GRAD METKOVIĆ

Javni poziv za predlaganje programa / projekata javnih potreba u 2017. godini

Objavljeno 26. siječnja 2017. u kategorijama: Metković, News.

Gradska uprava Metković

Grad Metković je danas objavio Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u 2017. godini u području predškolskoga odgoja, udruga građana, socijalne skrbi i kulture, koji se financiraju iz Proračuna Grada Metkovića.

Pripadajuće pozive i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na stranicama Grada Metkovića.

Komentari