Ostanimo u kontaktu
GALA HOME 1200px

DA LI SE ZNALO ILI NIJE HTJELO

Pedeset podobnih nauštrb 450 novih radnih mjesta

Objavljeno prije

Gradska uprava Metković

Grad Metković upravlja direktno ili indirektno sa sustavom kojeg čine:

 1. GRAD METKOVIĆ
 2. PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA  METKOVIĆA
  koji su evidentirani u Registru korisnika proračuna:
 • DJEČJI VRTIĆ  METKOVIĆ ( RKP broj 32035 )
 • GRADSKA KNJIŽNICA  METKOVIĆ ( RKP broj 42223 )
 • USTANOVA ZA  KULTURU  I  SPORT  METKOVIĆ ( RKP broj 32027 )
 • JAVNA VATROGASNA  POSTROJBA  METKOVIĆ ( RKP broj 32264 )
 • PRIRODOSLOVNI MUZEJ  METKOVIĆ  ( RKP broj 47869 )
 1. DRUŠTVA U  100 %  VLASNIŠTVU  GRADA  METKOVIČA:
 • METKOVIĆ o.o. Metković
 • ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. Metković
 • METKOVIĆ RAZVOJ  o.o.  Metković
 1. URED TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA  METKOVIČA

Prema neslužbenim podacima u posljednje tri i pol godine u gore navedene institucije je zaposleno između 40 i 50 osoba na neodređeno vrijeme. Podaci su provjerljivi u institucijama koje vode o tomu podatke (Porezna uprava, Zavod za zapošljavanje, Zavod za mirovinsko osiguranje i sl.).

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Ne ulazeći u konkretna imena i prezimena zaposlenih osoba (sukladno zakonu), iako bi javnosti bila vrlo interesantna (tko su, što su i iz koje političke opcije dolaze), pretpostavit ćemo prosječnu neto plaću od oko 3.800 kuna za svakog novozaposlenog od tih osoba. Na takvu plaću, ovisno o broju članova obitelji i uzdržavanih pretpostaviti ćemo da je oko 2.200 kuna ukupnih davanja prema državi: iz plaće, na plaću, poreza i prireza.

Ukupni trošak pojedinačne plaće iznosi oko 6.000 kuna po svakom novozaposlenom.

Ako pomnožimo 50 osoba sa 6.000 kuna te puta 12 mjeseci dolazimo do iznosa od 3,6 milijuna kuna godišnje, dakle njihov rad košta porezne obveznike grada Metkovića, samo plaća.

Ako taj iznos pomnožimo sa tri godine dobivamo iznos od 10,8 milijuna kuna ili gotovo trećinu prosječnih jednogodišnjih proračuna grada Metkovića.

Pretpostavljamo da su građani upoznati da država putem Zavoda za zapošljavanje dodjeljuje sredstva za samozapošljavanje onima koji žele postati poduzetnici ili zapošljavanje nezaposlenih isplaćuje direktno poduzetnicima. Iznosi se kreću od 24.000 kn do 36.000 kuna, ovisno o školskoj spremi i drugim kriterijima.

Zamislite da Grad Metković i njegova društva i ustanove nisu zaposlile tih 40-50 djelatnika (koji im zasigurno nisu baš nasušno potrebni), već da su donijeli odluku da će se ta sredstva iz proračuna odobriti za nova zapošljavanja poduzetnicima na području Metkovića i onima koji to tek žele postati. U načelu, sredstva koja vam dodijeli država, grad vas dodatno potiče sa istim tim iznosom. Podsjećamo, radi se od 3,6 milijuna kuna godišnje.

Sukladno kriterijima Zavoda za zapošljavanje stvorili bi se dodatni stimulirajući uvjeti za zapošljavanje i poduzetnici su mogli zaposliti do oko 150 djelatnika godišnje, odnosno 450 djelatnika u protekle tri godine. Što bi to značilo za ovaj grad i zapošljavanje nezaposlenih osoba, nećemo ni komentirati. S tim da je bitno napomenuti da zaposlene osobe u gospodarstvu iz svojih plaća pune između ostalog i gradski proračun, a osobe koje rade u gradskim institucijama su na teret proračuna, tj. osobe u gospodarstvu moraju i njima zaraditi ukupnu plaću.

Sada se postavlja pitanje da li netko ne zna kako funkcionira punjenje budžeta od redovnih prihoda, ili zna pa svjesno nije htio napravili.

Ako nije htio, logika navodi da je zapošljavanjem 40-50 podobnih na teret proračunskih sredstava želio doći do 150 sigurnih glasova na izborima, da bi se mogao baviti tzv. nacionalnim interesima, a ne rješavanjem lokalnih komunalnih problema i stvaranje preduvjeta za otvaranje novih radnih mjesta.

Na kraju ne možemo da se ne zapitamo da li su birači Metkovića na prošlim lokalnim izborima dali mandat da izvršna vlast Metkovića i vijećnici hodočaste po Omišu, Pločama, Dubrovniku, Vrgorcu i ostatku Hrvatske ili su izabrani da stvore preduvjete za opstanak i prosperitet građana Metkovića.

VIDEO KONFERENCIJA

Župan Dobroslavić na sastanku s gospodarstvenicima Dubrovačko-neretvanske županije

Objavljeno prije

Župan Nikola Dobroslavić održao je  sastanak putem video konferencije s predstavnicima gospodarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanak je podijeljen u tri grupe prema sektorskim granama gospodarstva na način da su prvu grupu činili predstavnici hotelijera s područja Županije  i to:  Željko Miletić, Vlado Lučić, Đuro Capor,  Ivana Hatvalić, Tomislav Dumančić te Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. U drugoj grupi putem video konferencije kao predstavnici ugostiteljskih objekata i turističkih agencija sudjelovali su Nikolina Farcic, Ante Vlašić, Luko Musladin, Boro Aleksić i Stanko Ljubić, te u trećoj grupi predstavnici proizvodnog i poljoprivrednog sektora, Jerko Andrijić, Davor Martinović, Marina Kapor, Robert Doko i Hrvoje Livaja iz luke Ploče. Također konferencijama su nazočili predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić i Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more.

Kako je župan uvodno naveo, nesporno je da pandemija uzrokovana virusom Covid-19 donosi znatne štete cjelokupnom gospodarstvu, a čija će razina ovisiti o trajanju ovakvog stanja. Također, župan je istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske u ovom razdoblju donijela dva paketa mjera pomoći gospodarstvu te da će Županija u potpunosti u okviru svoje nadležnosti sudjelovati u provedbi istih, te također predlagati mjere pomoći iz svoje izravne nadležnosti.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Uz opće mišljenje svih sudionika dosadašnje Vladine mjere ocijenjene su izuzetno kvalitetnim, osobito u vidu brze reakcije i izravnog učinka poglavito u pogledu zadržavanja zaposlenih djelatnika u krizom najpogođenijim sektorima.

Kako su predstavnici hotelski kuća naveli, u ovom razdoblju zadržani su svi djelatnici čemu su doprinijele i mjere Vlade. Prave razmjere krize te njeno trajanje u ovom trenutku teško je predvidjeti. Kako su naveli iz svih hotelskih kuća, razmatra se više scenarija prateći dinamiku krize, a što će biti od utjecaja na daljnje aktivnosti hotelskih kuća. Trenutno stanje je takvo da prihodi tvrtki nisu smanjeni nego oni praktično ne postoje niti u jednom dijelu. Također, svi su hoteli uglavnom bili spremni za ovosezonsko otvaranje te će i ostati na razini spremnosti kako bi isti krenuli s poslovanjem u slučaju povoljnog razvoja ili okončanja pandemije. Ocjenjeno je da je hotelski sektor među najpogođenijim ovom krizom uvažavajući činjenicu da  su hotelski kapaciteti potpuno onemogućeni u radu dok je sam njihov hladni pogon iznimno zahtjevan i obiman u financijskom smislu te se generiraju dnevni gubitci. Naveli su i potrebu potpunog ili djelomičnog otpisa dijela troškova koji se odnose na pojedina davanja osobito u smislu naknada, spomeničkih renti, naknada za koncesije, komunalnih doprinosa itd.

Predstavnici ugostiteljskog i agencijskog sektora istaknuli su također da prihodi ne postoje dok su obveze konstantne. Također, zahvaljujući mjerama zadržani su zaposlenici, međutim kao i kod hotela zaposlenje sezonskih radnika u ovoj situaciji nije moguće, što predstavlja značajan problem za djelatnike koji su očekivali posao već u ovim mjesecima. Osnovni problem ugostiteljima predstavljaju stalni troškovi po pitanju najmova, renti i dr. Kako su naveli predstavnici turističkih agenicija, situacija u našoj zemlji po pitanju prihoda od turizma ista je kao u ostatku Europe. Već sad vidljive su odgode svih aranžmana do lipnja što ostavlja također nadu za eventualnu centralnu sezonu odnosno post sezonu u slučaju povoljne epidemiološke situacije. Također je navedeno da su prema procjenama daleke destinacije uglavnom izgubljene za ovu godinu.

Predstavnici proizvodnih i poljoprivrednih djelatnosti trenutno su manje izloženi utjecajima ove krize od ugostitelja i hotelijera, međutim zbog međuovisnosti svih sektora pravi gubitci tek slijede. Naime, poljoprivredna proizvodnja, vina i drugih proizvoda u slučaja neplasmana u tijeku turističke sezone stvorit će značajne rezerve te će doći u pitanje prihvat novih sirovina na obradu, u svrhu čega predlažu razmatranje visine stope poreza na dodanu vrijednost kako bi domaća proizvodnja bila konkuretna u domaćoj potrošnji.

U ovoj izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji pozitivan je primjer da su poljoprivredne površine obrađene u skladu s dinamikom te i dalje mogu nesmetano biti u obradi. Također, proizvodni pogoni brodogradilišta Radež u ovom trenutku nesmetano rade s 310 zaposelnih te 50 kooperanata, a poslovanje zasad zadržavaju i Poljopromet i Luka Ploče s tim da za budućnost postoje mnoge nepoznanice. Istaknut je kao primjer problem konačne isporuke proizvoda zbog situacije u europskim odredištima ovih proizvoda, Grčke, Italije, Francuske i drugih. Situacija za poslovanje trajektne luke Ploče također se u ovom trenutku može ocjeniti zadovoljavajućom. Mjere Vlade također su bile pravovremene u ovom sektoru.

Predsjednica Županijske komore Dubrovnik, pojasnila je i niz novih mjera osobito u smislu održavanja zaposlenosti te naglasila kako se sukladno Vladinim mjerama uz sufinanciranje moguće vratiti na posao i zaposlene kojima je zbog krize prestao radni odnos tijekom ožujka ove godine. Ti djelatnici imat će ista prava kao i djelatnici kod kojih nije došlo do raskida radnog odnosa. Također je naglasila da će se sve zaključeno predlagati  i provoditi i putem platformi Hrvatske gospodarske komore.

Zaključak sudionika je da su mjere Vlade uvom trenutku doista doprinijele očuvanju prvenstveno radnih mjesta i gospodarskih subjekata, te će biti potrebno nastaviti s istim u narednom razdoblju kako bi se očuvala financijska stabilnost ovih sektora.

Kako je župan naglasio, Županija je u okviru mogućnosti reagirala odmah nakon proglašenja pandemije, osobito u smislu izravnih uplata zdravstvenom sektoru, odgode plaćanja dospjelih naknada i drugih. Također, nastavno na izlaganje nazočnih, Župan je naveo da teret ove zdravstveno gospodarske krize trebaju podnijeti svi dijelovi društva, te da se očekuje solidarnost i pomoć uz Županije i državnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave, banaka, trgovačkih lanaca. Kao zaključci ovog sastanka definirat će se sljedeće incijative: posebnih mjesta domaćih proizvoda na tržištu i na policama trgovina posebno vinima, otpisu naknada za korištenje pomorskog dobra za određena razdoblja, prilagodba korištenja europskih fondova naročito kroz povećanje predujma, smanjenje ili oslobađanje zakupnina prostora i komunalnih davanja, oslobođenja plaćanja ZAMP-a, TV pretplate, naknada javnim poduzećima, spomeničkih renti te fleksibilnosti u kreditiranju od strane banaka.

Također, prema razvoju zdravstvene situacije te primjeni mjera i dalje će se održavati sastanci s predstavnicima gospodarskog sektora kako bi se pravovremeno reagiralo, predlagalo određene mjere te donosile odluke u svrhu prevladavanja ovog teškog gospodarskog razdoblja koje ćemo zasigurno zajedničkim snagama uspješno prebroditi.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Akcija S21 Banner 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije