OBAVIJEST

Raspisan natječaj za predsjednika Udruge lađara

Prenosimo natječaj za izbor predsjednika Udruge lađara Neretve koji je objavljen 19. listopada u Slobodnoj Dalmaciji.

Objavljeno 24. listopada 2013. u kategorijama: Hrvatska, News.

Na temelju Članka 17. Statuta Udruge lađara Neretve i Članka 1, 2, 3, i 4 Pravilnika o izboru predsjednika udruge. Upravni odbor je na svojoj 20-oj sjednici održanoj 14. listopada 2013. godine raspisuje

NATJEČAJ
Izbor predsjednika Udruge lađara Neretve

Za predsjednika ULN-e može biti birana osoba koja ispunjava slijedeće uvijete:

  1. Ime i prezime
  2. Dan i godina rođenja (preslika domovnice)
  3. Zanimanje
  4. Stručna sprema (ovjerena diploma o stručnoj spremi)
  5. Osposobljenost za rad na osobnom računalu
  6. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi nikakav krivičan postupak, ne starija od 1 mjeseca od objave natječaja.
  7. Iskustvo na sličnim poslovima minimalno 1 godina
  8. Životopis
  9. Poželjno poznavanje jednog stranog jezika (engleski, njemački ili francuski)
  10. Osobni program i vizija aktivnosti UNL za vrijeme mandata

Prijave na natječaj s dokumentacijom o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 60 dana od objave a zaključeno sa 18. prosinca (srijeda) do 12:00 sati, na adresu: Udruga lađara Neretve, Kralja Zvonimira 20, 20350 Metković s naznakom “Natječaj za predsjednika Udruge – ne otvaraj”

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari