Ostanimo u kontaktu
Dalmata Jura shop LPG Narona
GAZ Benz 1200x400px

SDP / HNS

Grad Metković – Ustroj, informatizacija i transparentnost

Objavljeno prije

Upirati prstom zbog propusta koji su doveli do današnjeg stanja, sve se to može i mora. Identificirati probleme i kako je došlo do njih je važno, ali zadržati se predugo na toj etapi puta i nije toliko konstruktivno. Raduje činjenica da ne treba ići daleko kako bi se vidjeli primjeri da se može drugačije, mnogo je uspješnih gradova i općina sa sličnim izazovima s kojima se nosio i Naš grad. No, propusti su raznoliki. Da bi se stiglo do ISO standarda u nekim segmentima života nažalost tek trebamo usvojiti one civilizacijske standarde, ali i to je početak.

U današnjem vremenu teško je zadržati optimizam, no Metkovci vole svoj grad i bez obzira na sve probleme i poteškoće osjećaju da Metković može biti moderan i uređen grad koji zna koristiti svoj geografski i prometni položaj, potencijale i resurse. U isto vrijeme i grad koji svojim građanima, ali i gospodarskim i drugim poslovnim subjektima, prepoznavanjem njihovih potreba te pozitivnim životnim i poslovnim okruženjem stvara pretpostavke za ekonomsko-socijalni, gospodarski, društveno-kulturni i svaki drugi razvoj.

S obzirom na trenutno stanje držimo da će se stvari početi mijenjati na bolje kada svaka Gradska uprava, bez obzira na stranačku pripadnost bude osjećala kao svoju dužnost da kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada svojih građana, u isto vrijeme stvarajući pozitivnu gospodarsku i investicijsku klimu.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px

Da bi se to ostvarilo držimo ključnim REORGANIZACIJU gradske uprave, njenu INFORMATIZACIJU, te uvođenje potpune TRANSPARENTNOSTI u rad svih njenih tijela.

Koalicija SDP-HNS

USTROJ GRADA

Početak i kraj svake uspješne organizacije, pa tako i grada je njegovo ustrojstvo. Ono mora biti učinkovito kako bi građanima i gospodarstvu bilo nužno potreban servis. Sadašnje upravne odjele potrebno je reorganizirati, na način da odgovaraju izazovima trenutnog stanja u gradu i potrebama građana i gospodarstva.

Reorganizacijom bi se detaljno propisao rad svakog upravnog odjela i odsjeka, te bi se kategorizirala sva radna mjesta i djelokrug njihovih poslova i zadataka. Ovakvim preciznim definiranjem postigla bi se veća učinkovitost i lakše pratio rad i napredak odjela, odsjeka, ali i svih zaposlenika grada. Sve ovo bi bilo dostupno građanima na web stranici grada, kako bi u svakom trenutku znali kome se i u kojem vremenu obratiti sa svojim potrebama i zahtjevima.

Posebna novost bi bila uvođenje Odsjeka za europske fondove i investicije, kako bi se stvorili preduvjeti realizacije EU projekata na lokalnoj razini i kako bi se što je moguće bolje iskoristila pozicija pograničnog grada nakon ulaska u Europsku uniju i pokušalo privući što više investitora za infrastrukturne, gospodarske, ali i druge projekte.

Važan segment reorganizirane uprave predstavljala bi i Služba za unutarnju reviziju, koja bi kontrolirala zakonitost rada gradskih službi.

 

INFORMATIZACIJA

Informatizacija je jedan od ključnih činitelja razvoja sadašnjosti i budućnosti Grada Metkovića. To je proces kojim bi se olakšao protok, spremanje i pristup informacijama.

On bitno utječe na uspješnost upravljanja, omogućujući donositeljima odluka dobar pregled podataka potrebnih za njihovo donošenje. U procesu informatizacije prije svega potrebno je dodatno educirati zaposlenike Grada i uvesti nove standarde interne komunikacije, komunikacije s građanima i poslovnim subjektima kao i e-obrasce koji bi pružili građanima jednostavan i brz pristup svim podacima i uslugama koje pruža Grad. On-line usluge bile bi temelj  buduće e-uprave u našem Gradu. Građani bi svoje zahtjeve i podneske gradskoj upravi predavali, preuzimali i pratili njihov status putem Interneta.

Zbog lakšeg upravljanja i vrednovanja stanja različitih procesa i statusa imovine formirale bi se baze podataka, koje bi omogućile efikasinije praćenje i odlučivanje. Da bi sve ovo bilo moguće potrebno je pristupiti izradi intranet strukture grada Metkovića i internet stranice Grada koja će biti izvor informacija i servis građana.

Web stranica bi pratila rad gradske uprave i svih gradskih službi. Osim usluga koje bi pružala svojim građanima, ovakvim pristupom web stranica Grada bila bi turistima i potencijalnim investitorima, ali i svima zainteresiranima vrijedan izvor informacija o našem Gradu.

 

TRANSPARENTNOST

Transparentnost je izraz koji u društvenom, odnosno političkom kontekstu označava javno djelovanje pojedinaca, društvenih skupina, organizacija, institucija i javne vlasti koje karakterizira otvorenost  odnosno spremnost da se podaci o njima što je moguće više učine dostupnim javnosti i na taj način odgovornim prema široj zajednici. Smatra se da transparentnost, ukoliko se nastoji dosljedno primijeniti, predstavlja jedno od najboljih sredstava za prevenciju korupcije i raznih drugih oblika zlouporabe.

Za Grad Metković to bi značilo:

 • javno objavljivanje poziva na sjednice Gradskog vijeća kao i javno objavljivanje  zapisnika s Gradskih vijeća. Time bi se omogućilo građanima praćenje rada Gradskog vijeća, te lakšu komunikaciju s Vijećnicima koje su birali.
 • javno objavljivanje ustroja Grada, odnosno Upravnih tijela s djelokrugom njihovih poslova i radnim mjestima, brojem zaposlenika, uz navođenje kontakt podataka i radnog vremena
 • javno objavljivanje programa rada svih ustanova pod nadležnošću Grada
 • javno objavljivanje podataka o tvrtkama u vlasništvu Grada
 • javno objavljivanje kataloga informacija Grada Metkovića
 • javno objavljivanje dokumenata prostornog planiranja Grada Metkovića
 • praćenje tijeka ostavarivanja gradskih projekata putem web stranice grada
 • formiranje registra gradske imovine s informacijama o načinu upravljanja istom

OBAVIJEST ZA UČENIKE I RODITELJE

OŠ Stjepana Radića prelazi na online nastavu

Od 19. siječnja 2022. nastava u OŠ Stjepana Radića većinom online

Objavljeno prije

S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, a prema Odluci Stožera civilne zaštite Grada Metkovića za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom, uz suglasnost osnivača, Dubrovačko-neretvanska županija, ravnateljica OŠ Stjepana Radića u Metkoviću donijela je 18. siječnja Odluku o izvođenju nastave u matičnoj i područnim školama od 19. siječnja 2022. godine i to:

 • Za sve učenike od 1. do 8. razreda matične škole nastava se održava prema Modelu C, tj. online
 • za učenike posebnih razrednih odjela i posebnih odgojno-obrazovnih skupina nastava se održava prema Modelu A (u školi)
 • Za učenike područnih škola u Bijelom Viru i Mliništu nastava se održava prema Modelu A (u školi)

Tekst Odluke možete pročitati OVDJE.

ULTIMATE SPORTS GYM – 740px
Nastavi čitati
Pekarstvo Metkovka – Jastučići s čokoladom 300×250
SNJEŽANA ĆUŽE 300px

Najčitanije