Ostanimo u kontaktu
MALIŠIĆ Full Banner 1200px

PODIZANJE KVALITETE I NOVA RADNA MJESTA

Nastavlja se briga za najmlađu populaciju, Vrtić aplicirao na dva projekta u vrijednosti 6,7 milijuna kuna

Objavljeno prije

Dalibor Milan i Julijana Bebić

Nakon što je na početku mandata, među prvim svojim potezima, smanjio cijene vrtića gradonačelnik Dalibor Milan još jednom pokazuje brigu za najmlađu populaciju, a u konačnici i roditelje, na način da osigurava upis u vrtić svoj djeci rane i predškolske dobi na području grada Metkovića. U cilju poboljšanja materijalnih uvjeta i podizanje kvalitete pedagoških standarda u dječjem vrtću, Grad Metković kao osnivač vrtića, zajedno sa ravnateljicom Dječjeg vrtića Metković, gđom. Julijanom Bebić, aplicirao je na dva projekta Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u ukupnoj vrijednosti 6,7 milijuna kuna. Ovim projektima ne samo da će se poboljšali materijalni uvjeti u predškolskim ustanovama nego će se otvoriti i dodatna radna mjesta.

Prvi projekt usmjeren je na adaptaciju boravišnih jedinica središnjeg dječjeg vrtića Metković, vrijedan 583.018,52 kuna, od kojeg iznosa nepovratnih sredstava je 343.980,00 kuna, a ostatak od 239.038,75 kuna će snositi Grad Metković. Projekt uključuje adaptaciju boravišnih jedinica s ciljem upisa većeg broja djece u vrtić, u kojem lista čekanja neupisane djece već godinama broji oko 40 djece.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Drugim projektom Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem vrtiću Metković, vrijednim 6.103.996,40 kuna, i u 100%-tnom iznosu financiranim od strane Europske unije, Grad Metković će pružiti sustav podrške u osiguranju smjenskog, produljenog i poslijepodnevnog boravka, pružanjem usluge Montessori programa, integriranog sportskog programa, te provedbe programa djece s poteškoćama u razvoju kojima će biti omogućen intenzivan pristup u razvoju kognitivnih i perceptivnih vještina tijekom provedbenog razdoblja od 30 mjeseci.

Projektom će se omogućiti i opremanje vrtića novim didaktičkim, senzomotoričkim i senzoričkim igračkama, kompletno opremanje senzorne sobe, opremanje sportske dvorane za integrirani sportski pristup u svrhu intenziviranja tjelesne aktivnosti djece u ranoj razvojnoj dobi, uz opremanje namještajem dviju prostorija u svrhu praćenja  programskih aktivnosti. Predviđeno je osposobljavanje stručnog osoblja, nabava literature za stručno osoblje i djecu, te edukativne radionice u sklopu podrške u izazovima roditeljstva u uvjetima inkluzije.

U skladu s navedenim aktivnostima, u planu je zapošljavanje 9 odgojitelja na puno radno vrijeme, 3 odgojitelja na pola radnog vremena, dvije čistačice i kuharice, domar na pola radnog vremena te psiholog, kineziolog i defektolog-rehabilitator na puno radno vrijeme tijekom trajanja projekta.

Ovim projektom roditeljima će se omogućiti usklađenje poslovnog i obiteljskog života, uz obogaćenje usluga Dječjeg vrtića Metković i jednaku priuštivost, a mališanima unapređenje usluge kvalitete vrtića, što će se zasigurno odraziti na razvoj njihovih emocionalno-kognitivnih i senzoričko-motoričkih sposobnosti te bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga bez iziskivanja dodatnih financijskih izdataka za roditelje.

Za komentar smo upitali ravnateljicu Dječjeg vrtića Metković, gđa. Julijanu Bebić:

– Veliki je trud uložen. Moram reći da ne bi došlo do ovakvih projekata da gradonačelnik Milan nema sluha za potrebe dječjeg vrtića. Zajedno sa Upravnim vijećem, naročito velikim trudom predsjednice Upravnog vijeća, detektirali smo probleme, Grad je to prihvatio i kroz ove projekte bih mogao riješiti velik dio problema Dječjeg vrtića Metković. Riječ je o objektima koji su dotrajali, u koje treba ulagati, koje treba prilagođavati pedagoškim standardima, ukratko, trebamo se uskladiti. Skupine su brojčano opterećene djecom i odgojitelji ne mogu adekvatno odrađivati svoj posao. S ovim ćemo popraviti uvjete i obogatiti sadržaj tako da bi to u dogledno vrijeme u dječjem vrtiću trebala biti postava koja bi davala kvalitetniju uslugu za svu djecu, – kazala je Bebić.

VIDEO KONFERENCIJA

Župan Dobroslavić na sastanku s gospodarstvenicima Dubrovačko-neretvanske županije

Objavljeno prije

Župan Nikola Dobroslavić održao je  sastanak putem video konferencije s predstavnicima gospodarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanak je podijeljen u tri grupe prema sektorskim granama gospodarstva na način da su prvu grupu činili predstavnici hotelijera s područja Županije  i to:  Željko Miletić, Vlado Lučić, Đuro Capor,  Ivana Hatvalić, Tomislav Dumančić te Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. U drugoj grupi putem video konferencije kao predstavnici ugostiteljskih objekata i turističkih agencija sudjelovali su Nikolina Farcic, Ante Vlašić, Luko Musladin, Boro Aleksić i Stanko Ljubić, te u trećoj grupi predstavnici proizvodnog i poljoprivrednog sektora, Jerko Andrijić, Davor Martinović, Marina Kapor, Robert Doko i Hrvoje Livaja iz luke Ploče. Također konferencijama su nazočili predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić i Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more.

Kako je župan uvodno naveo, nesporno je da pandemija uzrokovana virusom Covid-19 donosi znatne štete cjelokupnom gospodarstvu, a čija će razina ovisiti o trajanju ovakvog stanja. Također, župan je istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske u ovom razdoblju donijela dva paketa mjera pomoći gospodarstvu te da će Županija u potpunosti u okviru svoje nadležnosti sudjelovati u provedbi istih, te također predlagati mjere pomoći iz svoje izravne nadležnosti.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Uz opće mišljenje svih sudionika dosadašnje Vladine mjere ocijenjene su izuzetno kvalitetnim, osobito u vidu brze reakcije i izravnog učinka poglavito u pogledu zadržavanja zaposlenih djelatnika u krizom najpogođenijim sektorima.

Kako su predstavnici hotelski kuća naveli, u ovom razdoblju zadržani su svi djelatnici čemu su doprinijele i mjere Vlade. Prave razmjere krize te njeno trajanje u ovom trenutku teško je predvidjeti. Kako su naveli iz svih hotelskih kuća, razmatra se više scenarija prateći dinamiku krize, a što će biti od utjecaja na daljnje aktivnosti hotelskih kuća. Trenutno stanje je takvo da prihodi tvrtki nisu smanjeni nego oni praktično ne postoje niti u jednom dijelu. Također, svi su hoteli uglavnom bili spremni za ovosezonsko otvaranje te će i ostati na razini spremnosti kako bi isti krenuli s poslovanjem u slučaju povoljnog razvoja ili okončanja pandemije. Ocjenjeno je da je hotelski sektor među najpogođenijim ovom krizom uvažavajući činjenicu da  su hotelski kapaciteti potpuno onemogućeni u radu dok je sam njihov hladni pogon iznimno zahtjevan i obiman u financijskom smislu te se generiraju dnevni gubitci. Naveli su i potrebu potpunog ili djelomičnog otpisa dijela troškova koji se odnose na pojedina davanja osobito u smislu naknada, spomeničkih renti, naknada za koncesije, komunalnih doprinosa itd.

Predstavnici ugostiteljskog i agencijskog sektora istaknuli su također da prihodi ne postoje dok su obveze konstantne. Također, zahvaljujući mjerama zadržani su zaposlenici, međutim kao i kod hotela zaposlenje sezonskih radnika u ovoj situaciji nije moguće, što predstavlja značajan problem za djelatnike koji su očekivali posao već u ovim mjesecima. Osnovni problem ugostiteljima predstavljaju stalni troškovi po pitanju najmova, renti i dr. Kako su naveli predstavnici turističkih agenicija, situacija u našoj zemlji po pitanju prihoda od turizma ista je kao u ostatku Europe. Već sad vidljive su odgode svih aranžmana do lipnja što ostavlja također nadu za eventualnu centralnu sezonu odnosno post sezonu u slučaju povoljne epidemiološke situacije. Također je navedeno da su prema procjenama daleke destinacije uglavnom izgubljene za ovu godinu.

Predstavnici proizvodnih i poljoprivrednih djelatnosti trenutno su manje izloženi utjecajima ove krize od ugostitelja i hotelijera, međutim zbog međuovisnosti svih sektora pravi gubitci tek slijede. Naime, poljoprivredna proizvodnja, vina i drugih proizvoda u slučaja neplasmana u tijeku turističke sezone stvorit će značajne rezerve te će doći u pitanje prihvat novih sirovina na obradu, u svrhu čega predlažu razmatranje visine stope poreza na dodanu vrijednost kako bi domaća proizvodnja bila konkuretna u domaćoj potrošnji.

U ovoj izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji pozitivan je primjer da su poljoprivredne površine obrađene u skladu s dinamikom te i dalje mogu nesmetano biti u obradi. Također, proizvodni pogoni brodogradilišta Radež u ovom trenutku nesmetano rade s 310 zaposelnih te 50 kooperanata, a poslovanje zasad zadržavaju i Poljopromet i Luka Ploče s tim da za budućnost postoje mnoge nepoznanice. Istaknut je kao primjer problem konačne isporuke proizvoda zbog situacije u europskim odredištima ovih proizvoda, Grčke, Italije, Francuske i drugih. Situacija za poslovanje trajektne luke Ploče također se u ovom trenutku može ocjeniti zadovoljavajućom. Mjere Vlade također su bile pravovremene u ovom sektoru.

Predsjednica Županijske komore Dubrovnik, pojasnila je i niz novih mjera osobito u smislu održavanja zaposlenosti te naglasila kako se sukladno Vladinim mjerama uz sufinanciranje moguće vratiti na posao i zaposlene kojima je zbog krize prestao radni odnos tijekom ožujka ove godine. Ti djelatnici imat će ista prava kao i djelatnici kod kojih nije došlo do raskida radnog odnosa. Također je naglasila da će se sve zaključeno predlagati  i provoditi i putem platformi Hrvatske gospodarske komore.

Zaključak sudionika je da su mjere Vlade uvom trenutku doista doprinijele očuvanju prvenstveno radnih mjesta i gospodarskih subjekata, te će biti potrebno nastaviti s istim u narednom razdoblju kako bi se očuvala financijska stabilnost ovih sektora.

Kako je župan naglasio, Županija je u okviru mogućnosti reagirala odmah nakon proglašenja pandemije, osobito u smislu izravnih uplata zdravstvenom sektoru, odgode plaćanja dospjelih naknada i drugih. Također, nastavno na izlaganje nazočnih, Župan je naveo da teret ove zdravstveno gospodarske krize trebaju podnijeti svi dijelovi društva, te da se očekuje solidarnost i pomoć uz Županije i državnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave, banaka, trgovačkih lanaca. Kao zaključci ovog sastanka definirat će se sljedeće incijative: posebnih mjesta domaćih proizvoda na tržištu i na policama trgovina posebno vinima, otpisu naknada za korištenje pomorskog dobra za određena razdoblja, prilagodba korištenja europskih fondova naročito kroz povećanje predujma, smanjenje ili oslobađanje zakupnina prostora i komunalnih davanja, oslobođenja plaćanja ZAMP-a, TV pretplate, naknada javnim poduzećima, spomeničkih renti te fleksibilnosti u kreditiranju od strane banaka.

Također, prema razvoju zdravstvene situacije te primjeni mjera i dalje će se održavati sastanci s predstavnicima gospodarskog sektora kako bi se pravovremeno reagiralo, predlagalo određene mjere te donosile odluke u svrhu prevladavanja ovog teškog gospodarskog razdoblja koje ćemo zasigurno zajedničkim snagama uspješno prebroditi.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Slatki blagdani Banner 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije