Ostanimo u kontaktu
JURA SHOP – AKCIJA Vikend

VELIKI PETAK

Osam stvari koje bi svaki katolik trebao znati o danu muke Gospodnje

Objavljeno prije

Veliki petak je dan na koji je žrtvovan Krist naša Pasha, kada Crkva razmišlja o muci svoga Gospodina i Zaručnika i klanja se križu, te se spominje svog izlaska iz boka Krista usnuloga na križu i moli za spas svega svijeta. Evo najvažnijih stvari koje svaki katolik treba znati o ovom velikom danu!

1. ŠTO CRKVA SLAVI NA VELIKI PETAK?

O sadržaju slavlja Velikoga petka govori nam papa Benedikt XVI:

Veliki petak dan je spomena muke, razapinjanja i smrti Isusove. Toga dana liturgija Crkve ne predviđa slavljenje svete mise, no kršćanska se zajednica okuplja kako bi promišljala o velikom otajstvu zla i grijeha koje pritišće čovječanstvo i kako bi se ponovno, u svjetlu Božje Riječi i potpomognuta dojmljivim liturgijskim činima, spomenula Gospodinovih patnji… Tumačeći Veliki petak, sveti Ivan Zlatousti primjećuje: Prije je križ označavao prezrenost, no danas je on nada spasenja. Postao je doista izvorom beskrajnih dobara; oslobodio nas je zablude, otjerao je naše tmine, pomirio nas je s Bogom, od nas koji smo bili neprijatelji Božji načinio je svoje ukućane, od stranaca načinio nas je svojim bližnjima: ovaj je križ uništenje neprijateljstva, izvor mira, spremište našega blaga (De cruce et latrone, I,1,4). (Iz kateheza Benedikta XVI.)

Ni na Veliki petak Crkva ne razdvaja otajstvo križa od uskrsnuća. To vidimo osobito iz drevne antifone koja je preporučena za pjevanje pri klanjanju sabranih vjernika križu: Tvome križu klanjamo se, Gospodine, te hvalimo i slavimo sveto uskrsnuće tvoje, jer evo: drveta radi nastade radost u cijelome svijetu. U žalosti za Kristom na križ raspetim Crkva se raduje što je smrt Kristova početak ljudskog otkupljenja. Uz to crvena liturgijska boja, a ne crna kao nekada, naglašava i podsjeća kako Veliki petak nije dan tuge, već razmatranja Kristove smrti kao izvorišta našega spasenja.

2. POVIJESNI RAZVOJ

U prvim stoljećima kršćani na Veliki petak nisu imali posebno liturgijsko slavlje. U 4. stoljeću oblikuju se različita neeuharistijska slavlja u čemu je glavni uzor ponovno bila jeruzalemska Crkva. U središtu je bilo bogoslužje riječi i klanjanje križu. U Rimu se na Veliki petak najprije održavalo samo bogoslužje riječi s čitanjima, molitvama i pjesmama, a od 7. stoljeća oblikuje se procesija od Lateranske bazilike do rimske crkve svetog Križa u Jeruzalemu gdje se častila relikvija Križa. Bogoslužju riječi i čašćenju križa pridodaje se i slavlje pričesti (bez mise!).

Današnja liturgija Velikog petka sastoji se od tri dijela: službe riječi, klanjanja križu te svete pričesti.

3. SLUŽBA RIJEČI

Liturgija Velikog petka započinje šutnjom. O tome čitamo u Okružnici o pripravi i slavljenju Vazmenih blagdana Paschalis Sollemnitatis:

Svećenik i službenici u šutnji idu k oltaru bez pjevanja. Ako treba reći koju riječ uvoda, nek se kaže prije ulaska službenika. Svećenik i službenici iskažu počast oltaru i padnu ničice na lica; ova prostracija, vlastita obredu ovog dana, neka se marljivo čuva, a znači kako poniženje zemaljskog čovjeka tako žalost i bol Crkve. A vjernici za vrijeme ulaska službenika stoje te poslije kleknu i tiho mole. (Br. 65).

Nakon molitve slijedi čitanje Božje riječi:

  • Knjiga proroka Izaije (Iz 52, 13 – 53, 12 – četvrta pjesma o Sluzi Gospodnjem)
  • Psalam (Ps 31, 2.6.12-13.15-17.25 – tebi se Gospodine utječem)
  • Poslanica Hebrejima (Heb 4, 14-16; 5,7-9 – Krist – Veliki svećenik)
  • Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu (Iv 18, 1 – 19, 42)

Prvo čitanje prikazuje nasilnu smrt osporenog proroka čiju poruku i životno svjedočanstvo zajednica vjernika prihvaća tek nakon njegove smrti: Za naše je grijehe on proboden, za opačine naše satrt. Ovaj prorok slika je Isusa iz čije nasilne smrti Bog izvodi spasenjsku korist za sve ljude.

Psalam 31. kao pripjevni psalam ne postaje samo izričaj jadikovanja, nego pouzdanja u vjernog Boga.

Drugo čitanje je odlomak iz poslanice Hebrejima o Kristu kao velikom svećeniku koji je supatnik u našim slabostima te je u muci naviknuo slušati. Zato je veliki svećenik i začetnik spasenja svima koji ga slušaju.

Muka po Ivanu čitala se na Veliki petak već od 7. stoljeća među kršćanima Rima, što je sačuvala i posljednja liturgijska obnova.

Nakon prigodne homilije, slijedi sveopća molitva. Riječ je o deset vrlo starih zaziva u kojima Crkva moli za sve ljude, za čitav svijet. U pojedinim se moli za svetu Crkvu, za papu, za sve redove vjernika, za katekumene, za jedinstvo kršćana, za Židove, za one koji ne vjeruju u Krista, za one koji ne vjeruju u Boga, za upravitelje država, za ljude u potrebi.

4. KLANJANJE KRIŽU

Drugi dio liturgije Velikog petka je klanjanje križu koje započinje predstavljanjem križa okupljenoj zajednici: Evo drvo Križa, na kom je visio Spas svijeta!, na što vjernici odgovaraju: Dođite, poklonimo se! Križ se svečano pokazuje narodu, a mogu se rabiti dva načina: prekriveni križ nosi se do oltara u pratnji upaljenih svijeća, te se otkriva u tri stupnja uz pjevanje spomenutih riječi ili se u procesiji unosi već otkriveni križ, uz zaustavljanje na ulazu, sredini i prezbiteriju crkve uz pjevanje spomenutih riječi.

O načinu klanjanja križu čitamo u Paschalis Sollemnitatis:

Neka se ovaj obred izvrši svečanošću koja je dostojna ovog otajstva našega spasenja: i poziv na pokazivanju križa i odgovor naroda neka se pjeva i nek se ne propusti šutnja puna poštovanja poslije svakog poklona, dok svećenik stoji i drži uzdignut križ. Neka se križ pruži na poklon svakome vjerniku, jer je osobni poklon križu poglaviti element u ovom slavlju i neka se samo u preobilnom mnoštvu naroda upotrijebi obred poklona sviju zajedno. Neka se za klanjanje dade samo jedan križ, jer to traži istinitost znaka. (Br. 69)

Tijekom klanjanja križu pjevaju se prigodne pjesme, među kojima se ističu himan Usta moja opjevajte (Pange, lingua, gloriosi), usklici Sveti Bože, Sveti Jaki Bože (Hagios o Theos, Hagios Ishyros) koje je rimska liturgija preuzela od braće s Istoka, te Prijekori.

5. SVETA PRIČEST

Posljednji dio obreda je sveta pričest koja je na Veliki četvrtak pohranjena na pokrajnjem oltaru. Obred počinje Molitvom Gospodnjom, nema znaka mira, već se samo pristupa pričesti. Nakon kratke molitve u tišini, mole se dvije molitve: popričesna koja zahvaljuje za život, darovan smrću i uskrsnućem Kristovim, te molitva nad narodom koja je također vazmene naravi, spominjući našu nadu u uskrsnuće s Kristom. Crkva zatim uranja u tišinu iščekivanja Gospodina. Tišina je u crkvi i srcima vjernika, tišina kojom Bog progovara onima koji su ga spremni slušati – Spasitelj je mrtav da bi nas smrtne izveo u vječni život.

6. POBOŽNOSTI VELIKOG PETKA

O bogatstvu različitih oblika pučkih pobožnosti vezanih uz Veliki petak papa Beneditk XVI. piše:

Kako bi se s većim sudjelovanjem proživjela Otkupiteljeva muka, kršćanska je predaja razvila mnogostruke iskaze pučke pobožnosti, među kojima su poznate procesije Velikoga petka praćene dojmljivim obredima koji se ponavljaju svake godine. No, postoji i pobožna vježba Križnoga puta koja nam kroz cijelu godinu nudi mogućnost da još dublje urežemo u svoju dušu otajstvo križa. Mogli bismo reći, koristeći se izričajem svetog Leona Velikog, da nas Križni put odgaja da raspetoga Krista gledamo očima srca, tako da u njegovu tijelu prepoznamo svoje vlastito tijelo (Disc. 15 o muci Gospodnjoj). Upravo je u tome prava mudrost kršćanina.

O načinu i obliku očitovanja pučke pobožnosti koja nipošto ne smije izgledati kao zamjena liturgijskih slavlja Velikoga petka govori nam Paschalis Sollemnitatis:

Pobožne vježbe, kao što su Križni put, procesije Muke i spomen boli Blažene Djevice Marije, ne treba nipošto zanemariti iz pastoralnih razloga. Tekstovi i pjesma nek se prilagode duhu liturgije toga dana. A sat pobožnih vježbi nek se tako uskladi sa satom glavnoga slavlja, da se očituje kako liturgijski čin po svojoj naravi daleko nadvisuje sve ove pobožne vježbe. (Br. 72)

7. STROGI POST I NEMRS

Na Veliki petak Muke Gospodnje, kao i na Čistu srijedu ili Pepelnicu, obavezan je dan pokore u cijeloj Crkvi i to nemrsom i postom.

Post za katolika znači uzeti samo jedan puni obrok u danu.

Nemrs znači ne jesti meso.

Prema sadašnjoj crkvenoj disciplini post je obvezatan za katolike od navršene 18. do započete 60. godine života.

Zakon nemrsa obvezuje one koji su navršili 14. godinu života.

Posta su oslobođene trudnice, dojilje, bolesnici i oni koji se bave teškim fizičkim radom (prema potrebi).

8. NEKE LITURGIJSKE NAPOMENE

Okružnica Paschalis Sollemnitatis donosi još i sljedeće upute:

  • Na Veliki petak zabranjuje se slavljenje sakramenata Crkve, izuzev sakramenata pokore i bolesničkog pomazanja. Sprovod neka se slavi bez pjevanja, orgulja i zvonjenja zvona.
  • Slavlje Muke Gospodnje neka se obavi u popodnevne sate i to oko petnaest sati. Pastoralni razlog će možda savjetovati da se izabere prikladniji sat, kad bi se naime narod mogao lakše okupiti: npr. tamo od podne ili u kasnije sate, ali ne preko dvadeset prvog sata.
  • Red liturgijskog čina Muke Gospodnje (služba riječi, klanjanje križu i sveta pričest) proizlazi iz stare predaje Crkve i neka ga nitko na svoju ruku ne mijenja.
  • Poslije slavlja neka se oltar ogoli, a ostavi se samo križ s četiri svijeće. Neka se u crkvi pripravi prikladno mjesto (npr. kapela odlaganja u kojoj se od četvrtka čuvala euharistija), gdje će se smjestiti Gospodnji križ da mu se vjernici mogu pokloniti, cjelivati ga i zadržati se u razmišljanju.

Piše: Miodrag Vojvodić / Bitno.net

ŽUPANIJSKI PROJEKTI

‘dRural’ Domu zdravlja Metković donosi virtualnu čekaonicu, a dolini Neretve digitalnu tržnicu

Objavljeno prije

Sastankom predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije, Regionalne razvojne agencije DUNEA, Grada Metkovića, i Doma zdravlja Metković nastavljene su aktivnosti na projektu dRural kojim se u Domu zdravlja Metković razvija virtualna čekaonica, a u dolini Neretve digitalna tržnica. Dom zdravlja Metković bit će tako svojevsni pilot projekt te ideje i novog načina pristupa zdravstvenoj zaštiti, a dolina Neretve bit će prva digitalna tržica na ovom području.

U kasnijem dijelu provedbe projekta namjerava se navedena rješenja promovirati i u drugim dijelovima regije i šire. U suradnji s Gradom Metkovićem, Domom zdravlja Metković, Tehnologijsko-razvojnim centrom u Osijeku te partnerima iz Španjolske, Belgije, Italije, Švedske, Nizozemske, Irske i Srbije, Dubrovačko-neretvanska županija početkom godine je krenula s provedbom ovog projekta financiranog u sto postotnom iznosu iz EU programa OBZOR 2020. pod nazivom „dRural – tržište usluga za europska digitalna ruralna područja“. Sastanku partnera iz Dubrovačko-neretvanske županije s ciljem bolje kooridnacije aktivnosti prethodile su i dvije uvodne on-line konferencije svih sudionika projekta na kojima su definirane obveze partnera u idućih 6 mjeseci. 31 partner iz 9 zemalja udružio se kako bi se stvorilo mrežno tržište koje će žiteljima ruralnih sredina ponuditi usluge od zdravstva, dostupnosti lokalne uprave do stručne pomoći.

Projektom dRural će pomoći rastu gospodarstva, stvarati radna mjesta, poticati lokalne poduzetnike i poboljšati kvalitetu života. Ovakvo tržište usluga prvo će biti pokrenuto u četiri europske ruralne regije – španjolskoj regiji Extremadura, švedskoj Jämtland Härjedalen, nizozemskoj regiji Gelderland i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Županija je u suradnji s DUNEA-om, u posljednjih nekoliko godina poduzela brojne korake s ciljem ‘pametnog’ razvojnog pristupa svim dijelovima županije. Uz donesenu „ICT strategiju Dubrovačko-neretvanske županije“, Županija je uspješno pripremila projekt razvoja širokopojasne infrastrukture odnosno regulirala daljnju provedbu iste. I dalje se nastavlja s projektima razvoja i primjene ‘pametnog’ koncepta diljem županije.

dRural će se prema očekivanjima širiti i izvan prve četiri regije, a već u drugoj fazi projekta raspisat će se otvoreni poziv ostalim ruralnim zajednicama, takozvanim zrcalnim regijama, koje su voljne primijeniti predloženo digitalno tržište usluga. Javni poziv će biti namijenjen i gospodarskim subjektima putem dodjele potpora male vrijednosti, a s ciljem omogućavanja dodatnog kanala prodaje i komunikacije s kupcima kroz spomenuta uspostavljena digitalna rješenja.
Projekt „dRural – tržište usluga za europska digitalna ruralna područja“ financira se u sto postotnom iznosu iz Europske unije iz programa HORIZON 2020, kroz koji je osigurano milijun i pol kuna za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Projekt traje do lipnja 2024. godine.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Mrvice 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px
HUMANITARNA AKCIJA – OBITELJ VUKŠA

Najčitanije