PROSTORNI PLAN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna PP DNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš njegovih izmjena i dopuna

Objavljeno 18. listopada 2018. u kategorijama: Dubrovačko-neretvanska županija, News.

javna-rasprava-prostorni-plan-181018-1

Druga ponovna Javna rasprava o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije utjecaja na okoliš IDPPDNŽ traje od 2. listopada do 2. studenog 2018. godine.

U tom razdoblju, Javni uvid omogućen je svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 sati u Velikoj vijećnici zgrade Upravnih tijela Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, Pred dvorom 1.

Javno izlaganje koje je održano u Gradu Dubrovniku, u utorak 16. listopada 2018. godine otvorila je zamjenica župana Žaklina Marević, a odgovore na pitanja davali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije i izrađivača Strateške studije tvrtka Dvokut Ecro iz Zagreba.

Ponovljena rasprava održana je zbog prijedloga i inicijativa koje su zaprimljene tijekom redovne Javne rasprave, a koje su podržale jedinice lokalne samouprave na kojem se području nalaze, na koje građani i udruge nisu imali priliku reagirati.

Najvažnije inicijative bile su na zahtjev Hrvatskih cesta:

  • ucrtavanje nove varijante trase brze ceste kroz Župu i Konavle,
  • ucrtavanje nove varijante brze Pelješke ceste dionice Brijesta – D414 i Kapetani – Orebić
  • preoblikovanje i pomicanje izdvojene turističke zone Privala u Vela Luci.

Na Javnom izlaganju iznesena su različita pitanja i mišljenja, na koje su predstavnici izrađivača Izmjena i Strateške studije davali odgovore i objašnjenja, a na sva pitanja dobijena u Javnoj raspravi uključujući i Javno izlaganjse dat će se i pisani odgovori.

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari