Ostanimo u kontaktu

ZGRADA POLITIČKIH STRANAKA

Održana 20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića

Objavljeno prije

Danas, 2. kolovoza 2019. godine, s početkom u 17 sati, u Gradskoj vijećnici Zgrade političkih stranaka održana je 20. Sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića. Na dnevnom redu nalazilo se 11 točaka od kojih su sve usvojene.

Dnevni red:

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2019. godinu.
2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića u 2019. godini.
3. Prijedlog Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2019. godinu.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2019. godinu.
5. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2019. godinu.
6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2019. godinu.
7. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2019. godinu.
8. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Metkovića.
9. Prijedlog Odluke o komunalnom redu.
10. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Metkovića.
1 1. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ,,Rekonstrukcija prostorija dječjeg vrtića u objektu Osnovne Škole u Vidu”

Predsjednik GV Grada Metkovića,
Hrvoje Bebić, mag.oec

Voditeljica Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU Sanda Tomić iznijela je izmjene i dopune u prve dvije točke koje su se odnosile na povećanja i smanjenja prihoda za postojeće radove u gradu kao što su, neki od njih, radovi na kružnim tokovima, izgradnja nogostupa, javne rasvjete itd.

Mojimir Vladimir iz Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove iznio je sljedeće 4 točke koje su također većinom glasova usvojene, a u tim točkama su posebno pozdravljena povećanja iznosa u Programima javnih potreba u sportu i predškolskom odgoju.

Točku prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2019. godinu iznijela je voditeljica Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije Ivona Bošković te je točka usvojena.

Iduće tri točke je ponovno iznijela gđa Sanda Tomić, a radilo se o Prijedlozima Odluka o komunalnim djelatnostima, o komunalnom redu i o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Metkovića. U novoj Odluci o komunalnom redu najveća promjena je promjena u postupanju komunalnih redara koji će na taj način moći vršiti bolji nadzor.

Gradonačelnik Dalibor Milan je iznio 11. i ujedno posljednju točku, a radilo se o Odluci o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ‘Rekonstrukcija prostorija dječjeg vrtića u objektu Osnovne škole u Vidu’ zbog prijave na natječaj za Mjeru 3.1.1. ‘Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu’ LAG Neretva.

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA

Održana redovna Skupština, sva izvješća jednoglasno usvojena

Objavljeno prije

Večeras je u prostorijama DVD-a Metković održana redovna Skupština Vatrogasne zajednice Grada Metkovića.

Na Skupštini je predsjednik Vatrogasne zajednice Dalibor Milan iznio izvješća o radu Zajednice za 2019. godinu, o financijskom poslovanju Zajednice, izvješće Nadzornog odbora Zajednice za 2019. godinu, predstavljen je program rada Zajednice za 2020. godinu te su sve točke jednoglasno usvojene.

Gosp. Toma Ramić je potvrđen za člana zapovjedništva DVD Vid i člana Skupštine Vatrogasne zajednice te je gosp. Josip Obradović uključen u rad Skupštine.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Reklama10 300×250

Najčitanije