ODRŽANA VI. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Gradsko vijeće Grada Metkovića usvojilo proračun za 2018. godinu u iznosu od 49.172.052,00 kn /VIDEO/

Objavljeno 21. prosinca 2017. u kategorijama: Metković, News, Politika.

6. sjednica Gradskog vijeća Metkovića 02

Sinoć je u Zgradi političkih stranaka održana VI. Sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića.

Na sjednici su usvojene sve točke dnevnog reda, uključujući i proračun Grada Metkovića za 2018. godinu u iznosu od 49.172.052,00 kn.

Krešimir Jurić razriješen je sa funkcije potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Metkovića, a na njegovo mjesto izabrana je Katarina Ujdur.

Sa sjednice koja je trajala preko četiri sata zasigurno ima materijala za opširnije pisanje u narednim danima. Za sada Vam donosimo video snimku, koju smo uživo prenosili putem naše Facebook stranice, te sve točke dnevnoga reda koje možete pronaći ispod video priloga.

VI. Sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića /VIDEO/

Dnevni red:

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Metkovića.
 2. Prijedlog Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Metkovića.
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2017. godinu.
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića u 2017. godini.
 5. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2017. godinu.
 6. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2017. godinu
 7. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2017. godinu.
 8. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2017 . godinu.
 9. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Proračuna Grada Metkovića za 2017. godinu.
 10. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2018. godinu.
 11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Metkovića za 2018. godinu.
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2018. godinu.
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2018. godinu.
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2018. godinu.
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2018. godinu.
 16. Prijedlog Proračuna Grada Metkovića za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.
 17. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2018. godinu.
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima.
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o daru za novorođeno dijete.
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Metković.
 21. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova života obitelji sa devetero i više djece.
 22. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Prirodoslovnog muzeja Metković.
 23. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji za2016. godinu.
 24. Prijedlog Analize stanja i godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Metkovića.
 25. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite Grada Metkovića.
Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari