Faroski kantaduri u crkvi sv. Nikole biskupa

| Puna veličina je 1000 × 625 piksela

Faroski kantaduri u crkvi sv. Nikole biskupa