ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA

Otvaranje izložbe Augusteum favissa

Arheološki muzej Narona u Vidu u subotu 29. lipnja s početkom u 19 sati otvara izložbu Augusteum favissa.

Objavljeno 27. lipnja 2013. u kategorijama: Kultura, Metković, News.

AUGUSTEUM_FAVISSAU Arheološkom muzeju Narona u Vidu u subotu 29. lipnja s početkom u 19 sati otvara se izložba Augusteum favissa .

Izložba Augusteum favissa prva je samostalna, tematska izložba iz muzejskog fundusa kojom se obilježava dvadeseta obljetnica otvaranja prve arheološke sonde u Plećaševim štalama.

Tim sondažnim iskopom pokrenuta su arheološka istraživanja koja su rezultirala iskapanjem Augusteuma i iznjedrila spektakularne nalaze.  Izložba predstavlja dio pokretnih nalaza pronađenih tijekom tih istraživanja s posebnim naglaskom na predmete kultne namjene.  Vizualni identitet izložbe razvija se u suodnosu arheoloških artefakata iz fundusa muzeja i njima inspiriranim radovima akademskog slikara Antona Vrlića.

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari