GRAD METKOVIĆ

Potpisani ugovori o financiranju s dječjim vrtićima ‘Leut’ i ‘Mali Isus’

Objavljeno 28. ožujka 2018. u kategorijama: Metković, News.
Foto: Grad Metković

Foto: Grad Metković

Danas je gradonačelnik Dalibor Milan u ime Grada Metkovića na temelju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2018. godinu, a sukladno Odluci o dodjeli sredstava za financiranje programa u predškolskom odgoju u 2018. godini potpisao Ugovor o dodijeli financijskih sredstava  za Redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja za 2018. godinu sa ravnateljicom Predškolske ustanove Dječji vrtić Leut Metković u iznosu od 100.000 kn i sa voditeljicom Podružnice Dječjeg vrtića Mali Isus, Podružnica Metković u istom iznosu.

Grad Metković

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari