UDRUGA PRIJATELJ

Međunarodni dan prava djeteta

Povodom Međunarodnog dana prava djeteta, Udruga Prijatelj promiče poštivanje prava djeteta i koncept rane dijagnostike intervencije.

Objavljeno 20. studenoga 2013. u kategorijama: Metković, News.

medunarodni-dan-prava-djeteta

Povodom Međunarodnog dana prava djeteta koji se obilježava 20. studenog, Udruga PRIJATELJ promiče poštivanje prava djeteta te promiče koncept rane dijagnostike intervencije.

Dječija prava postoje, i to su prava preživljavanja, gdje svakom djetetu mora biti osigurana hrana, smještaj, zdravlje; razvojna prava gdje moramo pratiti pravilan razvoj, odgoj i obrazovanje; pravo sudjelovanja u donošenju odluka te što kvalitetnijem pristupu informacija, i nažalost što još uvijek postoji, imaju pravo na zaštitu od zlostavljanja, zanemarivanja, mučenja, otmica i prostitucije.

Pravo svakog djeteta se također mjeri i odgovarajućim stavkama u državnim i lokalnim proračunima, te je jako važno pratiti koliko se ulaže u podizanje kvalitete života djece, kroz odgoj i obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, kulturne te rekreacijske i druge aktivnosti djece. Poštovati prava djece znači i donijeti odluku da se na tim stavkama ne štedi, – rekla nam je Danijela Raič, radni terapeut.

Najosjetljivija skupina koja treba zaštitu su upravo djeca, tako radi boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti djece, UN svake godine 20. studenog obilježava Dan djeteta, jer zpravo čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima. Svi smo mi ljudska bića, zapravo jako smo slični ali je svatko od nas jedinstven. Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje zajedno uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti živih bića.

Poštivajući drugu povelju o pravima djeteta, gdje djeca i mladi imaju pravo na zdravlje i zdravstvenu preventivu, započeli smo suradnju u vrtićima Radost i Centar-Metković, te ostavili „naputke“ o važnosti rane intervencije kod djece do pete godine života. Rana intervencija nije samo intervencija na dijete s teškoćama u razvoju, već je to intervencija na svakog člana obitelji, poštivajući pritom sve njegove karakteristike te njegove obiteljske interakcije i odnose. I ovim putem se zahvaljujem ravnateljici gospođi Miri Penavić, koja je dopustila da provedemo spomenutu akciju, te nastavku ovakvih i sličnih akcija u vrtićima, ističe Danijela.

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari