ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA

Koje priče pričaju grobovi antičkoga Jadra?

Objavljeno 30. lipnja 2018. u kategorijama: Kultura, Neretva, News.

_izlozba300618-1

Galerija

Zanimljiva gostujuća izložba Arheološkoga muzeja u Zadru sinoć je otvorena u Arheološkome muzeju Narona u Vidu. Riječ je o nalazima iz nekoliko grobova otkopanih na području antičkoga Jadra, iz kojih nađeni skeleti i predmeti pričaju priču, tj. priče o tome čime se bavila pokopana osoba, kakav je status imala u društvu, od čega je bolovala i sl.

Ravnatelj AM Narona Toni Glučina predstavio je autoricu izložbe Timku Alihodžić, kustosicu Antičkoga odjela Arheološkoga muzeja u Zadru, koja je rekla da je na području antičkoga Jadra otkriveno i istraženo više od dvije tisuće grobova te da je ona sama radila na istraživanju njih 1500.

Svaki grob priča najmanje jednu priču, a često i više njih. Pomoću osam velikih panoa i s grobnim predmetima u vitrinama ispričane su priče: Tko je bila osoba pokopana u grobu 11?, Jedan grob, četiri imena, pet priča, Tko je donio sifilis u Jader, Kolumbo zasigurno nije?, Dama s Relje i Omnia mea mecum porto.

Autorica je govorila o tome se prema predmetima pronađenim u grobovima dade zaključiti puno toga o pokopanoj osobi; društveni status, zanimanje, kult u koji je vjerovala itd. Pronađen je novac potreban pokojniku da za ulazak u svijet mrtvih Haronu plati prijelaz preko rijeke, uljne svjetiljke koje su pokojniku trebale osvjetljavati put te brojni dugi predmeti koji bi mu mogli biti korisni na drugome svijetu.

S druge strane, antropološka analiza otkriva spol, starost i dob te bolesti od kojih je osoba bolovala. Tako je nalaz iz jednoga groba srušio teoriju o tome da su sifilis u Europu donijeli Kolumbovi mornari jer je analiza pokazala da je pokopani muškarac početkom prvoga milenija bolovao upravo od te bolesti. Nalazi predmeta visoke umjetničke vrijednosti govore i o tome da su u Jadru živjeli i bogati s istančanim ukusom za ljepotu i umjetnost.

Posjetitelji izložbu mogu pogledati do 29. srpnja.

Tekst/Foto: metkovic.hr

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari