Ostanimo u kontaktu
Hotel PRESIDENT 1200×200

OBAVIJEST O DODJELI ZAKUPA NA PODRUČJU GRADA METKOVIĆA

38 novih odluka o zakupu zemljišta

Objavljeno prije

Vrbovci - zakup zemljišta

Poslije postavljenog jučerašnjeg pitanja Agenciji za poljoprivredno zemljište od strane Metkovic NEWs-a o razlogu poništenja većine Odluka o zakupu poljoprivredno – tehnoloških cjelina, od ravnateljice mr.sc. Blaženka Mičević saznajemo da su danas 2. srpnja donesene nove odluke, koje vam donosimo u tablici. Razlog poništenja dijela dosadašnjih Odluka o zakupu bio je pismeni odustanak dijela dosadašnjih dobivatelja, tako da je prvi slijedeći ponuditelj dobio mogućnost sklapanja ugovora. Evo što stoji na stranicama agencije:

Na temelju provedenog Javnog poziva, objavljenog 28. listopada 2014. na mrežnim stranicama Agencije za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Grada Metkovića, Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je 38 odluka o dodjeli zakupa.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Popis odabranih ponuditelja nalazi se u tablici.

Red. Br. Proizvodno-tehnološka cjelina Ponuditelj
1. 7. JELENA MATIĆ vlasnik Obrta za uzgoj povrća, voća i sadnog materijala APPLE iz Metkovića, Mobine 32
2. 8. JELENA MATIĆ vlasnik Obrta za uzgoj povrća, voća i sadnog materijala APPLE iz Metkovića, Mobine 32
3. 9. JELENA MATIĆ vlasnik Obrta za uzgoj povrća, voća i sadnog materijala APPLE iz Metkovića, Mobine 32
4. 17. NIKŠA GALOV vlasnik Obrta trgovina na malo i veliko, proizvodnja jaja, uzgoj žitarica „GALOV“, Badžula bb
5. 18. NIKOLA VRNOGA nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Tina Ujevića 5
6. 19. NIKOLA VRNOGA nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Tina Ujevića 5
7. 20. JELENA MATIĆ vlasnik Obrta za uzgoj povrća, voća i sadnog materijala APPLE iz Metkovića, Mobine 32
8. 21. NIKOLA VRNOGA nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Tina Ujevića 5
9. 22. JELENA MATIĆ vlasnik Obrta za uzgoj povrća, voća i sadnog materijala APPLE iz Metkovića, Mobine 32
10. 23. JELENA MATIĆ vlasnik Obrta za uzgoj povrća, voća i sadnog materijala APPLE iz Metkovića, Mobine 32
11. 24. JELENA MATIĆ vlasnik Obrta za uzgoj povrća, voća i sadnog materijala APPLE iz Metkovića, Mobine 32
12. 25. JELENA MATIĆ vlasnik Obrta za uzgoj povrća, voća i sadnog materijala APPLE iz Metkovića, Mobine 32
13. 26. NIKOLA VRNOGA nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Tina Ujevića 5
14. 28. ANDRIJA KOMAZIN vlasnik Obrta uzgoj voća i povrća „KOMAZIN“ iz Metkovića, Petra Krešimaira IV 348
15. 29. ANDRIJA KOMAZIN vlasnik Obrta uzgoj voća i povrća „KOMAZIN“ iz Metkovića, Petra Krešimaira IV 348
16. 31. ANDRIJA KOMAZIN vlasnik Obrta uzgoj voća i povrća „KOMAZIN“ iz Metkovića, Petra Krešimaira IV 348
17. 32. ILIJA MOSTARAC nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Petra Krešimira IV 106
18. 34. PETAR VOLAREVIĆ vlasnik Obrta „RASADNIK PRUD“, proizvodnja sadnica, trgovina, poslovanje nekretninama i usluge, iz Metkovića, Put Narone 124
19. 35. PETAR VOLAREVIĆ vlasnik Obrta „RASADNIK PRUD“, proizvodnja sadnica, trgovina, poslovanje nekretninama i usluge, iz Metkovića, Put Narone 124
20. 36. DRAGO VERAJA nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Petra Krešimira IV 113
21. 37. NIKOLINA KALEB vlasnik Obrta za uzgoj voća i povrća KALEB iz Metkovića, Zagrebačka 59
22. 39. JELENA MATIĆ vlasnik Obrta za uzgoj povrća, voća i sadnog materijala APPLE iz Metkovića, Mobine 32
23. 41. DRAGO VERAJA nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Petra Krešimira IV 113
24. 47. Trgovačko društvo DOMINANT d.o.o. iz Metkovića, Splitska 30
25. 48. Trgovačko društvo DOMINANT d.o.o. iz Metkovića, Splitska 30
26. 52. Trgovačko društvo DOMINANT d.o.o. iz Metkovića, Splitska 30
27. 54. PETAR VOLAREVIĆ vlasnik Obrta „RASADNIK PRUD“, proizvodnja sadnica, trgovina, poslovanje nekretninama i usluge, iz Metkovića, Put Narone 124
28. 55. PETAR VOLAREVIĆ vlasnik Obrta „RASADNIK PRUD“, proizvodnja sadnica, trgovina, poslovanje nekretninama i usluge, iz Metkovića, Put Narone 124
29. 56. PETAR VOLAREVIĆ vlasnik Obrta „RASADNIK PRUD“, proizvodnja sadnica, trgovina, poslovanje nekretninama i usluge, iz Metkovića, Put Narone 124
30. 57. NIKOLINA KALEB vlasnik Obrta za uzgoj voća i povrća KALEB iz Metkovića, Zagrebačka 59
31. 59. GORAN MATELJAK nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Jerkovačka 4
32. 60. GORAN MATELJAK nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Jerkovačka 4
33. 61. PETAR VOLAREVIĆ vlasnik Obrta „RASADNIK PRUD“, proizvodnja sadnica, trgovina, poslovanje nekretninama i usluge, iz Metkovića, Put Narone 124
34. 63. PETAR VOLAREVIĆ vlasnik Obrta „RASADNIK PRUD“, proizvodnja sadnica, trgovina, poslovanje nekretninama i usluge, iz Metkovića, Put Narone 124
35. 64. MARINKO OBŠIVAČ nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Dubrovačka 79
36. 65. ANTE MIJIĆ nositelj Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Metkovića, Skale IX  br.1
37. 67. PETAR VOLAREVIĆ vlasnik Obrta „RASADNIK PRUD“, proizvodnja sadnica, trgovina, poslovanje nekretninama i usluge, iz Metkovića, Put Narone 124
38. 70. NIKOLINA KALEB vlasnik Obrta za uzgoj voća i povrća KALEB iz Metkovića, Zagrebačka 59

Odluka kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske nije upravni akt već akt poslovanja vlasnika koji raspolaže svojim nekretninama. Akti poslovanja ne mogu se pobijati i biti predmetom preispitivanja u posebnom postupku. Međutim, sudionici javnog poziva koji smatraju da su povrijeđena pravila javnog poziva ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom i tada će se u okviru tog postupka preispitati postupak javnog poziva i donošenje same odluke o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Fizičke i pravne osobe koje imaju pravni interes mogu izvršiti uvid u dokumentaciju predmetnog javnog poziva u radno vrijeme Agencije za poljoprivredno zemljište od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, na adresi Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, uz prethodnu najavu na e-mail: ured.ravnateljice@zemljiste.mps.hr.

VIDEO KONFERENCIJA

Župan Dobroslavić na sastanku s gospodarstvenicima Dubrovačko-neretvanske županije

Objavljeno prije

Župan Nikola Dobroslavić održao je  sastanak putem video konferencije s predstavnicima gospodarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Sastanak je podijeljen u tri grupe prema sektorskim granama gospodarstva na način da su prvu grupu činili predstavnici hotelijera s područja Županije  i to:  Željko Miletić, Vlado Lučić, Đuro Capor,  Ivana Hatvalić, Tomislav Dumančić te Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. U drugoj grupi putem video konferencije kao predstavnici ugostiteljskih objekata i turističkih agencija sudjelovali su Nikolina Farcic, Ante Vlašić, Luko Musladin, Boro Aleksić i Stanko Ljubić, te u trećoj grupi predstavnici proizvodnog i poljoprivrednog sektora, Jerko Andrijić, Davor Martinović, Marina Kapor, Robert Doko i Hrvoje Livaja iz luke Ploče. Također konferencijama su nazočili predsjednica Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić i Ivo Klaić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i more.

Kako je župan uvodno naveo, nesporno je da pandemija uzrokovana virusom Covid-19 donosi znatne štete cjelokupnom gospodarstvu, a čija će razina ovisiti o trajanju ovakvog stanja. Također, župan je istaknuo da je Vlada Republike Hrvatske u ovom razdoblju donijela dva paketa mjera pomoći gospodarstvu te da će Županija u potpunosti u okviru svoje nadležnosti sudjelovati u provedbi istih, te također predlagati mjere pomoći iz svoje izravne nadležnosti.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Uz opće mišljenje svih sudionika dosadašnje Vladine mjere ocijenjene su izuzetno kvalitetnim, osobito u vidu brze reakcije i izravnog učinka poglavito u pogledu zadržavanja zaposlenih djelatnika u krizom najpogođenijim sektorima.

Kako su predstavnici hotelski kuća naveli, u ovom razdoblju zadržani su svi djelatnici čemu su doprinijele i mjere Vlade. Prave razmjere krize te njeno trajanje u ovom trenutku teško je predvidjeti. Kako su naveli iz svih hotelskih kuća, razmatra se više scenarija prateći dinamiku krize, a što će biti od utjecaja na daljnje aktivnosti hotelskih kuća. Trenutno stanje je takvo da prihodi tvrtki nisu smanjeni nego oni praktično ne postoje niti u jednom dijelu. Također, svi su hoteli uglavnom bili spremni za ovosezonsko otvaranje te će i ostati na razini spremnosti kako bi isti krenuli s poslovanjem u slučaju povoljnog razvoja ili okončanja pandemije. Ocjenjeno je da je hotelski sektor među najpogođenijim ovom krizom uvažavajući činjenicu da  su hotelski kapaciteti potpuno onemogućeni u radu dok je sam njihov hladni pogon iznimno zahtjevan i obiman u financijskom smislu te se generiraju dnevni gubitci. Naveli su i potrebu potpunog ili djelomičnog otpisa dijela troškova koji se odnose na pojedina davanja osobito u smislu naknada, spomeničkih renti, naknada za koncesije, komunalnih doprinosa itd.

Predstavnici ugostiteljskog i agencijskog sektora istaknuli su također da prihodi ne postoje dok su obveze konstantne. Također, zahvaljujući mjerama zadržani su zaposlenici, međutim kao i kod hotela zaposlenje sezonskih radnika u ovoj situaciji nije moguće, što predstavlja značajan problem za djelatnike koji su očekivali posao već u ovim mjesecima. Osnovni problem ugostiteljima predstavljaju stalni troškovi po pitanju najmova, renti i dr. Kako su naveli predstavnici turističkih agenicija, situacija u našoj zemlji po pitanju prihoda od turizma ista je kao u ostatku Europe. Već sad vidljive su odgode svih aranžmana do lipnja što ostavlja također nadu za eventualnu centralnu sezonu odnosno post sezonu u slučaju povoljne epidemiološke situacije. Također je navedeno da su prema procjenama daleke destinacije uglavnom izgubljene za ovu godinu.

Predstavnici proizvodnih i poljoprivrednih djelatnosti trenutno su manje izloženi utjecajima ove krize od ugostitelja i hotelijera, međutim zbog međuovisnosti svih sektora pravi gubitci tek slijede. Naime, poljoprivredna proizvodnja, vina i drugih proizvoda u slučaja neplasmana u tijeku turističke sezone stvorit će značajne rezerve te će doći u pitanje prihvat novih sirovina na obradu, u svrhu čega predlažu razmatranje visine stope poreza na dodanu vrijednost kako bi domaća proizvodnja bila konkuretna u domaćoj potrošnji.

U ovoj izuzetno teškoj gospodarskoj situaciji pozitivan je primjer da su poljoprivredne površine obrađene u skladu s dinamikom te i dalje mogu nesmetano biti u obradi. Također, proizvodni pogoni brodogradilišta Radež u ovom trenutku nesmetano rade s 310 zaposelnih te 50 kooperanata, a poslovanje zasad zadržavaju i Poljopromet i Luka Ploče s tim da za budućnost postoje mnoge nepoznanice. Istaknut je kao primjer problem konačne isporuke proizvoda zbog situacije u europskim odredištima ovih proizvoda, Grčke, Italije, Francuske i drugih. Situacija za poslovanje trajektne luke Ploče također se u ovom trenutku može ocjeniti zadovoljavajućom. Mjere Vlade također su bile pravovremene u ovom sektoru.

Predsjednica Županijske komore Dubrovnik, pojasnila je i niz novih mjera osobito u smislu održavanja zaposlenosti te naglasila kako se sukladno Vladinim mjerama uz sufinanciranje moguće vratiti na posao i zaposlene kojima je zbog krize prestao radni odnos tijekom ožujka ove godine. Ti djelatnici imat će ista prava kao i djelatnici kod kojih nije došlo do raskida radnog odnosa. Također je naglasila da će se sve zaključeno predlagati  i provoditi i putem platformi Hrvatske gospodarske komore.

Zaključak sudionika je da su mjere Vlade uvom trenutku doista doprinijele očuvanju prvenstveno radnih mjesta i gospodarskih subjekata, te će biti potrebno nastaviti s istim u narednom razdoblju kako bi se očuvala financijska stabilnost ovih sektora.

Kako je župan naglasio, Županija je u okviru mogućnosti reagirala odmah nakon proglašenja pandemije, osobito u smislu izravnih uplata zdravstvenom sektoru, odgode plaćanja dospjelih naknada i drugih. Također, nastavno na izlaganje nazočnih, Župan je naveo da teret ove zdravstveno gospodarske krize trebaju podnijeti svi dijelovi društva, te da se očekuje solidarnost i pomoć uz Županije i državnih poduzeća, jedinica lokalne uprave i samouprave, banaka, trgovačkih lanaca. Kao zaključci ovog sastanka definirat će se sljedeće incijative: posebnih mjesta domaćih proizvoda na tržištu i na policama trgovina posebno vinima, otpisu naknada za korištenje pomorskog dobra za određena razdoblja, prilagodba korištenja europskih fondova naročito kroz povećanje predujma, smanjenje ili oslobađanje zakupnina prostora i komunalnih davanja, oslobođenja plaćanja ZAMP-a, TV pretplate, naknada javnim poduzećima, spomeničkih renti te fleksibilnosti u kreditiranju od strane banaka.

Također, prema razvoju zdravstvene situacije te primjeni mjera i dalje će se održavati sastanci s predstavnicima gospodarskog sektora kako bi se pravovremeno reagiralo, predlagalo određene mjere te donosile odluke u svrhu prevladavanja ovog teškog gospodarskog razdoblja koje ćemo zasigurno zajedničkim snagama uspješno prebroditi.

Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Akcija S21 Banner 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije