U susret Europi

Građani BiH od 1. srpnja sa vizama u Hrvatsku

Granicu će moći prijeći samo oni građani BiH koji imaju biometrijske putovnice, mada Vlada od Vijeća EU traži izuzeće od tog viznog sustava.

Objavljeno 10. svibnja 2013. u kategorijama: Europa, Hrvatska, News.

Na sjednici Vlade donijeta je odluka o stavljanju izvan snage sporazuma između RH i BiH o ukidanju viza, što je državljanima Bosne i Hercegovine omogućavalo da granicu Hrvatske prelaze samo s osobnom kartom. Vlada je to nije napravila iz razloga što Hrvatska kao članica EU, od 1. srpnja mora primjenjivati vizni sustav EU, odnosno odluku da državljani trećih zemalja moraju imati vize pri prelasku vanjskih granica Unije. Europska unija državljanima BiH ipak dopušta prelazak granice bez vize, ali samo onima koji imaju biometrijske putovnice.

Od 1. srpnja obvezni smo kao članica EU tražiti vize za državljane BiH koji nemaju biometrijske putovnice. Budući da se zalažemo za razvijanje dobrosusjedskih odnosa, odlučili smo Vijeću Europske unije podnijeti zahtjev da se i ubuduće državljanima BiH omogući ulazak u Hrvatsku samo s osobnim kartama. Nadamo se da će Vijeće EU pozitivno riješiti naš zahtjev, a samo jednoglasna odluka svih zemalja članica Unije omogućit će prelazak granice samo s osobnim kartama – kazao je na sjednici Vlade Joško Klisović.

Radna skupina koja odlučuje o hrvatskom zahtjevu prvu raspravu je održala 10. travnja, dok se sredinom srpnja očekuje iznošenje konačnog mišljenja pravnih službi Vijeća EU i Europske komisije.

Bez obzira na odluku Europske komisije, hrvatski državljani će i nakon 1. srpnja moći iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine državnu granicu prelaziti samo s osobnim kartama.

Autoškola Narona, Upis – 640px
Autoškola Narona – 640px

Komentari