekologije i turizma – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 4.000,00 kuna, a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;
  4. Nagrada «LANCARICA» u području gospodarstva – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 4.000,00 kuna, a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje;
  5. Nagrada «ŽDRAL» u području športa – pojedincu u obliku povelje i novčane nagrade od 4.000,00 kuna, a društvu, ustanovi, udruzi i drugoj pravnoj osobi u obliku povelje.
Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari