10 godina Optima Telekoma, Uprava: Irena Domjanović, Zoran Kežman, Mirela Šešerko, Tomislav Tadić

| Puna veličina je 1024 × 605 piksela

10 godina Optima Telekoma, Uprava: Irena Domjanović, Zoran Kežman, Mirela Šešerko, Tomislav Tadić