GRADSKO VIJEĆE

Grad se odrekao komunalne naknade za POS stanogradnju, cijena stana niža oko 50 eura

Objavljeno 17. veljače 2017. u kategorijama: Metković, News.

Gradsko vijeće

Pod predsjedavanjem Marina Veraje jučer je u Zgradi političkih stranaka održana XXXI. Sjednica Gradskoga vijeća. Nakon utvrđivanja kvoruma jednoglasno je prihvaćen Dnevni red i Zapisnik s prošle Sjednice.

Prva točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Metkovića za 2017. godinu. Prijedlog je predstavio pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mirko Volarević.

U okviru druge točke Dnevnoga reda raspravljalo se o Prijedlogu zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnoga doprinosa za poticajnu stanogradnju. Prijedlog je predstavila gradonačelnica Katarina Ujdur pojasnivši da time Grad Metković u potpunosti oslobađa od plaćanja komunalne naknade potencijalne kupce stanova iz Programa poticajne stanogradnje. U članku 23. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Metkovića, određeno je da se djelomično ili potpuno oslobađanje od obveze plaćanja komunalnog doprinosa može donijeti samo u slučaju ako investitor gradi sukladno Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji. Sukladno članku 25. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Metkovića određeno je kako će se sredstva potrebna za namirenje umanjenog iznosa komunalnoga doprinosa osigurati u Proračunu Grada Metkovića. Grad Metković će se uključiti u Program POS-a oslobađanjem od komunalne naknade te će zainteresiranim građanima predviđena cijena četvornoga metra stana biti niža. Ta je cijena bila 1.046,86 €, a nakon ove odluke iznosit će 994,36 €. Nakon izlaganja gradonačelnice Ujdur, vijećnik Markica Vuica postavio je pitanje je li moguće još više spustiti cijenu po uzoru na druge gradove i jedinice lokalne samouprave. Gradonačelnica je odgovorila da se Grad Metković u potpunosti odrekao svih davanja te da više ne utječe na cijenu stana. U nastavku svoga odgovara gradonačelnica je istaknula da Grad Metković nije imao vlastito zemljište od kojega bi odustao u korist povoljnije cijene stana, a to znači da je Agencija trebala kupiti zemljište od privatnoga vlasnika, što je utjecalo na cijenu četvornoga metra stana.

Treća točka Dnevnoga reda odnosila se na prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o kupoprodaji. Nju je izložila je gradonačelnica Ujdur, kazavši da je tijekom ožujka i travnja 2014. godine na lokalitetu Narona – Vid provedeno arheološko istraživanje koje je obuhvatilo površinu od približno 40 m². Istraživanje je bilo unutar zone obavljanja radova obnove podzida ceste i Ulice Ante Taslaka, a tijekom njega su otkriveni ostaci antičkih zidanih struktura te je pronađen veliki broj pokretnih nalaza. Pronađeni vrijedni nalazi su na parceli koja je u privatnome vlasništvu, a Grad Metković već duže vrijeme traži način da se otkupi ta parcela kako bi Arheološki muzej mogao provesti istraživanja. Gradonačelnica je istaknula da se ukazala prilika za kupovinu, nakon čega će Grad Metković tražiti povrat uloženih sredstava od Ministarstva kulture jer je Arheološki muzej u Vidu u državnome vlasništvu.

O Prijedlogu Zaključka o ispravci tehničke pogreške u Prostornome planu uređenja Grada Metkovića raspravljalo se u okviru četvrte točke Dnevnoga reda. Problematiku je obrazložila voditeljica Odsjeka za gospodarstvo Grada Metkovića Marlena Ostojić, koja je istaknula da je tijekom izrade Izmjena i Dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Metkovića zaprimljena primjedba pravne osobe Respekt d.o.o. Primjedba se odnosila na omogućavanje obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom na k. č. 5953/15, odnosno da se navedena čestica uvrsti u komunalno-servisnu i trgovačku zonu Razvitak(K2/K3). Primjedbi je priložena Dozvola za djelatnost sakupljanja, privremenoga skladištenja i obrade neopasnoga otpada te Elaborat zaštite okoliša. Dio Elaborata je i geodetska podloga te Identifikacija čestica prema gruntovnom stanju područnoga ureda za katastar Dubrovnik, ispostave Metković, prema kojoj je evidentno da k.č. 3683/2 k.o. Metković (nova izmjera) odgovara po položaju, obliku i površini k.č. 5953/15 k.o. Metković (stara izmjera). Navedena primjedba je u javnoj raspravi djelomično usvojena tako da je stručni izrađivač prihvatio mogućnost djelatnosti gospodarenja otpadom u navedenoj poslovnoj zoni, ali kao privremeno rješenje, što podrazumijeva da će se uskoro pronaći drugo rješenje ili preseliti na lokaciju odlagališta Dubravica.

Sve odluke donesene su jednoglasno, a vijećničkih pitanja nije bilo – piše metkovic.hr.

Komentari